1. Bevezető

Közülünk bizonyára mindenki tudni szeretné, hogy melyik pozícióban kellene aludni ahhoz, hogy kipihenten ébredjünk. Természetesen több tényező is közrejátszik. Egyik faktor ezek közül maga a testhelyzet, amelyben alszunk. Mindannyiunknak van egy megszokott alváspóza, amelyben jól érzi magát. Tisztában vagyunk azzal, hogy a testhelyzet, amelyben alszunk, kihatással bír a fizikai egészségünkre, de tudatában vagyunk számos pszichológiai magyarázatnak is. Ebben a cikkben spirituális szemszögből közelítjük meg a témát: mely pozícióban érdemes álomra hajtani a fejünket és miért az a legmegfelelőbb. Elmagyarázzuk, mi is történik valójában a szubtilis (finomrezgésű) dimenzióban az alvás alatt, és azt is, hogy a pozíciók milyen kihatással vannak ránk. Ezt követően eldöntheti, mely alváspózban kíván aludni.

A legelején azt kellene megértenünk, hogy

 

  • Spirituális szemszögből az alvás állapota áll legközelebb a tama alapkomponenshez . Ez annyit jelent, hogy a szubtilis tama komponens az alvás ideje alatt a testünkben megnövekszik.

  • Spirituális gyakorlatunk az alvás ideje alatt a legalacsonyabb, ezért ebben az időszakban vagyunk a leginkább sérülékenyek. Ez idő alatt vagyunk a legjobban kitéve a szellemek (démonok, ördögök, negatív energiák stb.) támadásainak.

Szükséges a test Kunḍalinī energiarendszerének az ismerete is.

A Kunḍalinī a testünkben lévő spirituális energiarendszer. Hét fő központból, vagy csakrából áll és 3 főbb csatornából – a Napcsatornából (jobb oldali kanális, vagy Pingalā-nāḍī, más néven Surya nadi), a Holdcsatornából (bal oldali kanális, vagy Iḍā-nāḍī, más néven Chandra nadi), illetve a Központi Csatornából (Sushumnā-nāḍī), valamint számtalan kisebb-nagyobb mellékcsatornából.

Az alábbi diagramm egy emberi lényben szunnyadó Kunḍalinī energiarenszert ábrázolja.

The Kunḍalinī System

Az csakrák ábrája bemutatja a különböző csakrák elhelyezkedését a fizikai testhez viszonyítva.

A testi és mentális funkciók ellátására az energia a Nap- és a Holdcsatornán keresztül áramlik. A spirituális fejlődésért viszont a Központi csatornán (Sushumnā-nāḍī) keresztül áramló energia a felelős.

A Napcsatornán (Pingalā-nāḍī) a raja, míg a Holdcsatornán (Iḍā-nāḍī) a sattva komponens dominál. Az energia felváltva áramlik az Iḍā-n és a Pingalā-n. Ez 3-4 percenként váltakozik. Mégha az energiaáramlás ilyen gyakran is váltakozik, mivel az Iḍā és a Pingalā metszik egymást, a test mindkét fele elegendő energiát kap mind a két típusból. Ily módon marad fenn az egyensúly a két energiatípus között.

A Nap- és a Holdcsatornák váltakozása során az alacsonyabb spirituális szinten lévő embereknél 1-2 másodpercre aktiválódik a Központi csatorna is. Az ebből származó spirituális jótét teljesen elhanyagolható. A spirituális szint növekedésével a Központi csatorna aktivizáltsága is arányosan emelkedik. 55%-os spirituális szint felett 1-2 percnél tovább is működhet, amelynek jótékony hatása lesz a spirituális növekedésre.

A csatornák működése és aktivitása az alváspozíciótól is függ. Legjobban az a kanális lép működésbe, amely ellentétes azzal az oldallal, amelyiken éppen alszunk. A háton alvás alkalmával az 55%-os spirituális szint felett lévő embereknél a Központi csatorna (Sushumnā-nāḍī) aktiválódik, míg azoknál az embereknél, akik e a spirituális szint alatt vannak, egyik csatorna sem aktiválódik.

A Nap- és a Holdcsatornák a test igénye szerint is működésbe léphetnek. Például evés után főként a Nap csatorna aktivizálódik, elősegítve az emésztést.

A Napcsatorna magasfokú érzelmi állapotban is aktivizálódik. Amikor az érzelmek lecsillapodnak, helyébe a Holdcsatorna lép. Ám amennyiben sokszor és gyorsan történik ez az érzelmi állapotváltozás, akkor ez a gyors és szabálytalan váltakozás felborítja a két csatorna műkösését, ugyanis ebben az esetben a Napcsatorna marad domináns. Ennek következményeként nem lesz kiegyenlítve a két típusú (raja és sattva) energia áramlása. Az emocionális embereknél ezek az érzelmi hullámzások még álmukban is folytatódnak, mert a tudatalattiban található impressziók (hatások, benyomások) az alvás során is tevékenyek.

Kérjük, tekintse meg az ehhez kapcsolódó online szemináriumot az elme spirituális természetéről.

2. Alvás pozíció 1 – háton alvás 

Amikor háton alszunk: Chetanaa

  • chētanā (a testünk sejtjeiben nem nyilvánul meg és szunnyadó)  inaktív állapotban marad.

  • A testünk ebben a helyzetben van leginkább kitéve a Pokol (Pātāl), régióinak, mivel a testünk nagy felülete a padló fele néz.

 

Spiritual levelA fent említett két tényező kombinációjának hatására a test sejtjei nem tudják kivédeni a Pokol (Pātāl) régióiból érkező negatív, kimerültséget okozó, nyugtalanító rezgéseket.

Ám ennek az alváspóznak a hatásfoka változik az egyén spirituális szintjétől függően.

Esettanulmány 1: 55%-os spirituális szint alatt

Disciple Egy 55% alatti spirituális szinttel rendelkező egyén pszichológiai érzelmei nagyságrendben felülmúlják a spirituális érzelmét (bhāv) Emiatt a csatornák gyakran váltogatják egymást, így a test Kunḍalinī energiarendszerében folyamatosan kiegyensúlyozatlan marad az energiaáramlás a Nap (a jobb kanális vagy Pingalā) és a Holdcsatorna (bal kanális, vagy Iḍā) között.

Amint azt már fent említettük, az 55%-os spirituális szint alatt lévő egyén Központi csatornája nem aktíválódik, ha a hátán alszik. Heves érzelmei miatt pedig az energiaáramlás a testében kiegyensúlyozatlan. A Nap- és a Holdcsatorna közötti kiegyensúlyozatlan energiaáramlás a szubtilis raja-tama energiák gyors bevonzását és áramlását jelentheti. Amennyiben a raja-tama frekvencia megnő a testben, az egyén nagyobb eséllyel lesz kitéve a Pokol (Pātāl) régióiból érkező negatív, nyugtalanságot keltő rezgéseknek.Ám, ha az egyén a nem megnyilvánuló spirituális érzelem szintjéig tud fejlődni, ellenőrizni tudja az energiák áramlását. Addig viszont ajánlott kerülni a háton fekvést, ahol testünk nagy mértékben ki van szolgáltatva a padló felületének, így a Pokol (Pātāl) régióinak is.

Egy tanács: Amennyiben valamilyen oknál fogva rákényszerül, hogy a hátán aludjon, spirituális eszközökkel gyengítheti a distress-t okozó hatásokat. Ebben segíthet például, ha meggyújtunk sattvik füstölőket (mint például az SSRF-é), ill. mielőtt elmegyünk aludni, érdemes spirituálisan megtisztítanunk a helyiséget – főként az ágy közelében, aztán Isten képét helyezhetjük a párnánk alá, és halkan hallgathatjuk Isten Nevének kántálását egész éjjel, stb.

 

Esettanulmány 2: 55%-os spirituális szint felett

subtle energiesAmikor egy 55% feletti spirituális szinttel rendelkező egyén háton alszik, a Kunḍalinī energiarendszerének Központi csatornája aktiválódik.A spirituális érzelm (bhāv) ezekben az embereknél igen magas, míg az átlagos érzelmek csak kis mértékben vannak jelen. Amikor valaki 55%-os spirituális szint felett van, szükség szerint ellenőrizni tudja a szubtilis raja-tama frekvenciák áramlását a testében. Ez a nem-megnyilvánuló (azaz belső) spirituális érzelem (bhāv) szintjén történik. Ennek oka, hogy a személy egyre inkább a Lélek Energiája (Aatmashakti) szintjén működik. Vele ellentétben az 55%-os spirituális szint alatt lévő egyének az Elme Energia (Mannahshakti) szintjén funkcionál.A Lélek Energiája tartja egyensúlyban a Nap- és a Holdcsatornákat a Kunḍalinī energiarendszerben.

3. Alvás pozíció 2 – hason alvás

Sleeping posture stomachAmikor valaki hason alszik, a hasában lévő üregekre nyomást gyakorl. Ez a nyomás a szubtilis kiválasztó-gázok lefelé áramlását serkenti a hasi üregekben. Amikor a szubtilis kiválasztó-gázok aránya a mellkasban megnő és előfordul, hogy felfelé távoznak a testből az orron és a szájon keresztül. Ezen gázok felszabadulásakor a test könnyen magába szívja a szubtilis raja-tama frekvenciákat a környezetből. Amikor valaki ebben a pozícióban alszik, a szervei lelassulnak, míg a szervek körüli részek a szubtilis kiválasztó-gázok nyomására aktiválódnak. Eközben a szubtilis gázok anyagcsere áramlása a szervekből a körülötte lévő részekbe felgyorsul. Ebben az időszakban szubtilis szinten az egyén teste különösen érzékeny a szubtilis raja-tama alapkomponens bevonzására és befolyására. Így az egyén jobban ki lesz téve a környezetben lévő és a Pokolból (Pātāl) származó szellemek támadásainak.

 

4. Alvás pozíció 3 – oldalt alvás

Sleeping posture left side  sleeping posture right side

Leginkább az oldalunkon aludva aktiválódnak a Kunḍalinī energiarendszer Nap- és a Holdcsatornái.

  • Annál az egyénnél, aki a bal oldalán alszik, a Napcsatorna aktiválódik.

  • Annál az egyénnél, aki a jobb oldalán alszik, a Holdcsatorna aktiválódik..

Amikor a Nap- és a Holdcsatornák aktívak, a chētanā a test sejtjeiben is működésben marad. Ennek következményeként kevesebb szubtilis tama komponens keletkezik, a chētanā pedig védelmet nyújt a szellemek támadásai ellen.

5. Következtetés

Spirituális szemszögből nézve, ha valaki nincs 55% spirituális szint felett, a legjobb, ha oldalvást alszik.