1-CRO_Sari-or-Skirt

Za bolje razumijevanje ovog članka, predlažemo vam da pročitate sljedeće temeljne članke:

 • Što su Sattva, Raja i Tama? Tri osnovne suptilne komponente Sattva, Raja i Tama, čine osnovnu građu cijele kreacije. Nepoznate modernim znanostima, one prožimaju sve žive i nežive, opipljive i neopipljive, stvari. Vibracije koje odašilju različite stvari ovise o tome koja je bazična suptilna komponenta u njima dominantna. One utječu i na ponašanje svih stvari. Proporcija ovih komponenti u ljudima može biti promijenjena samo duhovnom praksom.

1. Uvod – kako se odijevati iz duhovne perspektive

Za većinu nas, izbor odjeće općenito ovisi o prevladavajućem modnom trendu, osobnom stilu, udobnosti, prilici za koju se odijevamo i cijeni. Međutim, jeste li znali da ono što odijevamo može utjecati na nas i na duhovnoj razini? Kako je ovo malo poznata činjenica, ona obično nikada nije razlog zbog kojega biramo što ćemo odjenuti.

Čakre: Čakre su centri suptilne energije u Kundalini sistemu povezani sa suptilnim tijelom osobe. Oni leže pored kičme i usklađeni su sa suptilnim centralnim kanalom poznatim kao Sushuumnanadi tj. centralnim kanalom Kundalini sistema.

Ima sedam glavnih Kundalini čakri i one pružaju suptilnu energiju za funkcioniranje tjelesnih organa, uma i intelekta.

Međutim, činjenica je da sve, uključujući i odjeću, odašilje jedinstvenu duhovnu vibraciju koja je kombinacija suptilnih komponenti Sattve, RajeTame. Duhovne vibracije odjeće ovise o čimbenicima kao što su vrsta odjeće, oblik, boja, dizajn, šavovi na odjeći, kroj itd. Budući da neke odjevne predmete nosimo cijeli dan, vibracije koje oni odašilju utječu na naše duhovno stanje, što nadalje može utjecati i na fizičku, psihološku i/ili intelektualnu razinu. Kada je utjecaj negativan, izvana se može manifestrati kao letargija, nejasne misli, uznemireno stanje uma i povećanje mana osobnosti. Zbog nedostatka suptilnih sposobnosti, prosječna osoba nikada ne bi povezala ove negativne osjećaje s vrstom odjeće koju nosi.

Istraživanjem zasnovanim na duhovnoj znanosti, otkrili smo da je od odjeće koju žene nose širom svijeta, sari od 9 yardi najviše sattvik ili duhovno koristan (blisko ga prati sari od 6 yardi). Glavni razlog je što sari od 9 yardi nije prošiven i što je omotan na odgovarajući način. S druge strane, suknja odašilje više Raja-Tama vibracija.

U ovom članku ilustriramo rezultate naših istraživanja i učinke koje suknja i sari od 6 yardi imaju na naše čakre ovisno o našem duhovnom stanju, tj. jesmo li pod utjecajem negativnih energija (duhova) ili ne.

2. O eksperimentu

Kako se oblačimo? - Sari ili suknja

 • Eksperiment je proveden u veljači 2009. godine.
 • Četiri ženske osobe, koje su kao subjekti sudjelovale u eksperimentu, bile su tragateljice koje rade redovnu duhovnu praksu i bile su stare od 29 do 55 godina. Od njih četiri, tri su bile zaposjednute negativnim energijama, dok je jedna smatrana duhovno pozitivnom, tj. nije bila pod utjecajem negativnih energija. Stanje ovih tragateljica utvrdili smo očitavanjem pomoću razvijenog šestog čula.
 • Eksperiment je proveden korištenjem DDFAO instrumenta (Computer-Aided Screening and Functional Diagnosis), tj. instrumenta koji koristi elektrosomatografičku tehniku skeniranja. DDFAO mjeri fluktuacije električne aktivnosti u tijelu osobe nakon što na njega djeluje određeni stimulans. Zatim interpretira rezultate pokazujući učinak na čakrama osobe.

Slika sarija

 • Procedura ovog eksperimenta razlikovala se u manjoj mjeri od one opisane u našem uvodnom članku, zbog toga što su kod eksperimenata vezanih za hranu i piće subjekti izloženi stimulusu u trenutku eksperimenta, tj. oni ne konzumiraju određenu vrstu hrane ili pića tijekom eksperimenta. Međutim, tijekom eksperimenta s odijevanjem, subjekt stalno nosi nešto i izložen je određenoj vrsti stimulacije odjećom.
 • U sljedećem grafikonu prikazali smo napredovanje eksperimenta.

3-CRO_sari-skirt-graph

Korak 1: Određivanje početne vrijednosti tijekom nošenja suknje

Prvo smo zamolili sve tragateljice, koje su sudjelovale u ovom eksperimentu, da odjenu suknju i majicu. Zatim smo snimili početne vrijednosti koje odgovaraju njihovim Kundalini čakrama dobivene skeniranjem uz korištenje DDFAO opreme. Zatim smo svaku od njih zamolili da odjene sari.

Korak 2: Otkrivanje učinka sarija

Nakon što su subjekti nosili sari 3-4 sata, napravili smo drugo očitavanje i primijetili značajne fluktuacije u vrijednostima.

Korak 3: Dostizanje platoa kada je u pitanju učinak sarija.

Nastavili smo snimati očitavanja kako bismo bili sigurni da je učinak sarija dostigao plato. Jednom kada je dostignut plato učinak, zamolili smo subjekt da opet odjene suknju i majicu.

Korak 4: Očitavanja su se počela vraćati na početne vrijednosti

Kako smo nastavili sa snimanjem, primijetili smo da se očitavanja vraćaju ka početnim vrijednostima.

Korak 5: Kraj eksperimenta

Kada su se očitavanja približila početnim vrijednostima, završavali smo eksperiment.

2.1 Primjer eksperimenta izvedenog da bi se vidio učinak nošenja sarija i suknje

Pogledajmo primjer očitavanja Subjekta 3 za bolje razumijevanje prethodno opisane procedure. Molimo vas kliknite na znak „play“ da biste vidjeli prezentaciju slajdova. Prolazeći kroz slajdove, vidjet ćete promjene u očitavanjima čakri kako je eksperiment napredovao.

 

 

Ovdje je važno napomenuti da je primijećena značajna promjena u vrijednostima očitavanja koje je zabilježio DDFAO, što govori u prilog tome da odjeća koju izabiremo nositi može imati trenutni i primjetan učinak na naše čakre, a time i na naše opće stanje.


2.2 Zapažanja prikupljena eksperimentom

U eksperimentima u kojima smo koristili tehniku elektrosomatografskog skeniranja, primijetili smo da čakre rade u dvije grupe. Četiri gornje čakre obično reagiraju na stimulanse na jednak način, dok tri donje reagiraju kao zasebna grupa. Zato smo sakupili i grupirali rezultate eksperimenta prema gornje četiri i donje tri čakre.

U sljedećoj tablici, predstavili smo učinke nošenja sarija i suknje na dvije grupe čakri.

4-CRO_sari-skirt-table

U ovom grafikonu  predstavili smo trajanje učinka stimulansa. Ružičasta polja pokazuju koliko je vremena bilo potrebno da čakre svakog subjekta dostignu učinak platoa dok su nosile sari. Siva polja pokazuju koliko je vremena trebalo da čakre subjekata dostignu vrijednosti svojih početnih očitavanja dok su nosile suknju.

5-CRO_sari-skirt-table-plateau

2.3 Analiza rezultata

Analiza rezultata duhovnog eksperimenta je sasvim drugačija od običnog eksperimenta suvremene znanosti. Za analizu rezultata eksperimenta koji je duhovne prirode, važno je razumjeti utjecaje na duhovnoj razini. To se može postići samo uz pomoć razvijenog šestog čula. Stoga smo pokazali prethodnu tablicu sa DDFAO očitavanjima tragateljima iz SSRF odjeljenja za znanje o duhovnoj dimenziji koji imaju razvijenu sposobnost suptilne analize. Postavili smo im pitanja do kojih smo došli promatranjem i tražili njihovu pomoć u razumijevanju što se zapravo dogodilo na suptilnoj razini. Njihovi odgovori  omogućili su nam da shvatimo koji su razlozi za određena zapažanja i da razumijemo različite varijable koje određuju krajnji rezultat. U nastavku su navedena naša pitanja i njihovi odgovori.

P1. Zašto je na četiri gornje čakre u slučaju Subjekta 1 (koji je bio duhovno pozitivan) zabilježena povećana aktivnost?

6-CRO_sari-skirt-table

Chetana je onaj dio Božanske Svjesnosti koji upravlja fizičkim i mentalnim funkcijama i aktivira pet vitalnih energija u tijelu.

Odgovor: U sariju dominira Sattva i zbog toga se smatra sattvik odjećom. Kontakt sa Sattva prevladavajućim vibracijama iz sarija aktivira chetanu Subjekta 1. Kao rezultat, za kratko vrijeme se kroz njezino tijelo proširila Sattva komponenta.

Četiri gornje Kundalini čakre osjetljivije su na Sattva komponentu nego tri donje čakre. Zbog toga su u kratkom vremenu upile Sattva komponentu i počele ju skladištiti u tijelu. Kako ova tragateljica nije pod utjecajem negativnih energija, nije bilo otpora procesu upijanja pozitivne energije. Sattva komponenta je zato brzo akumulirana u njezine četiri gornje čakre zbog čega su se one aktivirale.

Ovo ukazuje na značaj nošenja odjeće kojom dominira Sattva.

P2. Nakon presvlačenja iz sarija u suknju i majicu, zašto DDFAO očitavanja sa četiri gornje Kundalini čakre, jedne od tri tragateljice koja ima ometanja negativnih energija i jedine tragateljice koja nema ometanja negativnih energija, pokazuju smanjenu aktivnost?

7-CRO_sari-skirt-table

Odgovor: U suknji dominira Tama. Kao opće pravilo, kada nosimo odjeću kojom dominira Tama, to smanjuje aktivnost Kundalini čakri, tj. daje negativna DDFAO očitavanja. Kontakt sa Tama komponentom lišava ljudsko tijelo chetane i smanjuje njegovu sposobnost upijanja Sattva komponente.

Sada pogledajmo razloge za smanjenje kod ove dvije tragateljice, jedne koja nije pod utjecajem negativne energije i druge koja jest.

 1. Tragateljica koja nema ometanja od negativnih energija (Subjekt 1): Protok Tama komponente u njezino tijelo doveo je do koncentriranja ometajućih vibracija u njezinom tijelu. Ometajuće vibracije su počele pružati otpor Sattva orijentiranoj aktivnosti koja se odvijala kroz medij čakri. Kao posljedica, njezino tijelo je počelo gubiti Sattva komponentu. To je dovelo do smanjene aktvnosti njezinih čakri i one su postale pasivne.
 2. Tragateljice s ometanjima od negativnih energija (Subjekt 3): Nošenje suknje kojom dominira Tama je nadalje povećalo postojeća ometanja negativnih energija kod ovih tragateljica. Zato su njihove čakre postale još neaktivnije.
Ovo ukazuje na značaj nošenja odjeće kojom dominira Sattva.

P3.  Zašto se aktivnost donje tri čakre kod dva subjekta povećala nakon nošenja sarija?

8-CRO_sari-skirt-table

Odgovor: Obje tragateljice slijede duhovni Put akcije (Karmayoga). Tri donje čakre su u najvećoj mjeri odgovorne za osiguravanje duhovne energije za fizičke akcije. Kao rezultat, kod tragatelja koji slijede ovaj put, donje čakre brzo reagiraju na povećanje Sattva komponente. Zbog toga se nakon nošenja sarija, zbog učinka Sattva prevladavajućih valova koji zrače iz njega, povećala aktivnost donjih triju čakri kod tragateljica koje slijede Put akcije.

To znači da rezultati mogu varirati u ovisnosti od duhovnog puta. U ovisnosti od duhovnog puta tragatelja, različite čakre mogu biti aktivnije.

P4. Zašto je dvjema tragateljicama bilo potrebno puno više vremena da se vrate u svoje početno stanje nakon nošenja suknje u usporedbi s vremenom nakon nošenja sarija?

9-CRO_sari-skirt-table-plateau

Odgovor:  Nekoliko je razloga ovome.

 • Obje tragateljice su već imale na sebi omotač od debelog sloja suptilne ometajuće energije jer su bile pod utjecajem negativne energije. Nošenje suknje je samo dodatno pomoglo održanju ovog omotača. Nošenje sarija bi imalo suprotan učinak na omotač. Zbog toga bi učinak sarija na takve subjekte trajao kraće nego učinak suknje.
 • Kada je u atmosferi visoka proporcija Raja-Tama komponente (kao što je to u današnje vrijeme), tijelo postaje duhovno zagađeno. Ako u ovom stanju nosimo odjeću koja privlači i prenosi Tama komponentu, njezin utjecaj traje dulje .
 • Kombinirani učinak odjeće, duhovno stanje osobe i okolina, određuju trajanje učinka.
Zbog toga je vrlo važno da u današnje vrijeme, zbog prevladavajuće Raja-Tame u ljudima i okolini, poduzimamo aktivnosti koje uvećavaju Sattva komponentu.

P5. Nakon nošenja sarija DDFAO očitavanja na četiri gornje Kundalini čakre, kod svih tragateljica s ometanjima od negativnih energija, pokazala su smanjenu aktivnost. Međutim, u slučaju Subjekta 3, smanjenje je bilo izraženije nego kod ostalih. Koje je objašnjenje duhovne znanosti iza toga?

10-CRO_sari-skirt-table-2

Odgovor:

 • Elementi kojima dominira Sattva komponenta, kao što je sari, imaju učinak duhovnog iscjeljivanja na tragatelje s ometanjima od negativnih energija. Kao rezultat, omotač suptilne ometajuće energije na njima se smanjuje. Općenito, negativne energije više funkcioniraju kroz one čakre u kojima su stvorile centre ometajuće energije. Nakon kontakta s elementom u kojem dominira Sattva, u tijelo se prenosi Sattva komponenta iz tog elementa. Centri ometajuće energije u tragateljima se aktiviraju i počinju se opirati prijenosu pozitivne energije u tijelo. U ovom procesu, kada se smanji snaga ovih centara ometajuće energije, njihova sposobnost funkcioniranja, kroz medij ometajućih vibracija, također se smanjuje. To se ogleda u očitavanjima DDFAO opreme kao smanjena aktivnost ovih čakri.
 • Nošenje sarija povećava dominaciju Sattve u usporedbi sa nošenjem suknje. Kao rezultat nošenja sarija, omotač suptilne ometajuće energije na čakrama svih triju tragateljica s ometanjima je smanjen. Zbog toga čakre nisu mogle funkcionirati uz pomoć ometajućih vibracija. Drugim riječima, u njihovim tijelima je smanjeno funkcioniranje negativnih energija. (Da su subjekti nastavili nositi sari duže vremensko razdoblje neprekidno, aktivnost čakri bi se povećala).
 • Negativna energija koja zaposjeda osobu 3, izgubila je značajnu količinu energije u svojoj borbi sa Sattva prevladavajućim vibracijama koje zrače iz sarija. Zbog toga su četiri gornje čakre u njezinom tijelu pokazale veću proporciju smanjene aktivnosti.
Svatko je pogođen utjecajem negativnih energija ili suptilnih tijela preminulih predaka u nekom trenutku svojega života. Istraživanje zasnovano na duhovnoj znanosti je pokazalo da je do 30% svjetske populacije zaposjednuto negativnim energijama. Kada nosimo odjeću u kojoj prevladava Sattva, to ima iscjeljujući učinak na naše čakre i pomaže u borbi protiv negativnih energija.

3. Zaključci eksperimenta o tome što odjenuti, sari ili suknju

3.1 Dobrobiti dominacije Sattve nakon nošenja sarija

 • Kako četiri gornje čakre počinju upijati i skladištiti Sattva komponentu iz sarija u tijelo, aktivnost ovih čakri se povećava. Kao rezultat, osobom počinje prevladavati Sattva.
 • Aktivnost triju donjih čakri povećava se kod tragatelja koji nemaju ometanja od negativnih energija i onih koji slijede Put akcije.

3.2 Štetan učinak Tama komponente u suknji

 • Koncentracija Tama komponente u tijelu: Kontakt s Tama komponentom iz suknje vodi njezinoj koncentraciji u tijelu. Smanjuje se aktivnost četiriju gornjih čakri i osobom počinje prevladavati Tama.
 • Povećanje postojećih ometanja kod tragatelja koji imaju ometanja od negativnih energija smanjuje aktivnost njihovih donjih čakri: Kontakt sa suknjom u kojoj prevladava Tama još više povećava ometanja kod osoba koje imaju ometanja od negativnih energija. Zbog toga se aktivnost njihovih triju donjih čakri dodatno smanjila.
 • Osobe s ometanjima od negativnih energija već imaju veliki postotak suptilnog omotača ometajućih vibracija. Nošenje suknje doprinosi održavanju ovog omotača. Zbog toga, učinak nošenja suknje kod navedenih osoba traje duže nego učinak nošenja sarija.

4 Sažetak – Kako se odjenuti – sari ili suknja?

Iz ovog eksperimenta možemo vidjeti kako način odijevanja može utjecati na nas prilično dramatično. Kada nemamo sposobnost šestog čula, vrlo je teško spoznati ovaj učinak. Međutim, nakon što smo vidjeli ponašanje čakri prilikom mjerenja DDFAO opremom, imamo vizualan dokaz da odjeća koju nosimo značajno utječe na nas. Zahvaljujući ovom eksperimentu možemo vidjeti da je važno znati koja odjeća može štetno djelovati na nas, a koja nam donosi dobrobit. Štoviše, neophodno je razviti sposobnost šestog čula kako bismo osjetili učinke izbora odjeće. Samo s redovnom duhovnom praksom možemo razviti našu sposobnost šestog čula. Tijekom vremena, naše šesto čulo se izoštrava tako da nas može voditi u donošenju dnevnih odluka. Kao rezultat, naše odluke nam donose dobrobit i pozitivno utječu na okolinu.