Pomračenje (pomrčina) Sunca i Mjeseca

Pomrčina

Definicija pomrčine: Pomrčina je događaj u astronomiji do kojeg dolazi kada se jedan objekt na nebu pomjeri u sjenu drugog. Ovaj termin se najčešće koristi da se opiše pomrčina Sunca, tj. kada Mjesečeva sjena pokrije površinu Zemlje ili pomrčina Mjeseca, tj. kada Mjesec uđe u Zemljinu sjenu.

Sažetak: Duhovno gledano, pomrčine su značajni događaji. Tada dolazi do povećanja koncentracije Raja (akcija, strast) – Tame (inercija, neznanje) što negativno utječe na čovječanstvo. Duhovi koriste povećanje Raja-Tame da bi stvorili razne vrste problema koji globalno imaju negativan utjecaj. Redovita duhovna praksa nam sa sigurnošću osigurava zaštitu od njihovih suptilnih (neopipljivih) štetnih utjecaja. 

Napomena: Da biste mogli razumjeti ovaj članak, pročitajte članak Sattva, Raja i Tama – tri osnovne suptilne komponente Univerzuma. 

1. Uvod

Svake godine smo svjedoci brojnih pomrčina Sunca ili Mjeseca bilo djelomičnih ili potpunih. Vidljivost pomrčine je obično ograničena na neka zemljopisna područja na Zemlji. Promatranje pomrčine stvara veliku zainteresiranost u široj zajednici što nas je potaklo da pokušamo doznati postoji li duhovno ili suptilno, tj. nevidljivo značenje pomrčine. Proveli smo duhovno istraživanje da bismo uvidjeli duhovni značaj i utjecaj pomrčine na čovječanstvo.

2. Vrste pomrčina

Prvo do čega smo došli kroz duhovno istraživanje je da fizička (golim okom vidljiva) pomrčina, kako je spomenuto, nije jedina vrsta pomrčine. Postoji također i suptilna (nevidljiva) pomrčina. Ove suptilne pomrčine izazivaju moćne negativne energije koje se zovu mantrici i nalaze se od pete do sedme ravni Pakla. Oni koriste svoje natprirodne moći i mogu ih vidjeti samo osobe sa vrlo razvijenim i aktivnim šestim čulom.

Moćni negativni entiteti stvaraju suptilne pomrčine stvaranjem pregrade suptilne crne negativne energije između fizičkog Sunca i Zemlje ili suptilnog Sunca i Zemlje.

Svako nebesko tijelo koje vidimo, poput Zemlje ili Sunca, također ima i suptilno tijelo. Ono je nalik na suptilno tijelo koje ljudi imaju oko svog fizičkog tijela. Pogledajte članak o suptilnom tijelu i od čega se sastojimo.

Pomrčina sunca - Božanstvo

Fizičkim i suptilnim Suncem vlada božanstvo Sunca. Božanstvo Sunca je Božanski aspekt koji kontrolira djelovanje svih Sunca i drugih zvijezda u Univerzumu. Božanstvo Sunca je nemanifestirano u svom izvornom obliku. Božanstvo Sunca se manifestira kroz Apsolutni kozmički element Vatre i materijalizira kao Sunce koje vidimo na nebu ili kao munje i vatru na Zemlji. Sva živa bića ovise od Sunca jer je jedna od osnovnih funkcija božanstva Sunca u Univerzumu da osigura svjetlo i zračenje u Univerzumu.

Postoji i suptilna pomrčina Mjeseca, ali je njen utjecaj na Univerzum znatno manji u usporedbi sa pomrčinom Sunca.

Stvaranjem prepreke između Sunca i Zemlje pri suptilnoj pomrčini, mantrici utječu na djelovanje Sunca i tako raste koncentracija Raja-Tame na Zemlji.

Fizička i suptilna pomrčinaOd svih pomrčina koje se dogode, 70% su suptilne, a 30% su fizičke pomrčine. Čovječanstvo (uključujući najbolje astronome) je svjesno samo onih 30% fizičkih pomrčina. Prema tome, čovječanstvo je u potpunom neznanju o suptilnim pomrčinama.

Samo ljudi koji su na duhovnoj razini iznad 50% i imaju razvijeno i aktivno šesto čulo mogu opaziti postojanje i suptilni utjecaj suptilne pomrčine. Prosječan čovjek ne može opaziti suptilne nevidljive utjecaje suptilne pomrčine.

Negativan utjecaj suptilne pomrčine na čovječanstvo je devet puta snažniji nego obična fizička pomrčina Sunca ili Mjeseca.

 

3. Duhovno značenje pomrčine

Istraživanje zasnovano na duhovnoj znanosti je pokazalo da u slučajevima svih pomrčina Sunca i Mjeseca dolazi do porasta Raja-Tama i smanjenja Sattva komponente. Ovaj porast Raja-Tame ima mnoge štetne neželjene utjecaje na suptilnoj (nevidljivoj) razini koji se možda ne primjećuju odmah na fizičkom planu. Ipak, povećanje Raja-Tame stvara uvjete koje duhovi koriste da bi naudili čovječanstvu.

Tijekom pomrčine Sunca suptilnom pregradom ispred fizičkog ili suptilnog Sunca, manifestiraju se dva bitna duhovna utjecaja:

 • Okolina postaje pogodna za negativne energije da nagomilaju crnu energiju. Crna energija je vrsta duhovne energije koja prvenstveno služi kao oružje za napad duhova.
 • Okolina postaje najpogodnija za negativne energije da koriste crnu energiju i naškode čovječanstvu za vrijeme trajanja pomrčine, kao i da posade sjeme destrukcije čovječanstva. Pogledajte odjeljak 4.4

3.1 Zašto dolazi do porasta koncentracije Raja-Tame pri pomrčini?

Do porasta Raja-Tame dolazi iz dva razloga:

 • U slučaju fizičkih pomrčina, razlog povećanja Raja-Tame je činjenica da je za vrijeme pomrčine svjetlost od Sunca ili Mjeseca zatamnjena prije nego što stigne do Zemlje. Ovo zatamnjenje je poremećaj u uobičajenom ciklusu dana i noći jer u periodu kada bi trebalo da je svjetlo vlada tama. U stvari, duhovno štetni utjecaji fenomena noći su svega 2% od utjecaja pomrčine. Ovo je dovoljno zbog sposobnosti negativnih energija da koriste tamu i dovedu do povećanja Raja-Tame da bi naudili čovječanstvu.

 • U slučaju suptilne pomrčine, jači duhovi stvaraju pregradu crne negativne energije između Sunca i Zemlje i također direktno napadaju suptilno Sunce. Ovo zatamnjenje ponovo uzrokuje povećanje Raja-Tame.

3.2 Zašto pomrčine Sunca uzrokuju porast koncentracije Raja-Tame?

Sunce je puno važnije za život na Zemlji nego Mjesec. Zatamnjenjem na suptilnoj ili fizičkoj razini, okruženje na Zemlji postaje mnogo ranjivije na suptilnoj, neopipljivoj razini i prema tome pogodnije za negativne energije.

3.3 Koje su proporcije porasta Raja-Tame tijekom pomrčine?

Sljedeća tablica pokazuje razlike u proporciji tri suptilne osnovne komponente kako je obično u sadašnjoj eri Univerzuma (tj. Kaliyugi) i kako je kada dođe do pomrčine. Podaci pokazuju postotak Raja-Tame koja se stvara tijekom djelomične pomrčine od 30% i koje se događa na fizičkoj razini.

 

Pomračenja mjeseca - uticaj

Postotak povećanja Raja-Tame varira u ovisnosti od vrste pomrčine, tj. je li potpuna ili djelomična, bilo da je u pitanju pomrčina Sunca ili Mjeseca. Sljedeća tablica pokazuje porast Raja i Tama komponente kada nastaje pomrčina.

Pomrčina sunca i mjeseca

U slučaju suptilne pomrčine Raja-Tama će biti veća za oko 5%.

3.4 Koliko dugo traju učinci povećane koncentracije Raja-Tame?

Povećanje Raja-Tame tijekom pomrčine ima dugotrajni utjecaj koji ostaje tijekom nekoliko mjeseci. U sljedećoj tablici, pokazali smo koliko je potrebno vremena da se smanji višak Raja-Tame od 30% koji stvara pomrčina.

Smanjenje utjecaja pomrčine

4. Posljedice pomrčine

4.1 Gdje je suptilni utjecaj pomrčine najjači?

Najjači suptilni utjecaj na ljude ovisi od toga gdje je najvidljivija pomrčina (jer je veća naseljenost). Što je vidljivije, to je snažniji suptilni utjecaj na ljude u tom području.

Prema tome, ako bi pomrčina bila najvidljivija na Tihom oceanu, imalo bi najslabiji suptilni utjecaj jer je to minimalno naseljeno područje.

4.2 Porast koncentracije Raja-Tame potpomaže aktivnost negativnih energija

Za vrijeme trajanja pomrčine, snaga negativnih energija veća je i do 1000 puta u usporedbi s drugim periodima. Ovo je zbog toga što duhovi koriste višak Raja-Tame koja se stvori pomrčinom da nagomilaju crnu energiju bilo korištenjem povoljnih uvjeta za svoju duhovnu praksu kojom stvaraju negativnu duhovnu crnu energiju, bilo krađom duhovne energije tragatelja za Bogom. Crna energija je duhovna energija koja se koristi da se naškodi čovječanstvu. Sljedeći dijagram pokazuje kako se prikuplja crna energija.

7-CRO_Ghosts-harnessing-small-ver

Pogledajte članak o tome ‘zašto stavljamo zaštitni okvir’.

Ovaj crtež objašnjava što se događa na suptilnoj, neopipljivoj razini za vrijeme pomrčine. U suptilnim negativnim ravnima Pakla, jače negativne energije zvane mantrici (od druge ravni pakla prema niže) koriste Raja-Tamu uvećanu tijekom pomrčine za duhovnu praksu poput paljenja žrtvenih vatri (yadnya) ili meditaciju da prikupe duhovnu crnu energiju. Crna energija koju stvore mantrici teče prema sedmoj ravni pakla gdje se pohranjuje. Ovi tokovi crne energije su međusobno povezani.

U suptilnim pozitivnim ravnima, suptilna tijela Svetaca su povezana u meditaciji. Božanska svjesnost (Chaitanya) teče kroz više pozitivne regije da bi se borila sa povećanom Raja-Tamom na Zemlji. Tako se na području Zemlje odvija suptilna bitka sila Dobra i Zla.

4.3 Utjecaj na individualnoj razini

U vrijeme pomrčine veća je vjerojatnost da će ljudi biti pogođeni utjecajem suptilnih tijela njihovih preminulih predaka. U mnogim slučajevima suptilna tijela preminulih predaka stvaraju probleme u životima svojih potomaka. Da bi mogli to učiniti, i suptilna tijela preminulih predaka koriste povećanje Raja-Tame i visoku razinu crne energije koju stvaraju duhovi za vrijeme pomrčine.

Obratite pažnju na članak ‘Zašto bi me moji preminuli preci željeli povrijediti?

Ovo su razlozi što ljudi mogu osjetiti umor, letargiju, mučninu itd. na fizičkoj razini. Na psihološkoj razini dolazi do povećanja emotivnosti i negativnih misli, naročito o duhovnoj praksi. Poznato je da Mjesec utječe na um. Za vrijeme punog Mjeseca utjecaj je izraženiji, a još je naglašeniji kada dođe do pomračenja Mjeseca. Prema tome, kombinacija pomrčine i punog Mjeseca je vrlo ozbiljna. Međutim, to se događa na suptilnoj, nevidljivoj razini, tj. ljudi pate zbog negativnih energija.

Dolazi do općeg opadanja sposobnosti za donošenje odluka i veća je vjerovatnost da će ljudi donijeti pogrešne odluke jer je i intelekt pod utjecajem negativnih energija.

4.4 Utjecaj na razini čovječanstva

Kako smo ranije spomenuli, duhovi koriste povećanje Raja-Tame stvorene pomrčinom da prikupe crnu energiju. Koriste ovu crnu energiju da naškode čovječanstvu na razne načine. Postižu to tako što usađuju sjeme destrukcije i zla na suptilnoj nevidljivoj razini koje se pokazuje samo na fizičkom planu kada za to dođe vrijeme. Taj će period trajati od nekoliko dana do nekoliko godina. Primjeri ovoga bi bili posađivanje sjemena pandemičnih bolesti, zaraza poput ptičje gripe i virusa ebole ili sijanje sjemena za Treći svjetski rat.

Pomrčine uvelike doprinose stvaranju uvjeta za nagomilavanje crne energije koju duhovi imaju. U našem članku o Armagedonu spomenuli smo da će se dogoditi Treći svjetski rat i velike prirodne katastrofe između 2013. i 2018. godine. Pratit će ih neprocjenjivi gubitci u ljudskim životima. Glavni katalizatori na suptilnoj razini za Treći svjetski rat bit će duhovi više razine. Oni će upravljati ovim događajima svojom crnom energijom utječući na ljude da vode rat protiv svojih prijatelja. Do 30% njihove crne energije će biti prikupljeno tijekom pomrčine. Sljedeća tablica predstavlja prikaz svih čimbenika koji će pomoći da se stvori pogodno okruženje da duhovi mogu stvarati crnu energiju.

Pomrčina i negativne energije

Fusnote:

 1. Pod sadašnjom erom podrazumijevamo današnje vrijeme u Eri Razdora (Kaliyuga). Univerzum prolazi kroz ciklus faza destrukcije izazvan na prvom mjestu uvećanjem Raja-Tame. Raja-Tama koja na Zemlji dostiže vrhunac između 2002. i 2012., priprema osnovu za period duhovnog čišćenja na Zemlji.
 2. Pod ljudskim djelima mislimo na sva zla djela čovječanstva u kojima dominira Raja-Tama. Obratite pažnju na članak ‘Tri osnovne suptilne komponente i naš način života’.

5. Praktični savjeti kako spriječiti ili minimalizirati negativan utjecaj pomrčina

Za vrijeme pomrčine povećana je količina crne energije koja je svuda naokolo i tako povećava Raja-Tamu. Čak i ako nemamo šesto čulo da to opazimo, najbolje bi bilo da prilagodimo svoje ponašanje za vrijeme pomrčine i poduzmemo akcije koje suzbijaju suptilne (nevidljive) štetne utjecaje.

Što učiniti:

 • Ta osoba će ipak osjetiti štetni utjecaj pomrčine do 20%.
 • Međutim, da bi se suzbilo povećanje Raja-Tame i crne energije, količina Božanske energije koja nam je dostupna je veća za 50%.
 • Prema tome, rezultat je 30% pozitivan.

Shodno tome, ljudi koji se za vrijeme pomrčine potrude raditi intenzivno duhovnu praksu, imaju do 30% veću duhovnu dobrobit.

Što ne treba činiti:

 • Nemojte planirati važne poslove: Sve akcije i misli spadaju u domenu triju osnovnih komponenti, tj. one su sattvik, rajasik, tamasik ili kombinacija ovih komponenti; npr. rajasik-tamasik. Sve dobre i povoljne misli su pretežno sattvik ili rajasik-sattvik. Kako Raja-Tama frekvencija kruži tijekom pomrčine, dobre akcije učinjene tijekom ovog perioda ne donose očekivane rezultate. Zbog toga je preporučljivo izbjegavati važne događaje poput započinjanja poslova, svečanih otvaranja, važnih poslovnih dogovora itd. tijekom perioda pomrčine.
 • Smanjite Raja-Tama aktivnosti: Izbjegavajte aktivnosti poput spavanja, odlaska u wc, seksualnih odnosa ili uzimanja hrane jer u tim akcijama prevladava Raja-Tama i one nas čine još ranjivijim za utjecaj suptilnih tijela preminulih predaka i duhova.
 • Izbjegavajte jesti: Povećanje suptilne osnovne Raja-Tama komponente u atmosferi u periodu pomrčine utječe na hranu i proces probave. Zato je preporučljivo da ne uzimamo hranu tijekom pomrčine. Trajanje perioda kada treba izbjegavati uzimanje hrane ovisi o vrsti pomrčine, zbog toga što količina Sunčeve ili Mjesečeve svjetlosti koja dopire do Zemlje ovisi od postotka površine Sunca ili Mjeseca koja je pokrivena tijekom pomrčine.

  Potpuna pomrčina 12 sati prije početka pomrčine
  Ako je pokriveno ¾ 9 sati
  Ako je pokrivena ½ 6 sati
  Ako je pokrivena ¼ 3 sata

Ako će za vrijeme izlaska Mjeseca on biti potpuno pomračen, onda ne bi trebalo uzimati hranu prethodnih 12 sati. Isto tako, ako će tijekom predstojećeg svitanja biti pomrčina (nezavisno od vrste pomrčine), onda post treba početi 12 sati ranije. Razlog za to je što su suptilni procesi pokrenuti približno 12 sati prije pomrčine. Ako su Sunce ili Mjesec pomračeni, treba jesti tek sljedećeg dana poslije kupanja. Djeca, starije osobe i bolesnici mogu provoditi ove mjere samo četiri i pol sata.

6. Zaključak

 • pomrčina je važan duhovni događaj koji ima dugotrajne loše utjecaje koji pogoduju djelovanju duhova.
 • Potrebno je primijeniti sve duhovne mjere predostrožnosti, naročito ako je pomrčina vidljiva na području na kojem živimo.
 • Redovita duhovna praksa tijekom godine pomaže da se smanji nepovoljan utjecaj pomrčine. Ako radimo intenzivno duhovnu praksu tijekom pomrčine, rezultat može biti čak i pozitivan za naš osobni duhovni rast.