Kundalini jelentése

1. Mik azok a testben lévő szubtilis energiarendszerek?

Az Univerzumot Isten jelenléte tartja fenn. A Kunḍalinī útjának megfelelően Isten Energiája, mely az Univerzumot irányítja (teremtés, fenntartás és megsemmisítés), az a Chaitanya (Isteni Tudatosság). A Chaitanya azon formája, mely az ember működéséhez szükséges Isteni Energiát képviseli, chetana-ként is ismert.

Ennek a chetana-nak, ténykedésének állapotától függően két fajtája van:

 • Aktív chetana Prana-Shakti-ként vagy éltető vitálenergiaként is ismert. A prana-shakti energiával látja el a fizikai testet, az elmét, intellektust és a szubtilis egót. A nadi-ként ismert szubtilis csatornán keresztül áramlik. Ezek a nadi-k a test minden részében jelen vannak és energiával látják el a sejteket, idegeket, artériákat, nyirokrendszert, stb.Kérjük, olvassa el az erre utaló cikkünket: Miből tevődünk össze?
 • Inaktív chetana– másnéven Kunḍalinī-ként ismert. A Kunḍalinī az egyénben mindaddig nyugvó állapotban van, amíg az alábbi módszer szerint működésbe nem lép.

Spirituális növekedésünk tekintetében az alábbi diagramm az össz-szubtilis-energia elosztást mutatja a vitális energia és a Kunḍalinī tükrében.

How is the subtle energy of Kunḍalinī and Pranshakti used?

2. Mire használjuk a Kunḍalinī-t?

A Kunḍalinī, vagy inaktív chetana elsődlegesen a spirituális növekedéshez szükséges. Nem vesz részt a mindennapi testműködésben, sőt, annak ellátásában sem.

3. Hogyan kell aktiválni a Kunḍalinī-t?

A Kunḍalinī spirituális gyakorlattal vagy spirituális energia-átvitellel aktiválódik.

3.1 A Kunḍalinī ébresztése spirituális gyakorlattal

Ez olyan gyakorlatokat jelent, amik a különböző, Istenhez vezető útak járását jelenti, úgy mint: a Cselekedet Útja (Karmayoga),az Áhitat Útja (Bhaktiyoga), Aszkézis Útja (Hathayoga) és a Guru Kegyelmének Útja (Gurukrupayoga).

A Hathayoga olyan életvitelt tartalmaz mint pl. a cölibátus, pranayam (légzési gyakorlatok), jógázás és más spirituális gyakorlatok. Egyes emberek aszkézissel (Hathayoga) igyekeznek kierőszakolni a Kunḍalinī aktiválását. Azonban ez ártalmas következményekkel járhat: néhányan fizikailag, mások szellemileg betegednek bele.

3.2 Energia-átvitel vagy Shaktipat

A Shaktipat jelentése,amikor valaki – általában egy spirituálisan fejlett vezető/Guru -, valakinek – például az Ő tanítványának – spirituális energiát adományoz. Történhet ez egy szent szó vagy mantra által, tekintettel, gondolattal vagy érintéssel – főként a homlok csakra vagy adnyaa chakra érintésén keresztül.Így nyilvánul meg a Guru Kegyelme az arra érdemes tanítvány felé. Ez az energia-átadás megsegíti a Kunḍalinī felébredését.

Miután a Kunḍalin felébredt, növekedésének mértéke a tanítvány spirituális gyakorlatainak folyamatosságától és kitartó fejlődésétől függ.

3.3 A Kunḍalinī felébresztésére és mederbe terelésére javasolt mód

Bármelyik spirituális ösvényről is legyen szó, ha az ember spirituálisan fejlődik, akkor a Kunḍalinī növekszik. Az SSRF a Kunḍalinī felébresztését természetes módon javasolja, a mindennapos spirituális gyakorlatok végzésével, a Spiritualitás hat alapelvét követve. Ebben az esetben a nem-megnyilvánuló Guru Princípium, vagy Isten Tanító princípiuma aktiválja a Kunḍalinī-t. Amikor a Kunḍalinī a Guru kegyelméből aktiválódott, automatikusan felfelé halad és az Istenkeresőt spirituálisan átalakítja.

Amikor az Istenkereső lökést kap a shaktipat által, hirtelen nagy mennyiségű spirituális energiához jut. Bár ez a tapasztalat rendkívül kellemes, akár függőséget is okozhat. Egyedül a spirituális gyakorlat minőségének és mennyiségének fokozatos növelésével érhető el a Guru Kegyelmének állandó áradása, ami a Kunḍalinī-t a helyes mederbe tereli, ezzel is megerősítve az Istenkereső hitét.

A jobb megértés érdekében vegyünk egy példát.

 • Töretlenül, folyamatos erőfeszítéseket tenni a spirituális gyakorlatokban hasonlatos a keményen végzett munkához és az általa hozzájutott vagyonhoz
 • Közvetlen energia-átvitellel felébreszteni a Kunḍalinī-t olyan, mintha milliárdosnak születtünk volna és az Apánk folyamatosan látna el pénzzel.

A fent említett két lehetőség közül a kemény munkával szerzett jóllét (spirituális jólét) a fenntarthatóbb és biztosabb választás a növekedés szempontjából.

3.4 A Kunḍalinī legfontosabb aspektusai

Minthogy a szív a vérkeringés, az agy az idegrendszer központi szerve, hasonlóan a szubtilis energiarendszernek is különböző energia központjai (csakrái), csatornái vannak.

72 000 szubtilis csatorna (nadi) létezik. A három legfontosabb finomrezgésű csatorna:

 • Sushumna nadi, a központi csatorna, amely a hátgerinc aljától a fejtetőig terjed,
 • Pinglaa vagy Surya (Nap-) nadi, amelyasushumna nadi-tóljobbra futó, és az
 • Ida vagy Chandra (Hold-) nadi, amely asushuma nadi-tól balra futó csatorna.

Kunḍalinī and Vital energy

Az éltető vitálenergia a surya nadi-n (Napcsatorna), a chandra nadi-n(Holdcsatorna) és más kisebb nadi-kon keresztül áramlik a testbe. Az életenergia felváltva áramlik a surya és a chandra nadi között.

A Kunḍalinī egy spirituáls energia, amely minden átlagos embernél (ezalatt a spirituális szempontból átlagos embereket értjük) általában a sushumna nadi, a Központi Csatorna aljában, feltekeredve nyugszik.Spirituális gyakorlatot végezve elkezd növekedni a hátgerinc aljától a sushumna nadi-n keresztül egészen a fejtetőig. Ahogy a Kunḍalinī egyre növekszik, útja során aktiválja az összes csakrát.

A Kunḍalinī a sushumna nadi mentén minden csakránál egy vékony, szubtilis szelepen nyomul át és halad tovább felfelé. Ahogy ezeken a szelepekán áttör, megtörténhet, hogy nagy mennyiségű spirituális energia növekedés keletkezik és folyik át a sushumna nadi-ból az adott csakrába. Lévén, hogy máshova nem mehet, olykor a körülötte lévő szubtilis csatornákba árad és átalakul prana-shakti-ba (vitálenergiába). Ebben az időszakban az érintett szeméy erőteljesebb ténykedést tapasztalhat azon a tájon. Például a keresztcsonti szakrális, avagy swaadhisthan csakra körül megjelenő prana-shakti növekedés emelkedett szexuális indittatást produkálhat.

Ahogyan erről már korábban beszéltünk a Kunḍalinī spirituális gyakorlat által növekszik, függetlenül az úttól vagy irányzattól, amin járunk. Azonban attól függően, hogy milyen az adott, Istenhez vezető spirituális út, a Kunḍalinī felébredése különböző formában jelenik meg, más-más tapasztalatot nyújtva az Istenkeresőknek. Például, amikor a Kunḍalinī az anahat, vagyis a szív csakra mellett halad el:

 • Az Áhitat Útját követő Istenkeresők a megnyilvánuló Bhav állapotáról beszélnek, ami tulajdonképpen a spirituális érzelem megnyilvánulását jelenti.
 • A Tudás Útját követő Istenkeresők a Chaitanya-t,vagyis az Isteni Tudatosságot tapasztalják meg.

1985-ben a Yoga Journal-ban megjelent David T. Eastman cikke, amelyben beszámol néhány gyakori jelenségről és tünetről, amelyek a Kunḍalinī ébredését bizonyítják:

 • Önkéntelen rángatózás, remegés vagy rázkódás
 • Erőteljes forróság önti el az az embert, különösen, amikor az energia a csakrákon keresztül áramlik
 • Spontán törtémő pranayama (légzésgyakorlatok), asanas (fizikai jógagyakorlatok), mudra (kéztartás) és bandha (izomcsomók megkötése és oldása)
 • Időnként látomások vagy hangok jelennek meg egy konkrét csakrára vonatkozólag
 • Nagyfokú öröm érzet
 • Érzelmi tisztulások, ahol bizonyos érzelmek meghatározóvá válnak egy rövid időre.

Hivatkozás: Kunḍalinī, Wikipedia.org, 2010 Szept.

Ezek a hatások, amiket a shaktipat is okoz, a Kunḍalinī aktiválódását jelzik. Azok az Istenkeresők, akik komoly szándékkal igyekeznek valamit tenni spirituális fejlődésük érdekében, tisztában kell, hogy legyenek, hogy ezek az élmények – bár érdekesek, kézzel foghatóak, pont ezért durvább, fizikaibb természetűek – alapvetően csak következnényei egy hirtelen történő energialöketnek, melyet spirituális energia okoz. Semmiképpen sem célja ez a spirituális gyakorlatnak és nem is ez az Élet értelme

.