CRO_Landing-Holes-final2

Ovo poglavlje istražuje kako negativne energije mogu napraviti rupe na odjeći, zidovima, slikama, drugim predmetima i to koristeći se samo suptilnim sredstvima. U člancima je objašnjena duhovna znanost iza pojavljivanja spontanih rupa, kao i istinite studije slučaja pojavljivanja rupa bez značajnog uzroka. Duhovno istraživanje otkriva kako negativne energije više razine prave ove rupe.


CRO_Articles-Holes

CRO_Case-study

CRO_Case-study-1-holes

CRO_Case-study-2-holes

CRO_Case-study-3-holes