Asztrológia

Ismertető

Elfogadott tény, hogy az Asztrológa betekintést enged a jövőbe a világ finomrezgésű birodalmán keresztül, mely a modern tudomány korlátain kívül esik. Spirituális Kutatással kimutattuk, hogy az Asztrológia pontossága legfeljebb 30%-os lehet. Az asztrológus képessége, hogy mennyire megbízható csillagelemzéssel szolgál, csak spirituális gyakorlatokkal fejleszthető.

1. Bevezető

Emberemlékezet óta elvarázsol minket az égbolt csillagzataiból származó jövendőmondás lehetősége. Az ember és az Asztrológia kapcsolata terjedhet az újságok horoszkópjaiból néha egy pillantással elkapott értelsüléstől akár az élet fontosabb döntéseihez kért útmutatásig: úgy mint a házasság kérdésében, pénzügyi vagy egészségügyi tanácsadásban. A történelem során előfordult, hogy az államfők is igénybe vették az asztrológusok segítségét, mielőtt jelentős lépéseket készültek megtenni.

Ám mennyire megbízható az Asztrológia, ha jövendőmondásban és döntéshozásban nyújt segítséget? Ennek a kérdésnek a megválaszolásához a Spirituális Kutatás módszereihez fordultunk. Egyúttal bemutatjuk, hogy spirituális szemszögből milyen jelentősége van az Asztrológiának és melyek azok a tényezők, melyek annak megbízhatóságát befolyásolják.

Igen érdekes az Asztrológiában, hogy tulajdonképpen kevés és korlátozott információk alapján – mint amilyen a születési hely és idő – akarja egy ember sorsát megérteni és bemutatni. Az asztrológus megpróbálja az élet különböző aspektusait feltérképezni és bizonyos képpen értelmezni, úgy mint: betegségek és nehézségek gyökerei, a házasságra való képtelenség, a legkedvezőbb időpont kiválasztása egy vállakozás vagy személyes befektetés megkötésére, illetve nemzeti ügyek kezelésére.

A Spiritualitás Tudománya szerint Sorsunk egy része már jóval születésünk előtt eldől. Ez azt jelenti, hogy életünk fontosabb körülményei – mint például, hogy hova születünk, kik lesznek a szüleink, vagy házastársunk, ér-e minket halálos baleset vagy betegség – eleve elrendeltek. A Sors tehát alapvetően spirituális jelenség, melyet sem az öt érzékszervünkkel, sem az elménkkel, sem intellektusonkon keresztül nem vagyunk képesek felfogni.

Felkeltette érdeklődésünket az asztrológusok állítása, miszerint képesek a jövendőmondásra asztrológiai tudásukat és intuícióikat1 bevetve, ezért elhatároztuk, hogy ennek utánna járunk.

1Részletesebben erről az 5.5.2-es bekezdésben olvashat.

2. Az Asztrológiáról

2.1 Mi is az Asztrológia?

Az emberek tudásához mérten – az Asztrológia fogalmáról különböző meghatározásokat találhatunk. Ezek a következőket tartalmazzák:

Az Asztrológia egy bonyolult tudásrendszer és olyan terjedelmes értekezésekkel szolgál, melyek precíz számításokat tartalmaznak a csillagok és bolygók helyzetének, és a földi jelenségeknek a kapcsolatáról, beleértve az emberi életet is. (Ref: vedic.indastro.com , 2006)

„Az Asztrológia nem nyújt felvilágosítást az Univerzum törvényeire és nem is ad magyarázatot létezésének miértjére sem. A legtömörebben megfogalmazva a lényeget – az Asztrológia csak azt mutatja, hogy a makrokozmosz és a mikrokozmosz között összefüggés van. Létezik egy univerzális ritmus és ennek része az ember is.” (Henry Miller – Ref: elore.com, Feb 2006)

Az Asztrológia egy ősi módszer, mely feltételezi, hogy a bolygók és csillagok együttállása befolyással bír az emberi életre és annak eseményeire. Állítólag, az ember születési idejéből ki lehet következtetni az elkövetkezendő életciklusát. A grafikont – ami megpróbálja ezt lerajzolni, horoszkópnak nevezzük. (Ref: greatcom.org)

Keresésünk során a legelterjedtebb mondatok a következők voltak:

A bolygók és csillagok együttállása kihat a Földi jelenségekre és ezzel együtt az emberi életre.

Összefüggés fedezhető fel a makrokozmosz és a mikrokozmosz között.

A bolygók és csillagok helyzete közvetlen befolyással bír az emberekre és az eseményekre.

Mégha az Asztrológia meghatározásai különböznek is, de abban mindegyik horoszkópkészítés menete megegyezik, hogy a pontos születési idő- és hely adatai (szélességi- és hosszúsági fokban megadva) nyújtják a kiindulási pontot.

2.2 Mire használják az Asztrológiát?

Kutatásunk során többféle Asztrológiával találkoztunk és ennek megfelelően többféle alkalmazást láttunk. Ezek között a legfőbb irányzatok:

Alkalmazás Értelmezés
Jóslás Tudni, hogy mi vár ránk a jövőben
Diagnózis

Ez arra szolgálna, hogy felderítse súlyos betegségek, vagy az élet nehézségeinek okát, illetve megoldást nyújtson rá. Például valaki megkérdezhetné asztrológusát, hogy miért vannak anyagi gondjai, amikor igen jó a jövedelme.

Alaptermészet és összeillőség

Segít megérteni az ember alaptermészetét, és hogy az hogyan viszonyul a hivatásához, élettársához. Utóbbihoz elkészítik a résztvevők személyes horoszkópját és megvizsgálják a csillagjegyeiket.

Döntéshozatal

Megállapítani, hogy egy fontosabb eseményhez – például egy üzlet megnyitásához, vagy akár a házasság megkötéséhez – mi lenne a legszerencsésebb időpont.

A későbbiekben, az „Asztrológia spirituális szemszögből” című bekezdésben részletesebben kitérünk az egyes alkalmazások pontosságára.

Fontos megjegyeznünk, hogy nem mindegy, hogy kihez fordulunk segítségkéréssel, kire bízzuk a problémáink megoldását. Létezik egy Szanszkrit mondás (régi indiai nyelven), mely ennek a helyzetnek a kényességére utal:

„Amennyiben egy Ayurveda tudásában jártas személyhez fordulunk, aki egy vaidya (azaz egy ayurvedikus doktor), azt a választ fogjuk kapni, hogy a problémánk oka a testnedveink (azaz az epe, nyál és szél) egyensúly-arányában keresendő.

Amennyiben egy asztrológushoz fordulunk, az kijelenti, hogy minden a bolygók és csillagok különleges konstellációjától függ.

Amennyiben hagyományos doktorhoz fordulunk, az elmagyarázza, hogy egy betegség támadta meg valamely testrészünket.

Ha pedig egy spirituálisan fejlett személyt kérdezünk, azt fogja mondani, hogy mindez a Sors miatt történik.”

Nos, melyik megállapításnak higgyünk?

A Spiritualitás Tudománya szerint mindegyik kijelentés helyes. A válaszok nem zárják ki egymást, sőt, nem is különbözőek. Csupán más-más szemszögből vizsgálják meg a problémát és fejtik ki az igazságot. Például valakinek a sorsát, hogy épp mi történik, ki lehet fejezni a csillagok és bolygók képéből is.

3. A modern tudomány kifogása az Asztrológia megbízhatóságával és pontosságával szemben

Az Asztrológia ígérete – miszerint hogy a jövőbe lát (lásd 2.1-es bekezdést), messzemenő lehetőséget tár elénk. Viszont bizonyos vallások és a modern tudományok is, erősen megkérdőjelezik ennek megbízhatóságát és pontosságát. A modern tudományok, mint hamis vagy ál-tudományként hivatkoznak az Asztrológiára.

Kutatásunk során, számos általános ellenvetéssel találkoztunk az Asztrológiával szemben. Az alábbiakban felsoroltunk néhányat a főbb érvek közül, mellyeket a modern tudományok az Asztrológia megbízhatóságával és pontosságával szemben rónak fel:

3.1 Mi van a szabad akarattal?

Feltéve, hogy a bolygók állása (makrokozmosz) befolyásolja és bizonyos reakciókat okoz az emberben (mikrokozmosz), akkor az ember nem más – mint a Kozmosz bábfigurája, s így élete és cselekedeti eleve elrendeltek és megváltozhatatlanok. Hol van itt akkor a szabad akarat, ami által a jövőnket alakíthatjuk?

Spirituális szemszög: Kérjük, olvassa el a szabad akaratról szóló 5.1-es bekezdést.

3.2 Az értelmezés nem szabványosított

Sokféle asztrológiai rendszer van, mindegyik saját módszerekkel bír, melyek sokszor egymással homlokegyenest ellentétesek. Nincs egyhangú szabványosítás az értelmezésekben. Például, egy nyugati asztrológus máshogy értelmez egy horoszkópot, mint egy kínai asztrológus.

Az SSRF szerkesztője: Általában azt a magyarázatot kapjuk, hogy egy egységes interpretáció nem célja az Asztrológiának. Csak az tény számít és csak az a fontos, hogy a jóslatok egymáshoz hasonlóak legyenek.

3.3 Túlságosan általánosít

A legtöbb jövendölés a magatartásról és a személyiségről olyan általánosított formában íródik, hogy nehéz is lenne, hogy legalább egy része ne legyen igaz.

Spirituális szemszög: Kérjük, olvassa el a pontosságról szóló 5.4-es bekezdést.

3.4 Nem használja az összes bolygót

Az Asztrológia alapelmélete a Naprendszerünk bolygóinak számával is kalkulál. Mégis a legtöbb asztrológiai térkép abból indul ki, hogy hét bolygónk van (a Napot és a Holdat beleértve). A régi időkben szabad szemmel nem volt megfigyelhető az Uránusz, Neptunusz és Plútó. Ennek eredményeképpen az asztrológiai rendszert a hét – feltételezetten a Föld körül keringő bolygóra alapozták.

Időközben azonban bebizonyosodott, hogy a Naprendszer központja nem a Föld, hanem a Nap és további három bolygót is felfedeztek. Az asztrológiai elméletet követve (miszerint a bolgók befolyásolják az emberi vielkedést és a földi eseményeket), az eredetileg fel nem fedezett bolygók is hatást kell, hogy gyakoroljanak – ezért egy pontos horoszkóp elkészítéséhez ezeket is figyelembe kellene venni. Ám ezek a megszokott horoszkópokban nem szerepelnek. Ezzel az asztrológiai elmélet értelmetlenné válik, mert egy gondos elemzéshez az összes bolygót figyelembe kellene venni – hiszen elméletileg mindegyik hatást gyakorol.

Az SSRF szerkesztője: Bizonyítékokkal alátámasztott tény, hogy a védikus asztrológia már sok ezer évvel ezelőtt létezett és már akkoriban is nagyon alapos tudással rendelkeztek az Asztronómia területén – a fent említett ismereteket is beleértve. Kérjük, tekintse meg az 5.3-as bekezdést.

3.5 Elmozduló csillagképek

Az Asztrológiát nem lehet tudománynak nevezni, a precesszió illetve a csillagképek elmozdulása miatt. A korábbi asztronómusok nem ismerték a precessziót, így azt elmulasztották a számításaikba belevenni. A tizenkét állatövi (zodiákus) csillagjegy eleinte megfelelt az azonos nevű, tizenkét csillagképpel. A konstellációk azonban a precesszió miatt eltolódtak az elmúlt 2000 évben. Ez azt jelenti, hogy a Szűz (Virgo) konstelláció most Mérleg (Libra) jegyében áll, a Mérleg a Skorpióban (Scorpio) van, és így tovább.

Az SSRF szerkesztője: Bizonyítékokkal alátámasztott tény, hogy a védikus asztrológia már sok ezer évvel ezelőtt létezett és már akkoriban is nagyon alapos tudással rendelkeztek az Asztronómia területén – a fent említett ismereteket is beleértve. Tudatában voltak ennek, és és asztronómiai számításaiknál az elmozdulást figyelembe vették. Kérjük, tekintse meg az 5.3-as bekezdést.

3.6 Egyéb tényezők, amelyek szintén befolyásolják a születést

Az Asztrológia figyelmen kívül hagyja a Naprendszeren kívüli testek gravitációs energiáját. Például egy szülész nyomása az újszülöttre hatszor nagyobb, mint a Marsé. (Ref: Hugh Ross, Ph.D)

Az SSRF szerkesztője: A Spiritual Science Research Foundation számos olyan orvos irányítása alatt dolgozik, akik spirituális gyakorlatokat végeznek. Mind egyetértenek abban, hogy a fizikai erő, amit a szülész alkalmaz, jóval nagyobb befolyással bír, mint a Mars gravitációja. Ám állítják, hogy ez a nyomás több, mint a Hugh Ross által megállapított hatszoros erő.

Spirituális szemszög: Asztrológusok a megszokott módon a bolygók hatását elemzik. De vajon a bolygók fizikai hatása, vagy a bolygók együttállása adja meg sorsunk térképét? Olvassa el az 5.2-es bekezdést.

3.7 Miért épp a születés dátuma és miért nem a fogantatás számít a horoszkóp elkészítésénél?

A horoszkóp egy pontos dátumon alapul: az illető születésének időpontján. De miért pont ez számít és miért nem a fogantatás ideje? A tudósok manapság úgy gondolják, hogy egy gyermek sok személyiségejegye már jóval a születése előtt meghatározott – így a horoszkópkészítéskor bele kellene számolni a születés előtti időszakot is.

Spirituális szemszög: A fogantatás pontos idejét sokszor igen nehéz megállapítani. Viszont, ha a horoszkópot már a születés előtt elkészítik, az pontosabb eredményt ad. Erről részletesebben olvashat az 5.5.5-ös bekezdésben.

3.8 Statisztikai tények

Az évek során különféle statisztikai tanulmányok készültek az Asztrológia pontosságának felmérése érdekében. Astrology-and-science.com egy kísérletről számol be, ahol az egyének születési dátumát és a hozzá tartozó leírást összekeverték. Az asztrológusok dolga volt egymáshoz rendezni az adatokat.

„Az asztrológiai könyvekben ez sokszor előfordul” – mondták. „Így elvárhattunk, hogy majd közel 100%-os sikerrel járjon a kísérlet. A mai napig, 54 tanulmány használta fel ezt a fajta tesztet, összesen 742 asztrológus és 1407 születési diagrammot felölelve. Ám a lenyűgöző számok ellenére, az átlagos siker – a véletlenszerűséget súroló, 50%-kal volt egyenértékű. Ez nem jobb, mintha egy érmét dobnánk fel.”

Az SSRF szerkesztője: Vélemények szerint, már az is elismerésre adna okot, ha csak egyetlen asztrológusnak sikerülne minden egyes emberi életben megtalálható variánst (pénzügyi helyzet, gyermekek száma, személyiségjegyek, házasság, betegségek, stb.) helyesen megállapítania, hiszen ennyi változó tényező mellett ennek igencsak kicsi a valószínűsége.

4. Néhány vallás elveti az Asztrológiát

Bizonyos vallások, mint pl. a Kereszténység, nyíltan ellenzik az Asztrológiát a következő okokból:

Egy internetes keresztény lap, az absolutetruth.net azt állítja, hogy a Biblia határozottan tiltja az Asztrológia használatát, mert az az okkultizmussal és boszorkánysággal egyenlő. Szó szerint ez áll ott: „amennyiben az Asztrológia elmélete igaz lenne, miszerint hogy a csillagok és bolygók állása befolyásolja, előrejelzi és bizonyos formában meghatározza az emberi cselekvést, akkor a következő következményekkel kellene számolni:“

„Az embereket nem lehetne felelőssé tenni sem a jó sem a rossz cselekedeteikért. Nem volna alapja valamit „helyesnek” vagy „helytelennek” ítélni, amennyiben az ember tényleg csak bizonyos kozmikus együttállásnak engedelmeskedne.”

Spirituális szemszög: A Spiritualitás Tudománya szerint ez a kijelentés nem állja meg a helyét. Kérjük olvassa el cikkünket az adok és kapok törvényéről, mely törvény megmagyarázza a szólás-mondás igazságát: “ki mint vet, úgy arat”.

“A döntéseink értelmetlenné válnának. Amennyiben a csillagok és a bolygók mozgásából kiolvashatjuk a jövőnket, a szabad akarat csak egy illúzió lenne, s így nem lenne jelentősége annak, amit csinálunk, vagy éppen annak, amit elmulasztunk. Sorsunk foglyai volnánk.”

Spirituális szemszög: A Spiritualitás Tudománya szerint a Sors létezése tény. Ám nem kell, hogy foglyai maradjuk sorsunknak. Feloldhatjuk azt. – Kérjük olvassa el az erről szóló 5.1-es bekezdést

A Biblia központi elve – miszerint meg kell, hogy változtassuk az életünket – , lehetetlenné válna, hiszen az Asztrológia szerint születésünktől fogva meghatározott iránya volna életünknek.

Spirituális szemszög: Mindenki fejlődhet spirituálisan – még akkor is, ha szörnyen nehéz a Sorsa. Kérjük olvassa el az 5.1-es bekezdést és cikkünket arról, hogy hogyan válhatunk jobb emberré spirituális gyakorlatokkal.

A keresztények úgy hiszik, hogy démoni erők manipulálhatják életüket, ha olyan okkult tudományokhoz fordulnak, mind az Asztrológia és a horoszkóp készíttetés. A Szentírás ettől szigorúan óvva int.

Spirituális szemszög: Démoni energiák, úgymint szellemek (démonok, ördögök, negatív energiák és lények, stb) bárkit megtámadnak, legyen az illető istenfélő vagy sem. Nincs szükségük valakinek az irányításához olyan médiumra, mint az Asztrológia. Alapelv, hogy minnél nagyobb az ember spirituális energiája, minnél több spirituális gyakorlatot végez, annál inkább védett a szellemek (démonok, ördögök, negatív energiák és lények, stb) támadásától. Manapság a legtöbb ember spirituális szintje – függetlenül a vallásától – 20%-os. Így nem áll rendelkezésükre elegendő spirituális energia, hogy kivédjék a szellemek (démonok, ördögök, negatív energiák és lények, stb) támadásait. Bővebben erről a negatív lények című cikkgyűlyteményünkben olvashat.

5. Spirituális szemszög az Asztrológia pontosságáról és megbízhatóságáról

Az alábbiakban felsoroltunk néhány olyan információt – melyhez spirituális kutatásunk során jutottunk, és melyek fényt derítenek az Asztrológiára – mint ismeretrendszerre és annak pontosságára.

5.1 Tulajdonképpen mennyi szabad akarattal rendelkezünk?

A Spirituális tudománynak megfelelően a jelen korban átlagosan életünk 65%-a sorsunk és 35%-a szabad akaratunk (a választás szabadsága) által irányított. A sors életünknek az a történése, melyben az adott élethelyzetet nem tudjuk irányításunk alatt tartani. A szabad akarat viszont az a történés, ahol tudjuk.

Az asztrológia csak bizonyos mértékig képes belelátni valaki sorsába, és hogy egy személy alaptermészetéből kifolyólag  hogyan fogja használni szabad akaratát. Általában nem tudjuk elkerülni sorsunkat még ha előre ismerjük is azt. Azonban – mivel a sors lényegénél fogva spirituális tényező, így csak spirituális módon tudjuk legyőzni azt: spirituális gyakorlattal vagy a Guru kegyelméből (spirituális tanítómester, aki 70% feletti spirituális szinttel rendelkezik).

Milyen haszonnal jár, ha megtudjuk sorsunk súlyosságának mértékét?

Ha ismerjük sorsunk súlyosságát, akkor az annak megfelelő mennyiségű spirituális gyakorlattal teljesen le tudjuk azt győzni vagy el tudunk különülni tőle. Súlyos sors esetében legalább nem ér az bennünket felkészületlenül, védekezni tudunk és mentálisan is előkészülni. Az erre vonatkozó lenti ábra a sorsok típusait és legyőzésük módozatait mutatja.

Megjegyzés:

Az intenzív spirituális gyakorlat mennyiség tekintetében naponta kb. 12-14 óra gyakorlást jelent. Minőség tekintetében pedig azt, hogy az illető személy minden napi tevékenységét úgy végzi, mintha Istennek tenne szolgálatot és mindezt azzal az erős vággyal és elsődleges céllal, hogy elérje Istent.

A közepes spirituális gyakorlat mennyiség tekintetében naponta kb. 4-5 óra gyakorlást jelent. Minőség tekintetében pedig azt, hogy az illető személy a napi tevékenységeinek nagy részét úgy végzi, mint Istennek felajánlott szolgálatot.

Erre vonatkozó cikkek a karmáról, szabad akaratról és a karma törvényéről

 

5.2 A bolygók és csillagok befolyásolják az emberi viselkedést – jóllehet ezek csak jelzésértékűek

A Spirituális tudomány szerint:

 • Az emberek életét és a földön történő eseményeket nem kizárólagosan az égitestek és azok helyzete befolyásolja. Ha csak a durva vagy fizikai befolyásokat vennénk is figyelembe, sok más dolog is hatással lehet az életünkre – nem korlátozódik az kizárólag az égitestekre.
 • Jóllehet elismeri, hogy az égitestek korlátozottan hatással vannak az emberi életre – például a telihold és az újhold hatásai az emberi életre részletesen dokumentált. Ezzel együtt azt is elismeri, hogy az égitestek jelzésekként vagy tájékozódási pontokként szolgálnak az emberek életében.

Az emberek életében jelentkező legfőbb hatásokat az 5.4 bekezdés alatt olvashatják.

5.3 Az Asztológia, mint tudomány

Az Asztrológia – éppúgy mint a modern tudományok, része a mindent magába foglaló Spirituális tudománynak. Ennek oka, hogy az Asztrológia többszörösen megerősített megfigyeléseken és következtetéseken alapszik – épp úgy mint a modern tudományok. Azonban az Asztrológiában az intuiciót használni csak akkor lehetséges, ha az asztrológusnak magas spirituális szintje van.

Az Asztológia gyökerei már az ősi Indiai Védikus szentirásban is megtaláhatóak. Az amit a közelmúlt modern tudományai az univerzum működéséről hirdetnek, az ősi India bölcsei előtt már több ezer éve ismeretesek voltak. Szerepeljen itt ezek közül néhány:

 • A mi Napunk elég kicsi más napokkal összehasonlítva. Az ősi India bölcsei előtt ez már 7000 évvel ezelőtt ismert dolog volt.

 • A csillagködök leírása – melyet a modern tudományok később lefényképeztek, a Rigvédákból már kiolvashatók több ezer éve

 • A Vega csillag (szakszkritül Abhijit) kr.e 12000 évvel ezelőtt „leesett az égről” – azaz már nem az Északi sarkkör fölött áll. Erről – már a modern csillagászok előtt, kr.e 5561-ben Vyas bölcs említést tesz(Hivatkozás: Dr. P.V Vartak – A Védikus tudományok és Védikus időszámítás c. könyve)

 • A Védikus csillagászatban az találjuk, hogy a Föld egy mozgó test, ám statikusnak látszik – ahogy azt már a Védikus látók jóval Galileó előtt megállapították.(Hivatkozás: Dr. R.N. Aralikatti – The Storehouse of Wisdom)

 • Az Indiai Bölcsek egy meglepően finom és profán, pszichó-biofizikai kapcsolatot fedeztek fel az emberi organizmus és a kozmikus földalatti folyamatok között. Honnan tudhattak ennyi mindent a régmúlt idők emberei azokról a körülményekről és tényezőkről, melyek életfolyamatainkat irányítják, az ember és természet kölcsönhatásának mibenlétéről, különösképpen pedig az égitestek hatásáról – úgy mint a Nap és a Hold, a világűrből érkező sugárzásokról, a Föld belsejéről – anélkül, hogy kisérleteket végeztek volna vagy lett volna bármiyen készülékük? És mindezeket a dolgokat figyelembe vették a diagnosztikánál és a kezeléseknél! Vajon ez nem jelzésértékű, hogy ez egy megdöbbentően magas szintű kultúra, s hogy fel kellene ébredjen bennünk a csodálat, a hála és a vágy megismerésére? (Hivatkozás: Alexander Spirkin professzor, közismert pszichológus, az Indastro.com honlapról idézve)

Az Asztrológia egy egészen sajátságos tudomány és tudás rendszer, amely egy bizonyos mértékig képes észlelni a szubtilis világot – ami az öt érzékszervvel, elmével és intellektussal lehetetlen lenne. Például az égitestek állásából az Asztrológia meg tudja mondani, hogy valaki meg van-e támadva az ősök szellemei által.

Másrészről viszont, a modern tudomány az öt érzékszerv, elme és intellektus médiumát próbálja használni az univerzum megértéséhez. Ha kiterjedésében összehasonlítjuk az ismert fizikai univerzumot és a szubtilis- vagy spirituális dimenziót, az 1: végtelenhez. A modern tudomány a mai korszerű berendezéssekkel nem tudja felderíteni az élet oly problémáit és nehézségeit, melyeknek gyökere a spirituális dimenzióban található. Például, ha valakinek az ősök szellemei által okozott problémái vannak azt a modern tudományok nem tudják sem diagnosztizálni sem kezelni. Dícséretre méltó dolog, hogy egy tapasztalt asztrológus (úgymint egy Védikus asztrológus, a mi asztrológusaink elődei) az intellektusával képes a szubtilis dimenzió legalább egy részét felfogni – és így diagnosztizálni, hogy valakinek az őse megrekedt valamelyik alsóbb túlvilági régióban és szüksége van a leszármazottai segítségére.

Ami pedig az Asztrológiát kürölvevő egész vitát illeti, hogy az Asztrológia tudomány-e vagy sem, az okfejtésekkel és érvelésekkel kapcsolatban a következő pontokat tartjuk érdemesnek észben tartani. Úgy néz ki, hogy a vitában az Asztrológia húzta a rövidebbet – abban az értelemben, hogy az ítélőszékben a modern tudományok ülnek. Egy tudománynak nem kell 100%-ban igaza legyen, hogy tudománynak legyen kikiáltva. Például, ha a geológus nem tudja megmondani (milliárd dolláros finanszírozás ellenére sem), hogy hol és mikor lesz a legközelebbi földrengés, azért még nem mondhatjuk, hogy a földtan nem tudomány. Ha az orvos téves diagnózist állít fel, még nem hozzuk rossz hírbe az egész orvosi hivatást. Ha ezt tennénk, az olyan lenne, mintha a gyereket kiöntenénk a fürdővízzel. Az igazságosság jegyében inkább pont, hogy ugyanazt a szigorú ítélet rendszert kellene alkalmaznunk a modern tudományoknál is, mint amit a tudás rendszereknél alkalmazunk, mint pl. az Asztrológia.

5.4 Az Asztrológia megbízhatósága

Ahogyan azt már említettük, az Asztrológiát négy féle módon használják. Ha az Asztrológia e négy alkalmazási módját nézzük, átlagosan vajon mekkora pontossággal kell számolnunk? A spirituális kutatás a következő eredményeket mutatta:

Alkalmazás

Az alkalmazás jelentése

Az elérhető legnagyobb pontosság2
(A spirituális kutatás szerint)

Jövendölő

Tudni arról, ami várható

30%

Diagnosztikai

Tanácsadóként rámutatni az élet különböző aspektusaiban jelentkező nehézségek kiváltó okára

27%

Alaptermészet és összeférhetőség

Megérteni valaki alaptermészetét és partnerével, hivatásával való összeférhetőségét a csillagjegyek összevetésével vagy horoszkóp alapján

27%

Döntéshozatal

Annak ismerete, hogy melyek a kedvező időpontok a tervezett eseményekre, specifikus kerdésekre válasz, hogy pl. mikor kellene valakinek házasodnia.

5%

2 Az elérhető pontosság itt azt jelenti, hogy a módszer mennyire képes megállapítani a problémák gyökereit a fizikai, pszichológiai és a spirituális dimenzióban.

 • Hogy milyen hatások játszanak szerepet az Asztrológia olvasatának pontosságában, kérjük olvassa el az 5.5 bekezdést . Életünk különböző ügyeinek/eseményeinek oka nagyon változatos és az Asztrológia nem tudja az összeset felmérni. Ide tarozik a sors az adok-és-kapok számlával együtt, szellemek (démonok, ördögök, negatív energiák, stb), pozitív energiák, hogy hogyan használjuk a szabad akaratunkat (szándékos tettek), testünk spirituális energiái és a bennünket körülvevő környezet.
 • A fent felsoroltak miatt lehet, hogy néhányan legszívesebben elvetnék az Asztrológia tudományok közé való sorolását.
 • Igazából – az asztrológia pontossága százalékosan összevetve más tudományokkal, meglehetősen magas. Az alább idézett számok mellett fontos felhívni a figyelemet arra a tényre is, hogy míg egy asztrológus ezen százalékokat mindössze egy darab papír felhasználásval éri el, úgy a modern tudományok mögött több milliárd dolláros támogatás és a leg-kifinomultabb berendezések állnak..

Az alábbiakban példaként felsoroltunk különböző tudományágakat, melyek a modern tudományok alá tartoznak, és azok – a saját területükön elért, sikerességi arányszámát.

 • Geológia: Nagy érdeklődés övezi a nagy földrengések helyének is idejének megjóslását, azok pusztító ereje miatt. Meglehet, hogy nagyon sokat tudunk arról, hogy merre várhatóak földrengések, mégis napjainkig sincs megbízható módja annak, hogy megjósoljuk a napját vagy hónapját egy eseménynek egy konkrét térségben. (Ref.: Földtani- és Űr Tudományok Tanszéke – Washington Egyetem (angolul)
 • Pszichoterápia: A Túlzott Alkoholfogyasztás és Alkoholizmus Nemzeti Intézete (National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism) néhány éve egy tanulmányt végzett 1,700 páciens részvétele mellett. Azok a páciensek közül, akiket az intézetben kezeltek és utógondozásban is részesültek, 44 százalék tudott józan maradni három hónapig, és mindössze 26 százalék azok közül, akiket járóbeteg kezelésben részesítettek. (Ref.: Pulitzer.org)
 • Orvostudomány: A megfigyelések alapján a tüdőrák túlélési aránya kevesebb, mint 10%. (Ref.: cancerresearchuk.org)

Ám mindezek az alacsony sikerességi arányszámok ellenére, elvetjük ezeket a tudományágakat?

5.5 Tényezők melyek befolyásolják az Asztrológia pontosságát

5.5.1 Függ a használat hagyományától

Az Asztrológiában különböző hagyományok és alkalmazási technikák használatosak. Mindegyiknek eltérő módszertana van. A lenti táblázat fontosabb tradíciók által kapott eredmények pontosságát vizsgálja egymáshoz hasonlítva, spirituális kutatással.

Megjegyzés: A pontosság annak az asztrológusnak a képességeihez van állítva, aki a Védikus asztrológiában képes a 30%-os pontosságot megkapni.

5.5.2 Függ az asztrológus spirituális szintjétől

Az asztrológus spirituális szintjét tekintve, a pontosságot illetően az eredmény eltérő tud lenni.

Az asztrológus spirituális szintje

Hitelessége

20% 3 (pl. egy átlagos személy, aki nem él spirituális gyakorlatot )

27%

30%

31%

40% 4

34%

50%

38%

60%

42%

70% felett 5

Nincs szüksége Asztrológiára

Lábjegyzet (a fenti táblázat adataira hivatkozva):

3 A mai korban a legtöbb ember nem gyakorol semmilyen spirituális gyakorlatot. Ennek eredményeként egy átlagos spirituális szint a Viszály Korszakában (Kaliyuga).

4  Ökölszabály, hogy a mai korban hozzávetőlegesen 4 minden 100 emberből 40%-49% közötti spirituális szinttel rendelkezik.

5  Jelenleg – 2016-ban, megközelítőleg 1000 Szent élt világszerte, akinek 70% és 100% közötti spirituális szintje van. Ám ebből kevesebb, mint 200 Szent és Guru, aki aktív a Spiritualitás terjesztésében.

Az asztrológusok néha az intuíciójukat használják a horoszkóp értelmezéséhez. A Spirituális tudományoknak megfelelően az asztrológusok csak akkor tudják az intuíciójukat a jóslatokhoz a legnagyobb pontossággal használni, ha spirituális szintjük magas.

5.5.3 Függ attól, hogy a személy végez e spirituális gyakorlatot

A sors leküzdésének egyetlen módja a spirituális gyakorlat. Ez azért van, mert a Sors spirituális „probléma”, mely csakis spirituálisan gyógyítható. Sajnos az asztrológia nem tükrözni, hogy mennyi minden változhat spirituális gyakorlat (sadhana) hatására, vagy hogy vallásos rituálék miként segítenek as Sors által ránkmért nehézségeket áthidalni.

Például: az asztrológus látja a születési horoszkópban, hogy az illető elhunyt ősei szellemeitől szenved. Amennyiben az érintett személy erre fel speciális rituáét végez el, stb, a probléma meg is oldódik. Ám a következő asztrológus, aki semmit sem tud az elvégzett rituáléról, újra fel fogja vetni a horoszkóp alapján a problémát – hiszen a változás nem olvasható ki a csillagképek alapján. Ilyen alapon az, aki tenyérből jósoltat, közelebb áll az igazsághoz mint az asztrológia, hiszen a kézen kiolvashatóak a változás jelei. Mivel egy (spirituálisan) átlagos ember nem végez spirituális gyakorlatot, így nincs kitéve az aszrtológia ezen hiányosságának.

5.5.4 Függ a feltett kérdéstől

A pontosság függ az asztrológusnak feltett kérdés fajtájától.

Például: valaki kérdezheti, hogy melyik vállalkozásba fektessen inkább be, melyik jobb, mint a másik. Másvalakit jobban érdekel hogy „A” személy vagy „B” személy alkalmasabb-e házasságra.

Ezekben az esetekben konkrétabb választ kapna az ember, ha a kérdés így hangzana: vállalkozzak-e vagy sem? Illetve: házasodjak, vagy inkább ne?

Minnél precízebb választ szeretnénk, annál inkább ajánlott a kövtkező módon kérdezni:

1. Kérdés: Vállalkozzak?
2. Kérdés: Amennyiben igen, milyen téren?
3. Kérdés: Mikor a legalkalmasabb?

— vagy —

1. Kérdés: Házasodjak?
2. Kérdés: Ha igen, akkor ki legyen a párom?
3. Kérdés: Mikor a legmegfelelőbb?

5.5.5 Függ a születés időpontjától

Amennyiben a horószkóp a fogantatás ideére épít, sokkal megbízhatóbb képet ad.

A fokozott pontosság oka a következő:

 • Egy princípium szerint, ahogy növekszik a világi befolyás (asat), úgy csökken a hitelesség.

 • A fogantatás pillanatában az anya befolyása a gyermekre igen csekély, mely azonban idővel egyre nő. Ebből adódik, hogy minél később készül a horoszkóp, annál pontatlanabb lesz.

Akárhogyis, mely Anya képes a fogantatás pontos idejét megmondani? Fogantatáskor milliónyi sejt közül egyben változás megy végbe. Melyik nő képes arra, hogy ezt megérezze, felfogja és megértse? Csakis egy olyan Szent Asszony, aki elérte a 90%-os, vagy annál magasabb spirituális szintet, és csakis akkor érzi, ha érezni akarja. Ám álltalába véve egy ilyen magasan fejlett nő már nem esik teherbe. A régi időkben a spirituálisan bölcs nők még képesek voltak megállapítani az áldott állapotuk pontos kezdetét.

100%-os pontossággal azoban csak egy 90%-os, vagy a fölötti spirituális szinttel rendelkező Szent tud fogantatási időt mondani, ám kizárólag akkor, ha tudni is akarja. Ám a Szentek álltalában másra használják képességeiket – kivéve, ha egy olyan Lélek születéséről van szó, mely 80%-os spirituális szinttel rendelkezik. Ebben az esetben Isten akarata, hogy az ismertetett tények napvilágra kerüljenek még a születés előtt. Mivel ebben az esetben az emberiség érdekében érkezik spirituális áldás ennek a születésnek a formájában, felsőfokú Abszulút Igazságot tartalmaz és megkívánja, hogy annak tolmácsolása is tiszta és helyes legyen. Egy szokványos születésben több a világi elem (asat – lefordítva ‘nem igaz’) ezért annak hitelessége is csökken.

6. Összefoglaló

 • A horoszkóp pontossága függ és egyenes arányban áll az asztrológus értelmező-képességével.

 • Amennyiben egy manapság átlagos asztrológus jóslatát, illetve magyarázatát 1-essel értékeljük (ami felér 30%-os igazmondással), akkor egy 100%-os válaszhoz 1000-szer jobb képességekre lenne szükség.

 • Csak spirituális gyakorlattal lehet növelni a intuíciós és interpretációs képességet.

 • Manapság életünk 65%-a sorsszerű. Amennyiben a fennmaradó 35%-nyi szabad akaratunkat spirituális gyakorlatokra fordítjuk, felülemelkedhetünk a sorsunkon. A spirituális út az egyedüli, mely segít legyőzni a nehéz sorsot.