Svjetovne molitve (sa očekivanjima) i duhovne molitve (bez očekivanja)

Postoje dvije vrste molitve ovisno od namjere iza molitve.

1. Molitva se svjetovnim očekivanjem

Ovo je najčešći oblik molitve. Ova vrste molitve je izrečena sa očekivanjem ostvarenja nekih svjetovnih potreba. Ovakva molitva može, ali ne mora, biti propraćena bilo kojom drugom duhovnom praksom.

Neke od molitvi sa svjetovnim očekivanjima bi uključile molbe za:

 • Fizičke materijalne potrebe kao što su posao, partner, dijete, itd.
 • Suptilne materijalne potrebe kao što su oporavak od bolesti, sreća, itd.

Molitva za posao

Molitve izrečene sa očekivanjem neke svjetovne dobrobiti obično su izrekli ljudi u inicijalnoj fazi svog duhovnog putovanja. Čak i oni čije su molitve za neku svjetovnu dobrobit uslišene, u inicijalnoj su fazi svog duhovnog putovanja. Razlog je što se ljudi u odmaklim fazama duhovnog rasta mole samo za svoj duhovni rast, kako je objašnjeno u sljedećem poglavlju.

Kada se molimo za našu svjetovnu dobrobit ili svjetovnu dobrobit drugih, molitva može biti uslišena, no mi potrošimo našu duhovnu energiju dobivenu duhovnom praksom. Ova duhovna energija može biti iz sadašnjeg ili iz ranijih života.

Ljudi koji se doživotno nastavljaju moliti sa svjetovnim očekivanjima, koriste molitvu kao alat da dobiju nešto sitno od Boga radije nego da povećaju duhovnu praksu da bi zadobili sveobuhvatnu, neprestanu Božju milost. Važan nedostatak ove vrste molitve je to što ljudi teže ostati zarobljeni u svjetovnim željama i potrebama umjesto da ih nadiđu i predaju se Božjoj volji te budu u stanju osloniti se na to da će se On pobrinuti za nas prema našim potrebama (a ne prema našim Željama).

2. Duhovne molitve bez očekivanja (za duhovni rast)

Na ovaj način se mole tragatelji za Bogom koji su ozbiljni na svom duhovnom putu. U ovakvim molitvama se također Bogu obraćamo sa nekom molbom ali ne sa svjetovnim očekivanjima. Očekivanje tragatelja je da bude sposoban za bolje obavljanje duhovne prakse kako bi postigao duhovni napredak. Tragatelji se mogu moliti i za uklanjanje prepreka njihovoj duhovnoj praksi, smanjenju njihovog ega, itd.

Molitva za posao bez ocekivanja

Tragatelji koji se mole bez svjetovnih očekivanja imaju dvostruku korist, blagoslovljeni su napretkom i njihove materijalne težnje su zadovoljene prema potrebama. Osoba koja se molitvom predaje je u stanju pristupiti mnogo većoj Božjoj milosti nego osoba koja se moli sa svjetovnim očekivanjima. Predavanje također doprinosi smirenju uma, intelekta i ega. Ova oba faktora dovode do brzog duhovnog napretka.

3. Usporedba ovih dviju vrsta molitve

Molitva sa svjetovnim očekivanjima

Molitva bez svjetovnih
očekivanja (za duhovni rast)

 • Molitva može biti uslišena ako sudbina te osobe ne određuje drugačije
 • Uvijek biva uslišena u zavisnosti od intenziteta molitve i duhovne razine te osobe
 • Duhovna energija je potrošena
 • Duhovna energija nije potrošena
 • Nema duhovnog napretka

 

 • Osoba duhovno napreduje i svjetovne potrebe su zadovoljene po Božjoj želji

4. Kako se mijenjaju molitve s obzirom na duhovni rast tragatelja

Aspekt Života

Sa očekivanjima

Bez očekivanja
(za duhovni rast)

 • Posao
Bože, upravo sam završio razgovor, molim te daj mi da dobijem posao. Zaista, zaista mi je potreban! Bože, upravo sam završio razgovor i ostavljam rezultat Tebi na noge. Molim te, podari mi snagu da prihvatim rezultat po Tvojoj želji.
 • Pronalaženje partnera
Bože, volim ovu osobu. Molim te učini da i ta osoba jednako voli mene, ako ne i više. Bože, ti najbolje znaš da li mi je ova osoba suđena. Ja također znam da pronalaženje partnera u ovom životu ovisi o mojoj sudbini. Ali molim te zaštiti moju duhovnu praksu u svakom slučaju.
 • Bolest
Bože, ne mogu podnijeti ovu bolest, molim te izliječi me. Bože, molim te daj mi snage da podnesem ovu bolest tako da me ne ometa u mojoj duhovnoj praksi..
 • Bolest djeteta
Bože, molim te spasi moje dijete. Učinit ću sve. Ako spasiš moje dijete donirat ću sirotištu pola svoje sljedeće plaće.. Bože, moje dijete je ozbiljno bolesno. Učinili smo sve što smo mogli. Znam da ga Ti voliš mnogo više nego ja – predajem ga Tebi na noge.
 • Bolan period u životu
Bože, ovo je najbolniji period mog života. Molim te, sačuvaj me od njega. Bože, molim te daj mi snage da podnesem bol i dopusti mi da naučim ono što trebam naučiti na ovoj duhovnoj razini. Molim te, dopusti mi da obavljam duhovnu praksu bez ometanja.
 • Sretan period u životu
Obično nema molitve Bože, molim te daj mi da se sjetim Tebe u svojoj sreći i toga da si me Ti njome blagoslovio. Neka žudim za Tobom kao kad sam nesretan.
 • Duhovna praksa
Obično nema molitve Bože, hvala Ti što mi daješ novi dan da obavljam duhovnu praksu. Molim Te, dopusti mi da Ti služim po Tvojoj želji i podari me mogućnošću da poboljšam svoju duhovnu praksu.

5. Smjernice Njegove Svetosti Dr. Athavalea vezano za molitve sa i bez očekivanja

1. Prosječna osoba:Onaj tko želi nešto u svjetovnom životu moli se Bogu s očekivanjima. Takva osoba ne shvaća da bez predanosti Bog neće dati ništa bez obzira na molitve. Kada i nakon puno molitvi ne dobije ništa, vjera u Boga opada.

2. Oni koji prakticiraju duhovnu praksu na Putu Bhaktiyoge (Put Bogoljublja): Osim onih koji slijede Put Bhaktiyoge(Put Bogoljublja), osobe koje obavljaju duhovnu praksu na drugim putevima kao što su Put akcije (Karmayoga), Put znanja (Dnyanyoga) i dr., uglavnom se ne mole.

A. Osoba ne shvaća da bez prave predanosti i Bhava (Duhovna emocija) u molitvama, Bog ne daje ono što se očekuje.

B. Ne shvaća da, zato što se sve događa prema Božjoj volji, nema svrhe pitati prema našoj volji. Duhovna praksa se radi samo da bi se uništila vlastita želja.

C Budući da mnogi ljudi ne znaju što pitati, ako nešto što pitaju nije u skladu s duhovnom praksom, Bog to neće dati.

D. Najveća dobrobit molitve je što ona pomaže u smanjenju našeg ega.

E. Ako se želimo moliti Bogu primjerena molitva bi bila – “Mogu li dobiti pomoć u obavljanju duhovne prakse”.

F. Nakon ostvarenja duhovnog napretka, tragatelj ne traži ništa od Boga jer zna da će mu Bog dati što god treba u odgovarajuće vrijeme.

– Njegova Svetost Dr. Athavale

6. Kratak pregled

Ukratko, dolje navedeno je opće pravilo koje moramo imati na umu prilikom molitve:

 • Ako je molitva za poboljšanje pet osjeta, uma i intelekta, to je molitva sa svjetovnim očekivanjima
 • Ako je molitva za trud da se doživi Duša (tj. Bog u nama), to je molitva bez svjetovnih očekivanja.