világ népességének hány százaléka áll szellemek (démonok, ördögök, negatív energiák, stb.) befolyása alatt?

1. A világ népességének hány százaléka áll a szellemek befolyása alatt

A világ népességét 2006-ban több mint 6,5 milliárd főre becsülték (Ref: census.gov).

 

Proportion of ghosts and mankind

 

A jelen korban a szellemek (démonok, ördögök, negatív energiák, stb.) népessége tízszer annyi, mint az embereké – ti. számszerűleg több, mint 60 milliárdan vannak. Mivel a szellemek (démonok, ördögök, negatív energiák, stb.) népessége ilyen nagymértékben túlhaladja az emberi népességét, manapság a világ népességének 100%-ára fejtik ki erőteljes hatásukat. Ez a százalék az évek során ingadozó. Ahhoz, hogy megértsük, hogy mit jelent ilyen nagy mértékben a szellemek manipulációja alatt létezni, érdemes talán alapul venni az emberiség által produkált szennyezettséget, mint az ózonréteg erózióját vagy a globális felmelegedést. Itt is az egész emberiség éritett, néhányan nagyobb mértékben, mások kevésbbé. Meg kell értenünk, hogy a szellemek általi befolyásolás fenyegetése sokkal szubtilisebb, így jóval veszélyesebb, mint a környezetszennyezés, amiért annyira aggódunk.

Kérjük, tekintse meg cikkünket: Mi a különbség a szellemek (démonok, ördögök, negatív energiák, stb.) általi befolyásolás és a megszállás között?

A következő fejezetekben a befolyásolás és a megszállás szempontjából statisztikákat mutatunk be, mely az egész emberiséget érinti.

 

2. A szellemek fajtái, akik befolyásolják az emberiséget

 

Type of ghosts affecting mankind

 

A jelen korszakban az emberiség 70%-át alacsonyabb szintű szellemek kínozzák, míg 30%-át olyan magasabb rendű szellemek, akinek több hatalma és ereje van.

 

3. A szellemek (démonok, ördögök, negatív energiák, stb.) által befolyásolt és megszállt emberek 

 

Status of possession of the world's population in 2006

 

2006-ban a teljes népesség 30%-a (+/-5%) volt megszállva. Ez az egyik oka a világon dúló háborúknak és féktelen terrorizmusnak. Ez a százalék nem állandó és idővel változik.

Riasztóak ezek az ábrák, jóllehet az igazság az, hogy mindannyian különböző mértékig állunk a befolyás alatt. Csakhogy nem vagyunk képesek ezt érzékelni és megérteni. Néhányan azt gondolhatják: „Én egészen biztosan nem tartom magamat megszállottnak”. A „megszállottság” szó sokunkban talán „Az ördögűző” vagy az „Ördögűzés Emily Rose üdvéért” című Hollywood-i mozifilmek képeit juttatja eszünkbe. Tulajdonképpen majdnem minden esetben a megszállott személy nincs tudatában, hogy megszállott mindaddig, míg valamilyen dramatikus módon meg nem nyilvánul (manifesztálódik), mint Emily Rose esetében. Ez azért alakul így, mert a legtöbb esetben a megszállás folyamata lépcsőzetesen történik, akár több éven keresztül.Mindemellett az megszállás előrehaladt állapotában a szellem olyannyira elpusztítja a megszállott személy elméjét és intellektusát, hogy az illető elkezdi önmagát a megszálló szellem (démon, ördög, negatív energia, stb.) gondolataival és ösztöneivel azonosítani.

4. A népesség megszállottsági foka

Kérjük, olvassa el ehhez kapcsolódó cikkünket: A megszállottság szintjei.

World's population by type of possession in 2006

 

A 30%-nyi megszállott emberből, ahogyan a fenti diagramon látható:

  • 14%-nyi ember esetében (akik az enyhe megszállottság kategóriába esnek) a megszállottság jelei könnyedén megállapíthatóak pusztán az intellektus segítségével. Ennek oka a nyilvánvaló, ám megmagyarázhatatlan változás, melyet a megszállott személy fizikai, pszichológiai, intellektuális és spirituális szinten mutat. Ezekben az esetekben a megszálló szellem spirituális ereje és a megszállott személy feletti irányítása minimális a többi megszálláshoz képest.

  • A 8%-nyi ember, aki a „súlyos” kategóriába esik, a legveszélyesebb az emberiségre nézve, ugyanis az irányító szellem nagyon magas spirituális szinttel rendelkezik, és a társadalom nagyléptékű károkozásában érdekelt. Ezért is száll meg olyan embereket, akiknek hasonló az alaptermészete.

5. A spirituális szint és a képesség, hogy megállapítsuk, hogy ez emberek a szellemek (démonok, ördögök, negatív energiák, stb.) által csak befolyásoltak, vagy megszállotak-e

Egy aktív hatodik érzék nélküli személy számára – aki nem járatos a szellemek okozta megpróbáltatásokban vagy megszállásban – lehetetlen megállapítani egy súlyos esemény gyökerét, hogy az fizikai, pszichológiai vagy spirituális természetű-e.

Ezen felül, minnél magasabb a megszálló szellem (démon, ördög, negatív energia, stb.) spirituális ereje, annál nehezebb felismerni a szerepét az események mögött. A magasabb szintű szellemek irányítják az alacsonyabb szintű szellemeket éppen úgy, ahogyan a maffiafőnökök irányítják a közönséges tolvajokat. Aránylag könnyű elkapni egy közönséges tolvajt, de nagyon nehéz összekötni az eseményt a maffiafőnökkel, pláne elkapni őt. A spirituális szintünktől és az annak megfelelő hatodik érzéktől függően tudjuk megállapítani, hogy egy befolyásolt vagy megszállott személyről van-e szó, illetve, hogy a támadó szellem (démon, ördög, negatív energia, stb.) melyik régióból származik. Ökölszabály, hogy csak a velünk azonos spirituális szintű szellem támadásait vagyunk képesek megállapítani. Például, ha egy személy 50%-os spirituális szinttel rendelkezik és jól működik a hatodik érzéke, akkor csak az 50%-os spirituális szinten lévő szellemet képes felismerni.

Kérjük, olvason többet a létezés különböző, Földön kívül síkjairól.

Figyelmébe ajánljuk még a paranormális aktivitások érzékelésének mélysége a hatodik érzék által című cikkünket is.

6. A korszakok változásának tükrében a népesség befolyásoltságának százalékos aránya

A következő oszlopdiagram bemutatja, hogy az Univerzum kezdete óta miként befolyásolták az emberiséget a szellemek (démonok, ördögök, negatív energiák, stb.).

World's population affected by ghosts through eras

A szellemek (démonok, ördögök, negatív energiák, stb.) növekvő manipulációjának oka, hogy a népesség átlagos spirituális szintje idővel csökkent. Amint láthatja, a spirituális szint módusza az Igazság (Satyayug) korában 70% volt, mely biztosította számukra a szükséges védelmet a szellemektől (démonoktól, ördögöktől, negatív energiáktól, stb.). A jelen korszakban (Kaliyug) a spirituális szint módusza 20%, ami azt jelenti, hogy a népesség legnagyobb részének nincsen meg a szükséges spirituális ereje, mely védelmet biztosítana a szellemek (démonok, ördögök, negatív energiák, stb.) befolyásával szemben.

Kérjül vegye figyelembe, jóllehet azt mondtuk, hogy a Viszály Korszakában (Kaliyug) az emberek 100%-át befolyásolják a szellemek, a diagram ingadozik. A szellemek (démonok, ördögök, negatív energiák, stb.) hatalma hol apad, hol pedig nő a korszak folyamán. Ennek megfelelően az emberiségre gyakorolt hatásuk is változó. Jóllehet, ha a korszak (Kaliyug) egészét nézzük, a szellemek (démonok, ördögök, negatív energiák, stb.) hatása 100%-os az emberiségre. 2006-ban és az utánna kövekező években a szellemek (démonok, ördögök, negatív energiák, stb.) hatalmuk csúcsán állnak.

Kérjük, tekintse meg cikkünket a korszakunk jelentőségéről és a jó és a rossz harcáról.