Duhovno istraživanje o rašljarenju – metodom viska – prvi dio

Naša početna saznanja

U ovom videu promatramo kretanje viska kada rašlje koristi prosječna osoba i kada ih koristi osoba pod utjecajem negativne energije.

 

Zapis video snimke   

1 Uvod

Namaskar,
U ovom videu provesti ćemo Vas kroz početna (preliminarna) saznanja o rašljarenju. Rašljariti znači tražiti uz pomoć jednostavnog ručnog alata ili instrumenta. Takvi instrumenti uključuju rašlje, šipke i visak.

Rašljari vjeruju da korištenjem ovih instrumenata mogu pronaći predmete koji su inače skriveni od pogleda i znanja. Rašljarenje se prvenstveno koristi za traženje vode ispod površine zemlje. Osim traženja vode i drugih minerala, koristi se i za druge namjene.

Na primjer, koristeći visak, rašljari vjeruju kako mogu postavljati pitanja o životu osobe i dobiti “Da” ili “Ne” odgovore ovisno o kretanju viska nakon pitanja. Uz pomoć viska dobili smo raznovrsne odgovore na pitanja o vezama, ulaganjima, pravovaljanosti stvari, čak i pitanja o budućnosti.

Zainteresirala su nas različita uvjerenja i tvrdnje rašljara o tome što visak kao alat za rašljarenje može učiniti, pa smo obavili vlastito istraživanje. Ono je još uvijek u početnoj fazi razumijevanja ovakvog sustava proricanja.

Rezultati se temelje na promatranju i analizama eksperimenta na fizičkoj razini, uz korištenje intelekta i naprednog šestog čula. Istraživanje duhovne dimenzije putem šestog čula poznato je kao istraživanje zasnovano na duhovnoj znanosti.

2.Postavljanje eksperimenta

2.1 Odabir grupa uzoraka

U eksperimentu koji smo proveli, koncentrirali smo se na razumijevanje vibracija koje emitiraju ljudi, promatranjem kretnji viska postavljenog iznad njih. Izabrali smo četiri grupe za istraživanje.

1. Prvu grupu ispitanika čine prosječne osobe, odnosno osobe na duhovnoj razini od 20% do 30%. Osobe koje se nalaze između 20% i 30% duhovne razine uglavnom ne rade niti jedan oblik duhovne prakse.

2. U drugoj su tragatelji koji obavljaju redovitu duhovnu praksu i koji su duhovno pozitivni bez utjecaja negativnih energija.

3.Treća grupa je sastavljena od tragatelja koji obavljaju duhovnu praksu svakodnevno, ali su pod utjecajem negativnih energija.

4. Na kraju smo imali čast i privilegiju provesti testiranje na najmanje šest Svetaca. Na ljestvici od nula do 100 u smislu duhovnog razvoja, spajanje s Bogom znači 100%. Sveci su osobe koje su duhovnom praksom postigle duhovnu razinu od najmanje 70%. Duhovna razina prosječnog čovjeka u današnjoj eri iznosi oko 20%.

Ovakav odabir ispitanika napravili smo na temelju njihove duhovne razine, duhovnog stanja uz pomoć naprednog šestog čula i na osnovu raznih eksperimenata za duhovno iscjeljivanje provedenih ranije. Duhovna razina osobe temelji se na mnogim čimbenicima i može se utvrditi samo pomoću razvijenog šestog čula.

2.2 Razlozi za odabir specifične kategorije tragatelja

Možda ste se upitali zašto smo za ovaj eksperiment koristili grupu tragatelja koji su pod utjecajem negativnih energija. Razlog tome je što smo uz pomoć duhovnog istraživanja utvrdili da je otprilike 30%, odnosno  jedan od tri osobe svjetske populacije pod utjecajem negativnih energija i gotovo uvijek bez znanja te osobe.

2.3 Odabir rašljara i važnost da rašljar ima visoku duhovnu razinu

Vidjeli smo da osoba koja drži visak ili rašljar ne smije biti pod utjecajem negativnih energija i treba imati visoku duhovnu razinu. Duhovna razina rašljara izabranog za ovaj eksperiment bila je 60%, jer smo istraživanjem zasnovanim na duhovnoj znanosti utvrdili da bi on najbolje mogao osjetiti suptilne vibracije predmeta uz pomoć viska. Duhovno prosječna osoba ne bi mogla osjetiti takve suptilne vibracije i lako bi pala pod utjecaj negativnih energija koje pokušavaju manipulirati eksperimentom.

Naravno, vodili smo brigu o stabilnosti ruku rašljara, tako da ni maleni pokreti ruku ili prstiju ne utječu na eksperiment.

3. Kako smo proveli eksperiment

Najprije smo provjerili postoje li bilo kakve vibracije koje bi mogle utjecati na visak kada ga rašljar pridržava na mjestu određenom za eksperiment i utvrdili da ih nema.

Zatim smo zamolili jednu po jednu osobu iz grupe ispitanika da sjednu na stolicu dok im tragatelj drži rašlje s viskom iznad glave i promatra ima li pokreta. Ispitivali smo pokrete na različitim visinama međusobno udaljenim po tri stope (0,9 m).

 3.1 Drugačija gledišta kretanja viska

Kako se eksperiment nastavljao, primijetili smo različite aspekte kretanja viska:
●  Smjer kretanja viska u smjeru kazaljke na satu, suprotno od smjera kazaljke na satu, miran i slučajan.

●  Na kojoj visini iznad glave ispitanika vibracije nastavljaju utjecati na visak?
Koristeći stubište u Ashramu testirali smo ovaj aspekt do visine od 41 stope (12,5 m)

●  Brzina kojom se kretao visak i udaljenost do koje se visak pomicao od svoje centralne osi.
Kao što možete vidjeti cijela ekipa uključena je u rad s kamerama i tragatelji s razvijenim šestim čulom govore nam što se događa u duhovnoj dimenziji u trenutku odvijanja eksperimenta.

 3.2 Primjer 1

Sada ću pokazati primjer jednog promatranja kojeg smo snimili.
U prvom primjeru sudjeluje prosječna osoba. Ako se sjećate to je osoba na duhovnoj razini između 20% i 30%,  kao i većina svjetske populacije.

Visina (metara) Smjer kretanja viska kod prosječne osobe

Promjer (cm)

0,3 Istok-Zapad 5.0

0,9

Suprotno od smjera kazaljke na satu

1.0

1,83

Suprotno od smjera kazaljke na satu/u smjeru kazaljke na satu

0.5

2,74

U smjeru kazaljke na satu/ suprotno od smjera kazaljke na satu

0.25

3,66 Suprotno od smjera kazaljke na satu/u smjeru kazaljke na satu

0.25

4,57 U smjeru kazaljke na satu/mirovanje

0.25

5,49 U smjeru kazaljke na satu/mirovanje

0.25

Kao što vidite iz prethodne tablice, prva kolona ima različite intervale visine. Druga prikazuje kretanje viska na odgovarajućoj visini. Vrijednosti očitanja nemaju specifičan trend u smjeru kretanja viska. U zadnjoj koloni prikazali smo udaljenost do koje je visak putovao od svoje centralne osi u odnosu na promjer oscilacije.

Dva glavna promatranja ovdje bila su:

  • Uz izuzetak prvog mjerenja koje se obavilo na visini od  jedne stope (0.3 m), visak se jedva udaljio od svoje centralne osi. Pokreti su bili slabi u razmaku od 0,3 cm do 1 cm u promjeru. Zapravo je bio problem prepoznati kreće li se u smjeru kazaljke na satu ili u suprotno. Razlog tako slabog pokreta bila je vrlo niska snaga duhovne vibracije koju osoba emitira.
  • Rotacija je ponekad bila u smjeru kazaljke na satu, a drugi puta suprotno od smjera kazaljke na satu. Razlog takvom nasumičnom smjeru kretanja kojeg smo zapazili bilo je kolebanje u mentalnom stanju osobe.

 

 3.3 Primjer 2

Drugi primjer je bio promatranje zaposjednute osobe. Cijeli eksperiment je tekao po planu kad se odjednom zaposjedajući entitet manifestirao i počeo suptilnu borbu s rašljarom. Zato smo naglasili važnost duhovne razine rašljara od najmanje 60%. Rašljar na nižoj duhovnoj razini može biti teško povrijeđen u takvoj suptilnoj borbi, jer se negativna energija prenosi s viska na rašljara. Prema našim saznanjima u SSRF-u imamo najveću knjižnicu video snimaka svih tipova demonske zaposjednutosti, počevši od običnog duha do najveće razine negativne energije – mantrika (snažnije negativne energije).

Visak se čudno kretao tijekom eksperimenta. Povremeno bi se kretao u smjeru kazaljke na satu, a onda suprotno od smjera kazaljke na satu, a ponekad je stajao mirno. Shvatili smo da smo ovdje mjerili vibracije zaposjedajućeg entiteta nasuprot vibracija tragatelja. Kada smo cijeli događaj sagledali pomoću razvijenog šestog čula, shvatili smo da je entitet više razine manipulirao pokretima viska.

Sljedeća tablica odnosi se na čitanja koja su zabilježena kod zaposjednutog tragatelja i kao što vidite u srednjoj koloni smjer kretanja viska nije stalan.

Visina (metri) Smjer kretanja viska kod zaposjednutog tragatelja Promjer (cm) Smjer kretanja viska kod prosječne osobe Promjer (cm)
0,3 Suprotno od smjera kazaljke na satu 1.25 Istok-Zapad 5.0
0,9 Mirovanje 0.5 Suprotno od smjera kazaljke na satu 1.0
1,83 Suprotno od smjera kazaljke na satu/u smjeru kazaljke na satu 0.5 Suprotno od smjera kazaljke na satu/u smjeru kazaljke na satu 0.5
2,74 U smjeru kazaljke na satu/ suprotno od smjera kazaljke na satu 0.25 U smjeru kazaljke na satu/suprotno od smjera kazaljke na satu 0.25
3,66 Suprotno od smjera kazaljke na satu/u smjeru kazaljke na satu 0 Suprotno od kazaljke na satu/u smjeru kazaljke na satu 0.25
4,57 U smjeru kazaljke na satu/mirovanje 0 U smjeru kazaljke na satu/mirovanje 0.25
5,49 U smjeru kazaljke na satu/mirovanje 0.25 U smjeru kazaljke na satu/mirovanje 0.25

U usporedbi s rezultatima dobivenim od prosječne osobe, imamo dvije glavne razlike:

1. Prva i očigledna je što je došlo do manifestacije kod zaposjednutog tragatelja.

2. Kod prosječne osobe visak je ostao miran tek nakon 18 stopa (5,5 m), gdje se vibracija više nije osjetila.

Nadalje, u slučaju zaposjednutog tragatelja kolebanja u smjeru gibanja upućuju na suptilnu borbu koja se događala između rašljara i zaposjedajućeg entiteta. Ovdje možemo vidjeti kako zaposjedajući entitet pokušava prekriti visak negativnom energijom. Morao se boriti protiv pozitivne energije koja je tekla kroz visak iz tragatelja i to je razlog njegovog manifestiranja i otkrivanja. Stabilan visak je značio da su negativna energija iz entiteta i pozitivna iz tragatelja došle na jednaku razinu.

U sljedećoj epizodi podijeliti ćemo s Vama kako se ovo događa, koja je dinamika u suptilnoj dimenziji između rašljara, zaposjedajućeg entiteta, ispitanika i viska.

Ovo je sada važan dio za Vas. Kada rašljar nema razvijeno šesto čulo, vjerovatno je da neće shvatiti kako je ispitanik zaposjednut, naročito ako je zaposjedajući entitet mantrik.  U tom slučaju rašljar prosječne duhovne razine biva napadnut od zaposjedajućeg entiteta bez svijesti o tome. Često smo bezlazeno pokušali rašljariti na drugoj osobi, ali malo znamo o dinamici koja stupa na scenu u duhovnoj dimenziji, pogotovo ako je osoba zaposjednuta.

U prethodnom primjeru entitet se manifestirao i svi smo postali svjesni čudnog ponašanja. U većini slučajeva zaposjednuta osoba se ponaša normalno i zaposjedajući entitet se i ne mora manifestirati, već se krije iza svijesti osobe i prska negativnu energiju na svakoga tko odluči komunicirati s tom osobom.

4. Zaključak

To je sve što imamo za Vas u ovoj epizodi. No, prije završetka, napravimo rekapitulaciju nekih ključnih saznanja:

  • Mnogi od nas koji gledaju ovaj video vjerojatno su eksperimentirali s rašljarenjem, ali nikada nisu razmišljali o  raznim čimbenicima koji ulaze u igru kada dobivamo odgovore.
  • S obzirom na razumijevanje vibracija koje emitira neka osoba, osim ako netko ima razvijeno šesto čulo, ne može se razumjeti razlog kretanja viska, niti se može odrediti duhovno stanje osobe čija se mjerenja uzimaju. To stvara dilemu u većine rašljara.
  • Zbog nedostatka duhovne prakse, prosječna osoba ima vibracije manjeg intenziteta.
  • Ako je ispitanik zaposjednut, osoba može misliti da su vibracije njene, a zapravo su od zaposjedajućeg entiteta.

Nastaviti ćemo i dalje istraživati sustav rašljarenja i predstaviti naša saznanja u sljedećim video snimkama. Nadam se da Vam je ovaj video otvorio drugačiju perspektivu gledanja na rašljarenje i omogućio bolju informiranost o suptilnim učincima. Hvala što ste bili s nama.