Az imádság meghatározása

Az imádság szanszkritül praarthanaa, mely két szó összetételéből származik: ’pra’ és ‘artha’, melyek jelentése heves közbenjárás. Más szavakkal: intenzív vágyakozással kérni Istent valamire.

Az imádság magában hordozza a tiszteletet, szeretetet, könyörgést és odaadó hitet. Az imádságon keresztül a hívő kifejezi tehetetlenségét és a feladat elvégzését Istenre bízza. Istenre bízni a feladatot azt jelenti, hogy elismerjük, hogy Isten segít és hozzájárul a feladat véghezviteléhez. Az imádság elengedhetetlen spirituális gyakorlat, különösen az Áhitat Útján.