Koje se dominantno suptilno tijelo nalazi u pojedinim ravnima Univerzuma nakon smrti?

Napomena čitateljima: Radi boljeg razumijevanja ovog članka molimo vas pročitajte – Od čega se sastoje ljudska bića?

U ovom članku objasnit ćemo što se događa u našem suptilnom tijelu kada duhovno rastemo i krećemo se ka višim suptilnim ravnima Univerzuma. Obavljanjem duhovne prakse krećemo se od grubog ka suptilnom. Zapravo, na taj način smanjujemo vezanost za različita tijela. Kako idemo ka naprednijim stanjima postojanja, u višim pozitivnim ravnima Univerzuma, tijelo s kojim smo se najviše poistovjetili, postaje sve više i više suptilno.

Sljedeća tablica pokazuje različita tijela s osvrtom na različite Ravni Univerzuma. Pokazuje i kako se događa razgradnja grubljih tijela kako idemo prema sve višim pozitivnijim ravnima Univerzuma.

Napomene:

1. Broj pet se odnosi na pet aspekata vitalne energije tijela.

2. Pet suptilnih osjetilnih organa i pet suptilnih motornih organa u vezi su sa suptilnim tijelom. Na nižoj duhovnoj razini potrebni su nam suptilni osjetilni organi kako bismo opazili duhovnu dimenziju. Kasnije, duhovnu dimenziju opažamo kroz suptilni um i intelekt.

3. Čita je sastavljena od podsvjesnog uma i nesvjesnog uma.

4. Ovaj red pokazuje koje je tijelo dominantno u različitim suptilnim ravnima Univerzuma. Što je viša pozitivna ravan, dominantno tijelo je više suptilno ili neopipljivo.

5. Ponekad se odnose na aspekt mentalnog tijela koje je u obliku tijela želja ili Vaasanaa-deha. Ovo je aspekt uma koji sadrži sve impresije različitih želja. U Ravni Zemlje, ako imamo želje, možemo ih ispuniti na fizičkom planu. Međutim, kad umremo na nižoj duhovnoj razini naše tijelo želja je i dalje aktivno, ali nemamo fizičko tijelo da ih ispuni. Ovo je razlog zašto je većina naših predaka zarobljena u području Zemlje, na ovaj ili onaj način. U nekim slučajevima, zarobljeni su u Ravni mrtvih (Martyaloku) i ne mogu se kretati ka suptilnim ravnima kamo bi trebali otići nakon smrti. Iz ravni mrtvih ili čak iz Bhuvaloka (Bhuvalok / Buvalok / Čistilište), suptilna tijela umrlih zaposjedaju svoje potomke ili druge ljude sa sličnim željama kako bi iskusili svoje želje kroz njih. Potomke lakše zaposjedaju zbog računa davanja i uzimanja, kojeg oni imaju sa svojim preminulim precima. Molimo Vas pročitajte naš članak o precima kao duhovnom uzroku problema u životu. Jedino kroz duhovnu praksu, a u skladu s njenih šest osnovnih principa, u mogućnosti smo prevladati ovu vrstu ometanja.

6. Ovdje se pod mentalnim tijelom podrazumijeva  aspekt uma koji se odnosi na nečije misli.

7. Ovo je posljednji trag vlastitog identiteta, dok se konačno ne spojimo sa Vrhovnim božanskim principom i izgubimo identitet s nižim Ja – kao na primjer s pet čula, umom i intelektom.

8. Nakon razgradnje mentalnog tijela u mogućnosti smo pristupiti Univerzalnom umu. Na isti način, kada dođe do razgradnje intelektualnog tijela, dobivamo pristup i radimo kroz Univerzalni intelekt.

 

Ovaj članak budi u nama potrebu da radimo duhovnu praksu i dostignemo više pozitivne ravni Univerzuma nakon fizičke smrti.