Hoće li račun uzimanja i davanja (Karma) s mojim precima biti izmiren ako pojam zaštitnu pojalicu Shri Gurudev Datta?

Da, pojanje Imena Boga Datte izmiruje naš račun uzimanja i davanja s našim precima. Mehanizam po kome ovo funkcionira je da se stvara suptilna osnova Sattva komponente kroz pojanje i prenosi se na suptilna tijela preminulih predaka. Ovo djeluje kao mehanizam izmirenja duga i pomaže poništavanju računa uzimanja i davanja između osobe koju pogađaju ovi problemi i njenih preminulih predaka. Sa porastom suptilne osnove Sattva komponente, želje suptilnih tijela preminulih predaka, koje se odnose na račun uzimanja i davanja s njihovim potomcima koji obavljaju pojanje, se umanjuju. Međutim, općenito uzevši, želje suptilnih tijela preminulih predaka se ne umanjuju. Zajedno s tim, suptilna tijela preminulih predaka također dobivaju neophodnu duhovnu pomoć da nastave svoj put dalje u pozitivnije podravni. Kvantiteta i kvaliteta našeg pojanja odlučit će o tome koliko možemo pridonijeti njihovom daljnjem putovanju.

CRO-datta-chant-2

CRO-datta-images-2