Analiza slučaja – Prevladavanje straha i nesigurnosti duhovnim iscjeljivanjem i duhovnom praksom

Sažetak:

Ovo je studija slučaja o Swati koja je od djetinjstva patila od duševnih ometanja. Uzrok svih njenih problema, još iz djetinjstva, bili su stalni napadi najjače negativne energije (mantrika) iz suptilnog svijeta. Za taj uzrok saznalo se tek kada je imala 16 godina. Od tada je primjenjivala različite duhovne mjere zajedno s kontinuiranom duhovnom praksom kako bi prevladala utjecaj mantrika. Sada, u dobi od 20 godina, uspješno je prevladala sve nedostatke osobnosti i mentalna ometanja. Zadužena je za nadgledanje širenja Duhovnosti u tri okruga u Indiji.

1. Uvod

Što učiniti kada netko ima velike mane osobnosti i kada mu je rečeno da su posljedica mantrika tj. najjačeg negativnog entiteta? Kako se boriti s duhom kojeg ne vidimo i dobiti pomoć od Boga? Život Swati Bhosale je svjedočanstvo kako osoba može prevladati mnoge poteškoće u psihološkoj i duhovnoj dimenziji i razviti se u mladog vođu. Ova studija slučaja je priča o njenom životu.

2. Swatine rane godine i problemi sa kojima se suočavala

Glavni problem: Od kada se Swati može sjetiti, bila je izuzetno nesigurna i bojala se ostati sama. Prisjeća se kako su se ove dvije mane osobnosti poigravale s njom i sprječavale je živjeti normalan život. Da bi stvari bile još gore, tijekom cijelog djetinjstva pratile su je česte noćne more.

 

 

 

„Uvijek sam imala potrebu za društvom i da me netko prati gdje god sam trebala ići. Puno puta, kada moji roditelji nisu bili kod kuće, zatvarala sam vrata, palila noćnu lampu i satima ostajala ležati u krevetu. Toliko sam se bojala. Nikada nisam izlazila razgovarati sa susjedima ili prijateljima. Cijelo moje djetinjstvo bila sam daleko od vanjskog svijeta.

Također sam se bojala gužve. Kad god sam trebala ići gdje je puno ljudi, osjećala sam napetost. Razlog toga straha nisam mogla objasniti, ali pokušavala sam izbjeći gužvu koliko god sam mogla.

Još od djetinjstva ponavljao mi se isti san. Dok sam spavala, imala sam slikovito iskustvo gdje sjedim sa svojim kolegama u razredu. Odjednom, netko bi ušao u naš razred sa štapom u ruci i započeo nas nemilosrdno tući. Nismo mogli pobjeći jer smo bili vezani konopcima. Vrištali smo od boli i plakali. Tada bi se probudila iz sna, vrišteći.

Još jedan san koji sam imala bio je osjećaj da netko sjedi na mom tijelu i pokušava me pritisnuti prema dolje, tako jako da nisam bila u stanju pomaknuti niti jedan dio tijela ni za milimetar. To je bio osjećaj zarobljenosti i potpune bespomoćnosti. Ovaj san se počeo javljati kada sam krenula u šesti razred, oko pet-šest puta godišnje, sve do 2004. godine. Te godine, učestalost ovog sna povećala se na pet-šest puta na dan!

Bez vidljivog razloga, užasavala sam se razgovora s bilo kojim članom suprotnog spola. Nalazila sam bezbroj načina kako izbjeći razgovor s bilo kojom muškom osobom. Samo sam minimalno razgovarala s nastavnicima muškog roda. Nikada nisam razgovarala čak ni sa svojim muškim rođacima ili stričevima. Do završetka školovanja, jedine muške osobe sa kojima sam razgovarala bili su moji otac i brat. Bila sam prilično dobra u školi kad se radilo o pisanim testovima. Međutim, bila sam očajna ako sam morala usmeno odgovarati, na pitanja postavljena  od strane muškog učitelja.“

Nisko fizičko zdravlje: Sve do pete godine Swati je imala učestale napadaje groznice. Tijekom školskih godina, bojala se bilo kojeg fizičkog treninga. Bježala je od svih sportova. Jednom prilikom, jedan njen nastavnik ju je prisilio da sudjeluje u utrci. Na pola puta se je srušila i ostala bez svijesti. Nepotrebno je reći da je to bio zadnji put kada je netko pokušao prisiliti Swati da se ponovno utrkuje. Swati je umalo postala kao pustinjak izbjegavajući sve izvan nastavne aktivnosti.

Suočavanje s činjenicom da ima problem:  Kada je bila u osmom razredu, Swati se konačno počela suočavati s činjenicom da ima ozbiljan probleme osobnosti. Očajnički je pokušavala izbjeći dodatne satove na koje su je upisali roditelji. Znala je da nije bilo apsolutno nikakvog vidljivog razloga zbog kojega nije željela ići.

3. Prekretnica

Kada je Swati bila u osmom razredu, susjedi su pozvali njenu majku na besplatno predavanje koje je organizirala Fundacija za istraživanje duhovne znanosti (SSRF). Njezina je majka kupila dvije kazete sa učenjima Njegove Svetosti Dr. Athavalea. Kada je kod kuće pustila snimke, bio je to trenutak kojeg će se Swati uvijek sjećati.

„Pažljivo sam slušala kazete i bila sam zapanjena Njegovim glasom u kojem sam osjetila istinsko Božansko prisustvo. Govorio je o jednostavnim konceptima u Duhovnosti i naglasio je važnost duhovne prakse. Bila sam preporođena nakon slušanja vrpce i u srcu sam znala da je to ono što želim raditi ostatak života.“

Ponovno i ponovno je slušala obje trake i po prvi put osjetila kako život ima svrhu. Započela je s duhovnom praksom pojanja Božjeg Imena prema religiji rođenja. Počela je sa skromnih pet minuta dnevno, ali je postupno povećavala vrijeme pojanja.

4. Dug put do oporavka

4.1 Pohađanje predavanja i boravak u društvu Istine (satsang)

Swati je počela prisustvovati besplatnim predavanjima SSRF-a

„Sjećam se kada sam prvi puta došla na predavanje. U školi je bilo vrijeme ispita i bila sam vrlo napeta. Međutim, tijekom predavanja doživjela sam osjećaj mira i doživljaj mira sa sobom. Kada sam se vratila kući, više nisam bila nimalo uznemirena zbog ispita.

Sljedećeg sam dana otišla na ispit i unatoč tome što nisam bila pripremljena, bolje sam napisala i dobila sam dobru ocjenu. Bila sam oduševljena i počela sam redovito odlaziti na duhovne susrete. Do tada sam shvatila da mi se pojanje u tolikoj mjeri popravilo te sam mogla pojati čak i kada sam bila u razgovoru s drugima.“

Činjenica da je mogla  dosegnuti  takvu razinu pojanja u tako kratkom vremenu govori u prilog tome da je obavljala duhovnu praksu u prethodnom životu. Duhovna zrelost se prenosi, jednostavno nastavimo tamo gdje smo stali u prethodnom životu. U tome se duhovna praksa razlikuje od ostalih svjetovnih vještina koje trebamo učiti ispočetka u našem sadašnjem životu.

„U desetom razredu sam ostvarila još veći napredak u učenju. Za to su zaslužni nedjeljni duhovni sastanci koji su mi davali duhovnu energiju i činili me smirenijom. Oni su mi također pružali razne duhovne perspektive koje su mi dale jasniji uvid u to kuda ide moj život. Mogla sam učiti i izlaziti na ispite bez straha ili napetosti.“

Ali, onda su se počele dešavati čudne stvari. Kada je posvetila više vremena učenju, a manje duhovnoj praksi, lošije je prolazila na ispitima. Kada je posvetila više vremena duhovnoj praksi, postizala je bolje rezultate na ispitima.

4.2 Upoznavanje suštinskog uzroka njenih problema

Swati je bila u jedanaestom razredu kada je, 2002. godine, učestvovala na duhovnom seminaru za tragatelje za Istinom koji je organizirao SSRF. U tijeku pojanja cijele grupe tragatelja, ona se iznenada manifestirala kao da je zaposjednuta. Swati je tek kasnije shvatila da se to desilo zato što duh u njoj nije mogao izdržati čistoću duhovnog okruženja u kojem se nalazila. Stoga što u duhu koji zaposjeda prevladava tama i on ne može podnijeti okruženje u kojem je tako visoka sattva. To  je slično kao kad se led topi u blizini vatre. Ovo smo detaljnije objasnili u našem djelu o  negativnim energijama. Pogledajte objašnjenje što znači manifestacija zaposjednutosti.

„Tragatelji SSRF sa razvijenim šestim čulom (ESP) rekli su mi da sam bila zaposjednuta mantrikom (najjačim negativnim entitetom). Mantrik je bio odgovoran za sve moje probleme i moje ponašanje u djetinjstvu. I Njegova Svetost Dr. Athavale je ovo potvrdio. Bila sam prilično iznenađena kada su mi iskusniji tragatelji objasnili da je manifestacija duha zapravo indikacija smanjenja njegove duhovne energije. Kao rezultat, on je bio prisiljen prekinuti zaposjedanje i pokazati se. Ali, nakon ovog događaja manifestacije mantrika kod mene su postale učestale. Međutim, po prvi put u životu znala sam protiv čega se borim, kako bi se oslobodila mana osobnosti.“

Duh se može manifestirati i napustiti osobu uslijed primjene duhovnog tretmana. Međutim, ovo može biti privremeno, jer kada se duhovni tretman prekine, duh može opet ući u osobu. Jedini siguran način da se duh drži podalje je obavljanje duhovne prakse i podizanje osobne duhovne razine i energije. Ovo nam zauzvrat pruža mogućnost da pristupimo višim razinama Božje zaštite. Pogledajte članak – U kojoj mjeri duhovna razina pruža zaštitni omotač protiv negativnih energija ?

4.3 Swatina duhovna borba s mantrikom

Tragatelji SSRF-a sa razvijenim šestim čulom su tijekom seminara duhovno iscjeljivali Swati. Uz to, Swati je pokušavala pojati Božje Ime koliko god je mogla. Manifestacije su potpuno prestale nekoliko mjeseci nakon seminara. A onda bez ikakvog upozorenja, Swati se manifestirala u tijeku jednog ispita u dvanaestom razredu. Manifestacija je bila toliko nasilna da su je morali vezati radi njene sigurnosti. Manifestacija je stavljena pod kontrolu tek nakon što su tragatelji iz odjeljenja za duhovno iscjeljivanje SSRF-a na nju primijenili duhovne mjere.

„Tada sam dobila savjet da pojam 100 mala (100 x 108 kuglica) svakog dana kako bi se zaštitila. Kako je to bilo vrijeme ispita, dva sata dnevno sam posvećivala učenju i pisanju radova. Ostatak vremena sam provodila u kontinuiranom pojanju.”

Tijekom praznika poslana je u SSRF-ov ashram u Dhamseu, centar za primjenu naprednih mjera duhovnog iscjeljivanja. Ovdje je shvatila da je mantrik koristio njenu osnovnu  manu straha kako bi je držao pod kontrolom. Upravo je ekstremni strah izazivao njene manifestacije.

Pored svakodnevne duhovne prakse, dobila je savjet kako primjenjivati čitav niz mjera duhovnog iscjeljivanja i tehnika kao što su pojanje specifičnih Božjih Imena, korištenje štapića jasmina i mirisnih štapića, puhanje Svetog pepela i prskanje Svete vode, tretman slanom vodom, mjere duhovnog iscjeljivanja koje primijenjuju tragatelji na višoj duhovnoj razini itd.

[Molimo vas upoznajte se s mehanizmom djelovanja svake od mjera u našoj sekciji o duhovnom iscjeljivanju].

„Nakon tri mjeseca primjene ovih mjera u Dhamseu, manifestacije su se smanjile. Čudna stvar koja se dogodila u tom razdoblju bila je da se sve moje znanje engleskog jezika izbrisalo iz mog pamćenja. Nisam čak mogla prepoznati engleska slova i osjećala sam ometanja čim bih pogledala tekst na engleskom jeziku. Unatoč tome, moja depresija se smanjila za 15-20% , moje samopouzdanje je poraslo, ali nije bilo puno promjena u mojim osnovnim manama osobnosti. I dalje sam bila nesigurna i bojala sam se samoće. Drugi rezultat cijelog ovog tretmana bilo je i to da se do određene mjere razvilo moje šesto čulo (ESP).“

4.4 Mantrik podiže Swatin ego kako bi joj stvorio slabost

Odmah nakon tri mjeseca sesija duhovnog iscjeljivanja, Swati je dobila priliku raditi u odjelu SSRF-a za znanje o duhovnoj dimenziji. To je odjel za tragatelje sa razvijenim šestim čulom koji imaju sposobnost pomoći u procesu duhovnog iscjeljivanja drugih tragatelja. Da bi se olakšalo njezino daljnje napredovanje, Swati je poslana na posebnu radionicu koju je organizirao SSRF. To je bila petodnevna radionica u Dhamseu na kojoj su tragatelji učili kako probuditi i povećati svoju duhovnu emociju prema Bogu.

„To je bilo jedinstveno iskustvo u mom životu – otkriti kako se moliti na način kroz koji će svaka svjetovna aktivnost zaživjeti s konkretnim iskustvom prisustva Boga.“

Oko tog vremena, ostali tragatelji iz odjela za znanje o duhovnoj dimenziji dijagnosticirali su da je mantrik radio na povećanju Swatinog ega. Povećanjem ega o njenom brzom duhovnom napretku u odjelu za znanje o duhovnoj dimenziji, mantrik je stvorio slabu točku tj. ulaz kroz koji je može nastaviti napadati.

„Kao imperativ morala sam se potruditi smanjiti svoj ego. Zajedno sa svim mjerama duhovnog iscjeljivanja i duhovnom praksom, osam mjeseci sam se neprekidno i koncentrirano trudila iskorijeniti svoj ego. To je bilo prije tri godine, kada sam imala 18 godina. To je smanjilo sve moje probleme za 25%.“

4.5 Mantrik fizički napada Swati

S trojakim pristupom primjene mjera duhovnog iscjeljivanja, naporom da poveća duhovnu emociju i smanji ego, Swatine mane osobnosti, nesigurnost i strah, počeli su se smanjivati.

„Tijekom tog razdoblja, živjela sam u SSRF ashramu u Pondi, Goa, Indija. Ovdje je Njegova Svetost Dr. Athavale jednog dana 2003. godine rekao da ću iskusiti Blaženstvo i uskoro sam otkrila da je to zaista bila istina.“

U kolovozu 2005. godine Swati se suočila sa preprekama na svom putu oporavka. Mantrik je utjecao na Swati na način da je padala u nesvijest. Duh ju je takođe seksualno maltretirao tijekom noći, iako je spavala u društvu drugih tragateljica. Na tijelu su se vidjeli tragovi u obliku natečenih usna i slično. Nakon stjecanja svijesti, upadala je u tešku depresiju. Ometanja su se smanjila nakon što je Njegova Svetost Dr. Athavale primijenio mjere duhovnog iscjeljivanja, ali su se opet vratila četiri mjeseca kasnije. Tada ju je Njegova Svetost Dr. Athavale pozvao u centar SSRF-a u Goi, Indija, gdje je i sam boravio i na njoj je primijenio ekstenzivne mjere duhovnog iscjeljivanja. To ju je konačno izliječilo.

5. Put od snage u snagu

Tijekom protekle dvije godine, Swati je doživjela promjenu svoje osobnosti za 180 stupnjeva. Više nije nesigurna niti ju je strah samoće. Iako mantrik nije u potpunosti istjeran iz nje, ometanja koja je osjećala su pod kontrolom.

„Jasno mi je da moram obavezno nastaviti i svoju svakodnevnu duhovnu praksu kao i primjenu mjera duhovnog iscjeljivanja kako bi spriječila mantrika da ostvari kontrolu nada mnom. S vremenom ove mjere će u potpunosti iskorijeniti probleme koje uzrokuje mantrik.“

Mantrici su vrlo jaki duhovi koji se odupiru istjerivanju jer imaju veliku količinu duhovne energije. Oni kontinuirano rade duhovnu praksu kako bi nadopunili svoje zalihe duhovne energije. Tek nakon stalnog djelovanja duhovnih tretmana, duhovna energija mantrika počinje se smanjivati i on bude konačno istjeran. Redovita duhovna praksa koja je u skladu sa šest osnovnih principa duhovne prakse je jedini održivi način da se zaštitimo od negativnih energija i duhova.

„Ranije nesigurna i plašljiva Swati je nestala. Sada sam mnogo otvorenija i sigurnija. Nadgledam sve aktivnosti koje se odnose na širenje Duhovnosti u tri okruga u Indiji. Ovo obavljam kao svoju duhovnu praksu u cilju spoznaje Boga. Moje odgovornosti me svakodnevno dovode u kontakt sa velikim brojem ljudi oba spola. Često se moram obratiti velikim grupama ljudi. Pružam usmjerenja u individualnoj i kolektivnoj duhovnoj praksi ljudi koji su ponekad dva ili tri puta stariji od mene. Puno puta u trenutku moram donositi odluke koje utječu na mnoge ljude. S Božjom milošću, s lakoćom se mogu nositi sa svime time.“

Swati smatra da je do njenog oporavka došlo zbog odluke i direktne intervencije Njegove Svetosti Dr. Athavalea. Kaže da, zahvaljujući Njegovom vodstvu u duhovnoj praksi, uz  primjenu mjera duhovnog iscjeljivanja, ona je osoba kakva je i danas.

„ Bio je to dugačak proces tijekom četiri-pet godina, ali me je potpuno oslobodio svih ometanja koja sam imala. Još se uvijek moram osloboditi utjecaja mantrika, ali sam uvjerena da će se i to s vremenom dogoditi.“