Pogrešna shvaćanja o Svecima

Slijedi nekoliko pogrešnih shvaćanja o Svecima :

 1. Dobra ili religiozna osoba ili osoba koja može izvoditi čuda je Svetac

  Sveca definira samo njegova duhovna razina. Ovisno o putu osobe, kriterij za duhovnu razinu Sveca se razlikuje. Isto tako, ljudi iz raznih razloga mogu izvoditi čuda. Najčešći razlog je duhovna praksa iz prethodnih života. Uglavnom, nepromišljeno pokazivanje duhovnih moći općenito dovodi do duhovnog pada osobe.

 2. Osoba mora biti mrtva da bi postala Svetac

  Osoba ne mora umrijeti da postane Svetac. Odgovarajućom duhovnom praksom koja se radi pod vodstvom autoriteta u duhovnosti koji je dostigao razinu Gurua (učitelj Duhovnosti koji je iznad 70% duhovne razine), osoba može dosegnuti duhovnu razinu od 70% u jednom životu.

 3. Svetost je ograničena za nekoliko odabranih pojedinaca

  Svetost tj. dostizanje duhovne razine od 70% nije duhovno stanje koje je određeno za samo nekoliko pojedinaca, niti znači da je toj osobi prema rođenju dodijeljeno da bude Svetac. Bilo koja osoba sa iskrenom željom da dosegne Svetost ima jednake šanse da to postane kroz uporno obavljanje duhovne prakse viših razina. Pod vodstvom Gurua, svi se mi možemo spojiti sa principom Duše što je naša prava priroda.

 4. Svetac mora pripadati određenoj religiji

  Perspektiva Sveca je univerzalna i nije vezana ni za jednu religiju ili sektu, štoviše, Svetac ne mora pripadati određenoj religiji. On može biti rođen u određenoj religiji, ali Svetost može dosegnuti kroz duhovnu praksu. U ovom stadiju On ide izvan organiziranih religija i može vidjeti Boga (Dušu) u svakom ljudskom biću i vidi da postoji onoliko puteva ka Bogu koliko i ljudi.