4.4 Az Abszolút Igazság szolgálata (Satsēvā)

A spirituális gyakorlatban az Abszolút Igazság szolgálata a következő lépés. Itt már az egyén megértette a spirituális gyakorlatok fontosságát és számos spirituális élményben (Anubhuti) részesült Isten Nevének kántálása során, illetve spirituális együttléteken (Satsang). Az illető ekkor már megtapasztalta, hogy a spirituális gyakorlat pozitívan befolyásolja életét, hiszen helyzettől függetlenül boldog tud lenni. Spirituális útján ez az a pont, ahol elkezdi a Satseva-t (vagy röviden Seva-t), azaz aktívan és tudatosan szolgálni Istent.

A szolgálat legjobb módja az, ha a Spirituális Tudást, ami nekünk is segített, másokkal is megosztjuk és terjetszjük. Ez többféleképpen lehetséges. Például saját élményeinkből a tanulságot levonva, tapasztalatunkat elmesélve másokat is hozzásegítünk, hogy pozitív változásokat éljenek meg. Az SSRF-nek (a Spiritualitás Tudományos Kutatásáért Alapítványnak) vannak olyan istenkeresői, akik ingyenes előadásokat, workshop-okat tartanak, hogy felébresszék másokban a Spirituális Tudás iránti kíváncsiságot. Ezért ők semmi fizetséget nem kapnak. Mégis, akkor milyen előnyük származik ebből? Egy olyan belső boldogságot, üdvösséget éreznek, amelyet semmilyen mértékű pénzösszeg vagy világi siker nem adhat meg. Másoknak nincs érzékük tanítani vagy beszélni. Ők inkább cikkeket írnak újságoknak, vagy számítógépes ismereteikkel támogatják a honlap szerkesztését. Jó példa erre ez a honlap, amit éppen olvas, hiszen Satseva-ként jött létre. Az istenkeresők szabad akaratukból dolgoztak, dolgoznak rajta. Megint mások művészi tehetségükkel szolgálják Istent akár úgy, hogy rajzukkal, festményükkel egy spirituális könyv borítóját tervezik és díszítik. Vannak, akik más istenkeresőknek vesznek vonatjegyet, hogy azok eljuthassanak Satsang-ra vagy más spirituális rendezvényre. Egy egyszerű, hívő asszony, aki pedig a felsorolt szolgálatok egyikéhez sem ért, viszont jól főz, ebédet ad másoknak, akik előtt vagy mögött hosszú út áll. Kérjük, olvassa el „Hogyan támogathatom az SSRF-et?” című cikkünket.

Minden, amihez tehetségünk, jó képességünk van, teljes szívvel, odaadottsággal kell felajánlanunk, miközben hozzáállásunknak alázatosnak kell maradnia. Egó nélkül. Hiszen mindent Isten kegyelmének köszönhetünk, ezért amit adunk, azzal is a Teremtést, ezzel együtt embertársainkat kell szolgálnunk.

Íme egy összehasonlítás, hogy miként válik hasznunkra (spirituális növekedésünk javára), ha a következő spirituális gyakorlatokat végezzük. Amennyiben a Satsēvā- t, azaz az Istennek felajánlott szolgálatot 100%-nak értékeljük, akkor ezzel szemben a Satsang (spirituális együttlét) 30%-ot és a kántálás 5%-ot ér.