Isteni részecskék – spontán materializációja és annak elemzése

Áttekintés: Ez a cikk részletesen tárgyalja, hogy mikor és miért kezdtek Isteni részecskék megjelenni Őszentsége Dr. Athavale testén, és hogy ezek az Isteni részecskék hogyan jelentek meg Őszentsége Dr. Athavale szándéka szerint más helyeken is. Ezen kívül vizsgáljuk a részecskék elterjedtségnek a mértékét és hatását, valamint megjelenésének okát, a Spirituális Tudomány szerinti magyarázatát és az emberiség számára nyújtott jelentőségét.

 

  •  
 
A cikk jobb megértése érdekében javasoljuk, hogy előbb olvassa el alábbi cikkeinkket is:

1. Bevezetés

A Tudomány kezdete óta keresi a válaszokat az Univerzum eredetével kapcsolatban. Az elmúlt évtizedekben a fizikusok kutatásaikat földalatti laboratóriumokba költöztették, hogy bonyolult tudományos készülékekkel vizsgálják az anyag alapvető építőköveit. Egy mostanában, az Európai Nukleáris Kutatási Szervezet (CERN) intézetében elvégzett kísérlet keretei között, egy részecskegyorsítóval próbálták bizonyítani az elemi fizika egyik elméletét, a tömeg eredetét az ún. Higgs részecskékkel.

Másrészről, a Spiritual Science Research Foundation (SSRF) megalakulása óta elkötelezett a spirituális dimenzió szisztematikus tanulmányozásában. A spirituális kutatást nem kötik korlátok, így az SSRF nem csak a bennünket körülvevő fizikai világ okozati viszonyait képes felfedni, hanem más síkokét is – mint a Mennyország (Swarga), a Pokol régiója (Patal, Pātāl) és azokon is túl.

Az SSRF kutatóközpontjában 2012. július 5-én, spontán módon megjelent, meglehetősen ragyogó, csillogó részecskék felkeltették érdeklődésünket, melyek éppenséggel a Higgs bozonok (népszerűbb nevén „Isteni részecske”) feltételezett felfedezésének időpontjával estek egybe. A SSRF-nél talált részecskék gyűjtése és tanulmányozása során fényt derült azok különleges tulajdonságaira és jelentőségére, melyet ebben a cikkben be is mutatunk.

2. Az Isteni részecskék megjelenése

Az első csillogó részecske Őszentsége Dr. Athavale bőrén jelent meg.

Ms. Kalyani Gangan – aki ekkor jelen volt – így emlékszik vissza:

“2012. július 5-én déltuán 7:30-kor, amikor Őszentsége Dr. Athavale szobájába léptem, azt mondta, hogy “Nem fogok tudni most fürdőt venni, mert a vitális energiám nagyon alacsony”. Miközben az Abszolút Igazság szolgálatába (satseva, satsēvā) merültem, még mindig a kijelentésén morfondíroztam. Ebben a pillanatban egy aranyszínű részecskét mutatott nekem a kezén és hozzátette: „Ilyen részecskék hullnak a kezemről nap mint nap”.

A részecske, melyet néztem, erősen tündökölt. Különös Üdvösséget éreztem, miközben néztem és úgy tűnt, mintha sugarak áradtak volna belőle. Egy kis idő után így szólt: „Össze kell gyűjtenünk ezeket a részecskéket”.

Megint kis idő után kezeit egy naplóhoz dörzsölte. Jónéhány részecske hullott le róla. Úgy sugárzottak és tündököltek, mint a csillagok.”

A következő nap ugyanilyen tündöklő részecskék jelentek meg néhány istenkereső testén is, akik az SSRF kutatóközpontjában és ashramjában (āshram: létesítmény, melyben spirituális fegyelmet tanulnak) laktak, Ramnathi-ban, Goában (India), és olyan keresők székein és asztalain is, akik az Abszolút Igazság szolgálatát végezték a központ különböző részlegein, sőt, néhány kereső szobájában az ágyakon és a földön is találtak.

Az ezt követő napokban, további csillogó részecskéket figyeltek meg számos kereső otthonában és olyan helyeken, ahol Satsevát végeztek egész Indiában valamint néhány egyéb helyen is a világon. 

3. A spirituális tudomány az Isteni részecskék materializációja mögött 

Amikor ezeket a csillogó részecskéket az istenkeresők fejlett hatodik érzékkel, analizálták, azt találták, hogy a részecskék Isteni erőt és pozitív energiát sugároznak.

Ezek az Isteni részecskék szükségesek ahhoz, hogy: 

  • Megvédjék a keresők fizikai testét a Spiritualitás terjesztésének küldetése során a fizikai dimenzióban.
  • Hogy ellássa a keresőket az Isteni princípium energiájával – annak a megnyilvánuló formájában.

Az SSRF sok hatodik érzékkel vagy ESP-vel (érzéken túli észlelés, intuició) megáldott keresőjének képességét arra használta, hogy a betekintést nyújtson a szubtilis világba. A szubtilis tudáson alapuló képek az egyik eszköz, amit erre használunk. Egy ilyen kiváló tulajdonságokkal rendelkező kereső Mrs. Yoya Vallee Franciaországból.

Az alábbi, az Isteni részecskékről készült képet Mrs. Yoya Valee rajzolta, szubtilis tudása alapján:

A fenti képből megérthetjük, hogy a részecskék bevonzzák az Istenség princípiumot. Emellett létrehozzák és kibocsájtják az Üdvösség (Anand)egy gyűrűjét. Meg-nem-nyilvánuló Isteni tudatosságot (Chaitanya) is odavonzzák magukhoz, majd a részecskék kibocsájtják és aktivizálják ezt a meg nem nyilvánuló Isteni tudatosságot a környezetbe is.

4. A különböző színű Isteni részecskék jelentése és funkciója 

A kutatás alkalmával azt találtuk, hogy az Isteni részecskék nem mind ugyanúgy néztek ki. Az Isteni részecskék színei széles skálán mozogtak, a gyakoribb arany- és ezüst színűtől, a ritkább pirosig, rózsaszínig, narancssárgáig, kékig, stb. Az alaposabb vizsgálatok után kiderült, hogy minden egyes különböző színű Isteni részecskének különféle speciális funkciója van. Az alábbiakban felsoroltunk néhányat  

Összefoglalva tehát: a különböző színek Isten Szent küldetésének sokoldalúságát szemléltetik. 

5. Az Isteni részecskék forrása 

5.1 Azok, amelyek Őszentsége Dr. Athavale bőréről származnak 

Kezdetben az Isteni részecskék Őszentsége Dr. Athavale bőrén jelentek meg.

A Szentek spirituális szempontból való jelentőségét az SSRF mindig is a kiemelt kutatási területei között tartotta számon. Az Isteni részecskék materializációja csak még tovább erősíti a jelentőségét a Szenteknek és Paratpar Gurunak (Parātpar Guru az, aki 90% fölötti spirituális szinttel rendelkezik), mint amilyen Őszentsége Dr. Athavale.

Őszentsége spirituális fejlődése és Isteni erényei folytán, Isteni változások jöttek létre Benne. Ezek a változások 2010-ben kezdődtek, melyek a testén, bőrén és a körmein is megfigyelhetőek voltak. Egy időben például a bőre sárgás árnyalatot kezdett felvenni, a körmei is besárgultak a bennük található Isteni tudatosság (Chaitanya) miatt.

Most Isteni részecskéket kezdett kibocsájtani a bőre. 

5.2 Isteni részecskék megjelenése, magasabb spirituális szinttel rendelkező egyének közelében, és olyan helyeken, ahol több az Isteni tudatosság (Chaitanya)

Isteni részecskéket találtak még olyan tárgyakon és ruhákon, melyeket Szentek, használtak, avagy 60% spirituális szint feletti keresőknél, illetve olyan keresőknél is, akik spirituális érzelemmel (bhāv, bhav) – és/vagy erős vággyal rendelkeznek az Isten-megvalósításra. Találtak belőlük még néhányat spirituális folyóiratokon és Szent könyveken is.

Istenség részecskéket találtak még ott is, ahol keresők élnek, vagy szolgálatot végeznek az Abszolút Igazságnak (satsēvā, satseva), meditációs helyiségekben és olyan helyeken, ahol Szentek tartózkodtak, vagy tartózkodnak. Néhány részecskét találtak Istenségek képei előtt, vagy rajtuk.

Találtak még belőlük olyan keresők arcán és haján, akik a Mennyország magasabb régióiból (pl. Mahālok). érkeztek a Földre. Mivel ezek a gyermekek fiatalok és nagyon kevés tudatalatti benyomással rendelkeznek a felnőttekhez képes, ezért sokkalta inkább Sattva-túlsúlyosak.

Tehát, az Isteni részecskék olyan helyekre hullnak, vagy olyan helyeken vannak jelen, ahol magasabb a Sattva összetevő aránya.

5.3. Isteni részecskék megjelenése egy speciális cél teljesítése érdekében

Néhány esetben egy speciális cél érdekében jelennek meg Isteni részecskék. Például:

  • Megjelenhetnek olyan keresők testén, akik annak ellenére, hogy a negatív energiák általi súlyos distress-től szenvednek, lelkesen igyekeznek a spirituális gyakorlatukban. A részecskék által sugárzott Isteni energia hatására a negatív energiák okozta distress csökken.
  • Megjelenhetnek istenkeresők olyan családtagjainak testén, akik ellenzik a kereső spirituális gyakorlatait. Ebben az esetben az Isteni részecskék azért jelennek meg, hogy csökkentsék ezeknek a családtagoknak az ellenkezését.

5.4 Isteni részecskék, melyek az Isteni tudatosság (Chaitanya) megszilárdulásaként formálódtak

Egy napon Őszentsége Dr. Athavale kilenc aktát és öt magazint helyezett egymás tetejére, hogy azokat majd fontossági sorrendben elolvassa. Másnap, amikor felemelte a legfelső magazint a kupac tetején, aranyló részecskéket látott a felszínén. Amikor a következő magazint is megnézte a kupacban, azon is talált 15-20 Isteni részecskét. Amikor átnézte az összes dokumentumot a kupacban, az összes magazin és akta felszínén ilyen ragyogó részecskéket talált. Ez az jelenti, hogy Isteni részecskék megjelenése lehetséges ott is, ahol nincs nyílt felület. Tehát, ahelyett hogy az atmoszférából hullanának alá, az ilyen részecskék az Isteni tudatosság (Chaitanya) megszilárdulásával formálódnak, mely jelen van ezeken a helyeken.

Isten “istenisége” először Őszentsége Dr. Athavale-én keresztül manifesztálódik. Így az Istenkeresők ezt az “isteniséget” felismerhetik az Ő médiumán keresztül. Amint rendelkeznek ezzel a spirituális élménnyel, már képesek azt máshol is megtapasztalni.

6. Az Isteni részecskék változása és speciális tulajdonságai

A kutatásunk során, az idő előrehaladtával az Isteni részecskékben végbemenő változásokat tapasztaltunk. Az alábbiakban bemutatunk néhány ilyen megfigyelést illetve annak magyarázatát, melyek spirituális kutatáson alapszanak.

Kérdés: Miért csökkentek méretben és számban az Isteni részecskék Őszentsége Dr. Athavale bőrén a második napon?

Az első napon, amikor Őszentsége Dr. Athavale testén megjelentek az aranyló részecskék, azok fényessége a megnyilvánuló (látható) formát öltötték fel A megnyilvánuló forma gondoskodik arról, hogy a cél, amiért egy bizonyos aranyló részecske materializálódik, meg is valósuljon. Ezen okból kifolyólag az aranyló részecskék nagyobbnak tűntek, mert több fényt bocsájtottak ki. Jóllehet, a következő napon, a fényességük a meg-nem-nyilvánuló (láthatatlan) állapotba került – s így kisebbnek tűntek és kevesebb fényt bocsájtottak ki, mivel már nem volt szükség feladat teljesítésre.

Mivel a bőrben formálódott, aranyló részecskék Őszentsége Dr. Athavale bőrének felső rétegével együtt elhulltak, azok fénye hamar feloldódott a környezetben. Így az aranyló részecskék fényessége és száma lecsökkent. Ez mind Isten akarata szerint, és a szükségnek megfelelően történt.

 

Kérdés: Mi történik azokkal az Isteni részecskékkel, melyek Őszentsége Dr. Athavale bőrével együtt elhullanak? 

Divine-particles-dispersingAmikor az aranyló részecskék, amelyek a bőrben formálódtak, a bőr felsőbb rétegeivel együtt leválnak, és fényük a manifesztálódott (látható) és aktív formában van jelen, akkor a részecskék a Föld felé vonzódnak és ott gyűlnek össze. A ragyogó Abszolút Tűz Elem (Tējtattva, Tejtattva) egy borítást hoz létre a Földön (talajon), amely tisztítja azt a területet és birtokot, ahol a spirituális tevékenységet végeznek.  

Ha az aranyló részecskék ragyogása a bőrben túlnyomóan meg-nem-nyilvánuló (láthatatlan) formában vannak jelen, akkor a fény az atmoszférát tisztítja és az atmoszférában oldódik fel. Ezáltal az Abszolút Tűz Elem (Tejtattva) az aranyló részecskékben azokat a spirituális feladatokat tisztítja meg, melyeket a jelen korban a bolygónkon szükségesek.

Miután egy bizonyos feladatot teljesítettek, az aranyló részecskék mozgása (lefelé vagy felfelé) előre meghatározott, a feladat céljának- és Isten tervének megfelelően folytatódik. Miután az Isteni részecskék elválnak a spirituálisan magasan fejlettek bőrétől, már csak az emberiség jóléte érdekében maradnak. Alapvetően minden dolog, ami a spirituálisan magasan fejlettek testéből származik, mind az emberiség javát szolgálja.

7. Összefoglalás – Az Isteni részecskék spirituális jelentősége

Az Isteni részecskék megjelenése egy különleges, és spirituális szempontból történelmi jelentőségű esemény a jelen korszakban.

Mivel a jó és rossz közötti háború  a fizikai síkon 2012 után megkezdődik, Isten így vértezi fel a keresőket a manifesztálódó (látható), ragyogó Isteni részecskék sokoldalú formáiban található isteni erővel, egy, a legmagasabb rendbe tartozó Szent-, Őszentsége Dr. Athavale médiumán keresztül. Ebben a folyamatban túlnyomórészt aranyló, kéklő és fehér részecskék fognak megjelenni a közösségi spirituális gyakorlatok érdekében, melyet a Spiritualitás terjesztése érdekében végeznek (samashṭi sādhanā, samashti sadhana).

A mostani idő, melyben élünk, komoly jelentőséggel bír, mert a jó és rossz harcának kiteljesedését az egész univerzum érezni fogja. Jóllehet, nehéz ez az időszak, spirituális fejlődésre nézve nagyon is kedvező. A spirituális gyakorlat hat alapelve szerint végzett spirituális gyakorlat biztosítja, hogy a Sattva összetevőnk növekedjen, illetve, hogy magasabb Isteni védelmet nyerjünk.

Idézet Őszentsége Dr. Athavale-től, melyben elutasít minden érdemet ezért a kivételes eseményért: „’Ez az esemény általam történt meg, de nem én hajtottam végre.' mondja Őszentsége Dnyaneshwar. Ennek igazságát különösen az Isteni Tudatosság részecskéi kapcsán ismertem fel. Jóllehet, az Isteni részecskék miattam jelentek meg látható formában az egész SSRF Kutatóközpont területén materializálódva, de mégsem én hoztam létre őket.” – Őszentsége Dr. Jayant Athavale.  

Blog | Az Isten részecske