Definicija ‘Istraživanja’:

Istraživanje je definirano kao sustavno učenje materijala i izvora s namjerom da dokaže činjenice i dohvati nove zaključke. (The Oxford Dictionary).

Istraživanje je definirano kao ljudska aktivnost osnovana na intelektualnoj aplikaciji u istraživanju materije. Primarni cilj za primjenjeno istraživanje  je spoznaja, interpretacija, i izgradnja metoda i sistema za unapređenje ljudskog znanja u širokom izboru znanstvenih materija našeg svijeta i Univerzuma. Istraživanje može koristiti znanstvenu metodu, ali i ne mora. (Wikipedia, 2008)


1.Uvod u Istraživanje

Svakodnevno milijuni dolara se troše na istraživanja raznih disciplina. Čovječanstvo je bilo korisnikom različitih udobnosti i materijalnih dostignuća kao rezultat tih istraživanja. Moderno istraživanje nas nije učinilo samo svjesnijim našeg okruženja nego nam je također osiguralo čisto, suštinsko znanje koje je zauzvrat dovelo do nekih ključnih izuma i saznanja. Ti izumi i saznanja su promjenili naš način života. Na primjer:

 • Ne moramo gledati našu djecu kako umiru od malarije, medicinska znanosti sada ima lijek za to

 • Telefon nam omogućava komunikaciju sa obitelji, prijateljima i suradnicima širom kontinenta

 • Mlazni zrakoplov nas prevozi od mjesta do mjesta za samo djelić vremena koje je našim očevima bilo potrebno da proputuju istu udaljenost.

 • Plodonosne žetve po kvadratnom metru zemlje su veoma napredovale zahvaljujući naprednim poljoprivrednim tehnikama.

Pa ipak sa duhovne perspektive postoji beskorisnost  u gore navedenim istraživanjima. U sljedećim paragrafima ćemo objasniti razloge ove odvažne izjave.

2. Nekoliko pojmova

Za početak trebamo razumjeti neke duhovne pojmove:

1. Osnovni smisao života:

Ako pogledamo svoje živote, sve naše aktivnosti su u potpunosti u vezi stjecanja nekog oblika sreće ili smanjenja patnje. Mnogi od nas pokušavaju doseći sreću koristeći naših pet osjetila, uma i intelekta. Ovo može biti zbog dobivanja novog prihoda, stvaranja ljubavne veze ili ulaženja u posao.
Na taj način mi utvrđujemo broj zemaljskih ciljeva u našem životu u potrazi za ovom nedostižnom srećom. Slijedi tipična lista raznih stvari koje bi netko želio napraviti u svom životu:

Uzaludnost modernog istraživanja

Na žalost bez obzira na naš zemaljski trud, čak iako ispunimo ove ciljeve, trajna i najviša sreća ostaje nedostižna kao i do sada.

Sa duhovne perspektive jedini smisao života jest:

 • Ispuniti našu sudbinu, tj. ispuniti račun uzimanja i davanja koji imamo sa raznim ljudima.

 • Duhovno napredovati sa konačnim ciljem spajanja sa Bogom i stoga izaći iz neprestanog ciklusa rađanja i umiranja. Kada mi duhovno napredujemo i spajamo se s Bogom, dostižemo iskustvo Blaženstva koja je kvaliteta Boga. Blaženstvo je krajnja forma sreće. Ona je od najvišeg reda i ne ovisi ni o jednom vanjskom stimulativnom poticaju.

 

Duhovno napredovati znači prevladati – razgraditi pet osjetila, um i intelekt i identificirati se sa Božjim principom ili dušom unutar nas. Ovo je glavni razlog našeg rođenja.

Pogledajte članak – Koji je smisao života?

2. Maya ( Velika Iluzija)

Maya ili Velika Iluzija se odnosi na stvoren Univerzum. Dok mnogi od nas smatraju da je svijet oko nas stvaran, to je greška, iako prirodna, vjerovati da Maya predstavlja potpunu stvarnost ili istinu. Apsolutna Istina je Bog Koji je nepromjenjiv i nalazi se u svima nama kao Duša. Veo Maye nas zarobljuje u vjerovanje da je sve što osjećamo sa naših pet osjetila, umom i intelektom ustvari Istina.

Maya može biti shvaćena kao fenomenalni Univerzum opažajne dualnosti, niža stvarnost-objektiv super obmanuća skladnosti Brahmana koji je vrhovni Princip Boga.

Sve je u  Mayi  subjekt promjene, tj. sve u njoj se odvija kroz kreaciju održavanja i destrukciju. Sve je u Mayi  bez Blaženstva, a onaj koji je bez Blaženstva ne može biti vječan. Samo je Bog vječan i Blaženstvo je iskustvo povezano sa principom Boga. Ako baziramo našu sreću na bilo što u Mayi, naša sreća je uvijek kratkog vijeka kao što je i stvarna priroda Maye promjena. U skladu s time naša sreća će se uvijek bazirati na cilj koji se konstantno mijenja.

S druge strane, Duša ili princip Boga u nama je vječan i nije subjekt promjene. Jednom kada transcendiramo naših pet osjetila, um i intelekt i iskusimo unutarnju Dušu, mi doživljavamo Blaženstvo.

Pogledajte članak – Kako doseći Blaženstvo Duše?

3. Čisto znanje

Čisto znanje ili duhovno znanje je znanje koje se odnosi na iskustvo Božjeg principa. Ono je obdareno sa vlastitim unutarnjim sjajem. Ono ima prirođenu kvalitetu otjerati tamu ili neznanje Istine. Istina je iskustvo da smo svi dio Božjeg principa, a ne individualci u Mayi.

3. Zašto je istraživanje beskorisno?

Sada ćemo pogledati zašto je moderno istraživanje beskorisno.

 • Nije usklađeno sa osnovnim smislom života: Jednom kada smo shvatili da je osnovni smisao života realizacija Boga ili iskusiti Dušu unutar nas, tada sav naš trud mora biti usklađen s nama. Nažalost sva istraživanja vođena u današnje vrijeme su usko povezana sa Mayom (Velikom Iluzijom) i nisu usmjerena na iskustvo Božjeg principa ili Duše u svima nama. Stoga taj tip istraživanja nas ne vodi do apsolutne Istine koja je iskustvo Božjeg principa u svima nama. Kao rezultat, štetno je samo po sebi ne biti usklađen sa osnovnom smislom života.

 •  Unapređuje Mayu: Sva istraživanja provedena u današnje vrijeme samo potkrepljuju stanovište da je Maya stvarnost. Stoga nas to odvraća od Istine da je Bog jedina stvarnost.
 • Povećava ovisnost o Mayi: Istraživanja vode do saznanja koja samo povećavaju ovisnost o naših pet osjetila, uma i intelekta. To naizmjence čini naš ego još utvrđenijim. Mnogi izumi koje smo odobravali nam sada štete na globalnoj skali, plastični otpad, genetski modificirana hrana, atomska bomba itd.
 • Ne uzima u obzir duhovnu dimenziju: Moderna istraživanja ne uzimaju u obzir duhovnu dimenziju što je glavni razlog naših problema u životu. Na primjer, preko 90% razloga zašto osoba postaje ovisna je zato što je korijen problema u  duhovnoj dimenziji. Molimo pogledajte članak – Duhovno istraživanje o ovisnostima.
 • Duhovna praksa može poboljšati istraživanje: Ako netko ostvari zajedništvo s Bogom kroz duhovnu praksu, tada može dobiti odgovore na bilo koje pitanje u kratkom vremenu od Univerzalnog Uma i Intelekta. To će uštedjeti milijarde dolara u resurse, kao i vrijeme istaživanja.

Netko bi mogao raspravljati da su pružajući čovječanstvu cjepivo protiv kozica, moderna znanstvena istraživanja osigurala lijek, olakšanje i sreću mnogim ljudima. Dok je to istina, sreća i stanje uma na koje se odnosimo ovdje su privremene. Kao po našoj sudbini mi moramo iskusiti određenu količinu sreće ili patnje koja je jedinstvena za svakog od nas. Ove jedinice sreće ili patnje su neovisne od bilo kojeg otkrića ili izuma od strane moderne znanosti. Ako osoba mora proći kroz određenu količinu nesreće zbog sudbine tada ju sva otkriće ili izumi svijeta neće zaštititi od boli. Bol uzrokovana sudbinom je duhovni problem. Jedina stvar koja ublažava sudbinu ili daje snage za izdržati ju, je duhovna praksa.

4. Ograničenja ‘Istraživanja’

 • Pružaju samo trenutnu sreću: Riječ ‘Istraživanje’ je povezano sa modernom znanošću. Ono daje biću samo trenutnu sreću. Razlog tome je što ono obuhvaća samo ono što može biti shvaćeno sa ljudskih pet osjetila, umom i intelektom. Budući da su um i intelekt dio prolaznog tijela, tako je i ‘Istraživanje’ također primjenjivo na nas za ograničeni vremenski razmak.

 • Promjenjiv: Svaki aspekt Maye prolazi kroz tri faze stvaranja, održavanja i destrukcije. Kao rezultat svaka posljedica modernog istreživanja će biti za ograničen period.

5. Prednosti prakticiranja Duhovnosti

 • Više prema osnovnom smislu života: Prakticirajući Duhovnost osoba dobiva pristup znanju Duše i doživljava Blagoslov i kreće se prema osnovnom smislu života.

 • Stjecanje stvarnog znanja: U skladu sa duhovnom znanošću stjecanje stvarnog znanja znači ići iznad riječi ‘Istraživanje’, tražeći vječni božanski univerzum i razumjeti vječnu božansku misao u njemu. Stjecati znanje znači razumijeti univerzum, koji je iznad uma i intelekta i koji je lišen jastva ili ega. To razumijevanje koje je puno bogoslovlja pročišćuje intelekt. Kada se jastvo razgradi, biće doživljava unutarnje Blaženstvo. Istina o vječnosti života sviće i ona je znana kao  ‘Realizacija Istine’.

 • Prevladavanje problema u životu: Prakticiranjem Duhovnosti mi možemo prevladati probleme u životu gdje je korijen uzroka duhovne prirode. Do 80% naših životnih problema ima duhovni korijen uzroka. Nijedna količina modernog istraživanje nas ne može zaštititi od boli kroz koju moramo proći zbog sudbine. Jedina stvar koja nam može pomoći je duhovna praksa. Pogledajte članak – Stvarni duhovni uzroci problema u životu

 • Mogućnost obavljanja duhovnih istraživanja: Nakon što netko prakticira Duhovnost njegovo šesto čulo raste. Kada netko postane duhovno razvijen tada ima nesmetan pristup Univerzalnom Umu i Intelektu te je stoga sposoban obavljati duhovna istaživanja. Duhovno istraživanje, za razliku od modernog, uzima u obzir fizičke, psihičke i duhovne opsege.

 • Duhovni razvoj: Ljudi koji su duhovno razvijeni žive vrlo jednostavan život bez koristi i izuma modernog istraživanja pa ipak oni doživljavaju Blaženstvo kao rezultat njihove duhovne prakse.

6. Usporedba između Istraživanja i Duhovnosti

Sljedeća tablica daje brzu usporedbu između istraživanja i prakticiranja Duhovnosti.

Aspekt

Istraživanje

Prakticiranje Duhovnosti

Iskustvo

Ograničeno na pet osjetila, um i intelekt

Iskustvo Duše tj. Božjeg principa u nama

Vrsta znanja

Relativna znanja, uz vrijeme, mjesto itd.

Najviše znanje kako ga vodi razumijevanju Boga, koje je apsolutno

Ograničenje znanja

Zbunjuje pojedinca u mreži riječi

Nadilazi riječi kako bi se iskusilo bogoslovlje

Dosada

Dosada će se pojaviti nakon što je znanje priskrbljeno

Dosada se ne pojavljuje jer se sve više i više doživljava Blaženstvo

Vrsta sreće

Pruža prolaznu sreću

Pruža Blaženstvo

Korist

Pomaže samo na Zemlji

Pomaže na Zemlji i životu poslije smrti

Izvor znanja

Generalno ograničeno vlastitim intelektom

Konačno je moguće pristupiti Univerzalnom Umu i Intelektu

Poravnavanje sa osnovnim smislom života?

Nije poravnano
Odmiče nas od osnovne svrhe života tj. realizacije Boga i potiče našu ovisnost o Mayi

Poravnano
Vodi nas prema osnovnom smislu života