Materijalizacija duhova u elementu Apsolutnog Zraka

 

Prethodni crteži zasnovani na duhovnom znanju prikazuju duha (negativnu energiju), koji se materijalizira prvenstveno u elementu Apsolutnog Zraka, kada se gleda putem medija visoko razvijenog šestog čula. Njegova upadljiva karakteristika je da struji u svim pravcima. Negativne energije višeg reda (mantrik) pojavljuju se u elementu Apsolutnog Zraka kada se materijaliziraju kao neodređen oblik (npr. ljudski oblik).