1. A Spiritualitás Tudományos Kutatásáért Alapítvány-ról.

1. 1 Mi A Spiritualitás Tudományos Kutatásáért  Alapítvány küldetése?

A Spiritualitás Tudományos Kutatásáért Alapítvány küldetése a következő:

1. Bevezetni az emberiséget a spirituális dimenzió tudományába és bemutatni, hogy az miként befolyásolja az életünket.

2. Eszközt adni az embereknek, hogy:

 • megértsék és megtapasztalhassák a spirituális dimenziót,
 •  megértsék és legyőzzék a problémákat, amelynek oka a spirituális dimenzióban keresendő, 
 •  megvalósíthassák a maradandó Boldogságot.

 

2. A Spiritualitás és a Tudomány

2. 1 Miért nevezik a Spiritualitást Tudománynak?

A Spirituális Tudományt (azaz a Spiritualitást) a következők miatt nevezzük "tudománynak":

 • A spirituális dimenzió tanulmányozása ugyanolyan szisztematikus és logikus, mint bármilyen fizikai talnulmány.
 • Mindennek, ami a spirituális, vagyis a szubtilis dimenzióban történik, annak oka ugyanolyan felismerhető, mint a fizikai világban.
 • Az alapelvek, amelyek a spirituális dimenziót illetik, újra és újra bevizsgálhatóak megfelelő eszközökkel. Pontosan úgy, ahogy a kutatási eszközök is különböznek, pl. a fizikában és az épitészetben, a Spirituális Tudományban sem egyformák. Itt a leginkább igénybevett mérőeszköz az érzéken túli szubtilis észlelés, vagy az aktivált hatodik érzék.

 

3. A Spirituális Kutatásról

3. 1. Mi a spirituális kutatás?

A spirituális dimenzió kutatása, spirituális kutatásként ismert, amely a spirituális dimenzióban történő rendkívüli eseményeket és jelenségeket viszgálja. A spirituális dimenzió kívül áll az öt érzékszervünk, az elménk és intellektusunk észlelésén. Valódi spirituális kutatás a spirituális dimenzióbéli események kiváltóokainak felderítésében csak a hatodik érzékünk segítségévél végezhető el. Ez a tanulmány azokat a spirituális okokat vizsgálja, amelyek a különböző eseményeket és jelenségeket idézik elő, illetve ezekre vonatkozóan keres spirituális gyógymódokat.

3. 2 Honnan származik mind ez a tudás? Ki, vagy mi a weboldalon publikált tudás forrása?

A tudásforrás az Egyetemes Elme és Intellektus, Isten egyik aspektusa. Páran az SSRF Istenkeresőiből képesek betekintést nyerni az Egyetemes Elmébe és Intellektusba fejlett hatodik érzékük segítségével. Az összes, tőlük átvett felmérést és tudást Őszentsége Dr. Jayant Athavale magasan aktivált hatodik érzékével szintén igazolta.
 

3. 3 Hol történik a spirituális kutatás?

Alapvetően a spirituális kutatás a Jóistentől származó tudás megismerését jelenti. Erre az ember fejledt hatodik érzéke segítségévél válik képessé. Ennélfogva, ellentétben a modern tudományi kutatásokkal, a spirituális kutatás a spirituális dimenzióban történik, mély meditáció állapotában. Tehát nem külső helyszíneken kutatunk, ahogy az egyébként történik a tárasalomban – laboratóriumban vagy szabadföldi kísérleteknél.
 

3. 4. Hogyan tudják a százalékokat alkalmazni a spirituális jelenségeknél / tulajdonságoknál?

A spirituális dimenzió tanulmányozása ugyanolyan szisztematikus és logikus, mint bármilyen fizikai vagy más világi tudomány. Ezért is lehet meghatározni százalékokban. Ezek a százalékarányok kész tudásként jelen vannak az egyetemes Elmében és Intellektusban, amihez csak mély meditáció során, hatodik érzék segítségével lehet hozzáférni. Hagyományos kutatási módszerekkel nem lehet feltérképezni.
 

3. 5. Hogyan érvényesítik kutatásaikat?

A különböző Istenkeresők tudása, amit a hatodik érzék segítségével nyernek, egyeznek, függetlenül bármilyen témától. Például a különböző Istenkeresők leírásai teljesen egyformák annak a részletezésében, hogy mi is történik a szubtilis dimenzióban, amikor egy megszállott személyt különbözö sprituális gyógymódokkal gyógyítunk. Amellet az összes felfedezés igazolt Őszentsége Dr. Jayant Athavale részéről is.
 

3. 6 Hogy lehet az, hogy a többi tanulmányi kutatás nem jutott ugyanazokra a következtetésekre?

A spirituális dimenzió és annak az emberre gyakorolt hatásának vizsgálatakor az SSRF a legtöbb esetben nem hagyományos kutatási eszközöket használ, hanem a hatodik érzéket. A hagyományos eszközök alkalmazása a spirituális kutatásban olyan lenne, mintha valaki intelligenciáját vonalzóval akarnánk felmérni. Legjobb esetben is, ez a fajta kutatás inkább csak megerősítő jellegű lehet, mintsem a spirituális világ jelenségeinek etiológiai (ok-okozat összefüggésének vizsgálata) kutatása. Aminek az ész/agy nincsen tudatában, azt nem is törekszik bebizonyítani. Mivel az összes SSRF kutatást a hatodik érzék segítségével végzik, nem ütközik olyan akadályokba, mint a hagyományos kutatási módszerek. Ezért a kutatások eredménye is határozottan különbözik.

 

4. Spirituális Tudomány és a vallás

4. 1 Tartozik-e az SSRF valami valláshoz?

Az SSRF nem tartozik egyik valláshoz sem. Univerzális alapelvekre épít, amelyek összefüggésben állnak az egész emberiséggel, függetlenül a vallási vagy kultúrabéli hovatartozástól. Vallásától függetlenül, lelkében igazi Istenkereső alkalmazhatja.
 

4. 2 Az SSRF nem egy új new-age megmozdulás?

A SSRF a Spirituális Tudomány illetve a Spiritualitás összes aspektusát tanítja és tanulmányozza. Ez a tudomány már időtlen idők óta létezik, teljes, változatlan és felülemelkedik minden vallási, faji és kultúrabéli hovatartozáson. A new-age mozgalmak csak nemrég bontakoztak ki és tartalmilag csak néhány témát ölelnek fel az átfogó Spirituális Tudományból, például a Karma törvényét, az aurát, a reinkarnációt, stb… A sors iróniája, hogy semmi "új" nincs a felsorolt fogalmak között, mivel ezek a spirituális alapelvek és jelenségek már az idők kezdete óta léteznek.
 

4. 3 Hasonló-e a Spirituális Tudomány a Scientológiához?

A Spirituális Tudomány és a Scientológia is az Igazságot tanulmányozza, ám mégis nagyon különböznek egymástól. Például a Scientológia azt állítja, hogy az életünk célja a túlélés, míg a Spirituális Tudomány azt, hogy az életünk célja az Istennel való egyesülés.

 

5. Előadások

5. 1 Hol vehetnek részt az előadásokon?

Az összes információ különböző előadásainkról az „Esemény” oldalunkon találhatók. Kérjük klikkeljen ide, ha megszeretné tekinteni. 
 

6. Kezdőknek

6. 1 Nincs semmi hattértudásom a téma kapcsán, hol kezdjem?

A „Tegyen egy kört” szekció átfogó képet ad a honlap főbb témáiról, amiből érdeklődése szerint választhat.
 

6. 2 Az életem tényleg jó, mégis hasznom lehet ebből a web-oldalból?

Igen, mégis hasznot nyerhet a web-oldal olvasásával.

 • Mélyebb megértést ad életünkről: Ez a web-oldal mélyebb belátást ad életünkről és annak befolyásoló tényezőiről. Ide tartozik életünk alapvető célja, vagy, hogy miért cselekszünk úgy, ahogy cselekszünk, akkor is, amikor az teljesen ellenkezik természetünkkel, a problémaink alapokairól és hogyan kell azokat kezelni, stb…
 • A változás az egyetlen állandó: Körülöttünk minden változik. A jövőre nézve a jelenlegi helyzetünk nem biztosít garanciát. Az életünk eseményeinek a 35%-át a szabad akaratunk határozza meg, míg a többi 65%-a eleve elrendelt. Az enyhe és a mérsékelt sors áthidalható a spirituális gyakorlatokkal, míg a nehéz sors elől nem lehet megmenekülni, ám a spirituális gyakorlatok segítségével az is elviselhetőbbé válhat.
   

6. 3 Ki az Istenkereső?

Az Istenkereső az a személy, aki naponta becsületes és őszinte törekvést tesz annak érdekében, hogy spirituálisan fejlődjön. Az Istenkereső gyakorlatai ösztönösen alkalmazkodnak a spirituális gyakorlat 6 alapelvéhez Amikor erős a belső indíttatás a spirituális fejlődéshez, magát az alapelvekhez tartva az Istenkereső naponta törekszik spirituális gyakrolata minőségének javítására és mennyiségének növelésére.
 

6. 4 Ateista vagyok, mégis hasznom lehet ebből a web-oldalból?

 • Hasznára válhat azon cikkek olvasása, amelyek az élet céljának alapelveiről beszélnek, a Spirituális Tudomány univerzális fogalmairól, arról, hogy miért csináljuk a dolgokat úgy, ahogy csináljuk, akkor is, amikor az teljesen ellenkezik a természetünkkel, továbbá olvashat a problémáik alapokairól, stb.
 • Sokat tanulhat olyan emberektől, akik látják a hatalmas, láthatatlan szubtilis világot, a szellemekről, angyalokról, a mennyről és a pokolról, stb., és hogy mindezek hogyan befolyásolják az életünket.
   

6. 5 Vallásos vagyok, mégis hasznom lehet ebből a web-oldalból?

Az SSRF univerzális alapelveket mutat be, amelyek a vallási, a faji és nemzeti hovatartozás felett állnak. Kiegészítheti spirituális gyakorlatát a különböző alapelvekkel, és elősegítheti spirituális fejlődését a web-oldalon megadott kritériumok által.
 

6. 6 Nehezen hiszem el a web-oldalon található információkat.

Teljesen megértjük Önt. A web-oldalunkon publikált információk tulnyomó része a spirituális dimenzióról ezelőtt nemigen került nyilvánosság elé, ezért nehezen emészthető első olvasásra. A spirituális világ igazi megértése csak a spirituális gyakorlat útján át érhető el. Kételyeinket legkönnyebben a személyes tapasztalatokkal győzhetjük le. Rendszeres spirituális gyakorlat segítségével érzékelni fogjuk a spirituális világot és ezáltal kétségeink is csökkenni fognak.
 

6. 7 Mit ajánl nekem az SSRF, hogyan kezdjem el a spirituális utamat (spirituális gyakorlatomat)?

Függetlenül attól, hogy milyen kultúrából érkezik vagy, hogy milyen hitet vall magáénak, a Spiritualitás Tudományos Kutatásáért Alapítvány három módszert ajánl a spirituális útja elkezdésére.

 1. A születés szerinti hit Isten Nevének kántálása.
 2. Védelmező kántálás az elhunyt őseink által okozott problémák ellen
 3. A spirituális tudás fejlesztése, bővítése.

További információhoz, kérjük, olvassa el a "Kezdje meg spirituális utazását" című cikkünket.
 

6. 8 Muszáj-e otthagynom a világi életemet ahhoz, hogy elkezdjem a Spiritualitási gyakorlatomat?

A spirituális utazását akár ebben a pillanatban, úgy ahogy van elkezdheti, vagy bármikor a szabad idejében folytathatja. A spirituális gyakorlat nem csak kiegészíteni, hanem gazdagítani is fogja életét.