Kako primiti maksimalnu dobrobit od Gurupournime

Kako primiti maksimalnu dobrobit od Gurupournime

Svaki tragatelj je možda u određenom trenutku iskusio Boga koji ga je vodio na različite načine na njegovom duhovnom putu. Aspekt Boga koji vodi tragatelja zove se Božji Princip Učenja, a također je znan i kao Guru Princip. Ovaj princip dovodi tragatelja do duhovne prakse i podučava na svakom koraku tragateljevog duhovnog puta. To je razlog zbog čega Guru Princip ima toliku važnost za tragatelja. Prirodno, iskren tragatelj za Bogom osjeća zahvalnost prema Guru Principu na sve načine kroz koji se on manifestira u životu tragatelja. Na dan Gurupournime, koja ove godine pada 23 – 24. srpnja 2021.godine, Guru Princip je 1000 puta aktivniji u Univerzumu. Zapravo, Guru Princip povećava aktivnost tijekom razdoblja do Gurupournime.

To znači ukoliko osoba ima ispravnu perspektivu i čini pravi trud, ona može uvelike ostvariti dobrobit na duhovnoj razini, kako u razdoblju do Gurupournime, tako i na sam dan Gurupournime. Gurupournima se obilježava svake godine na puni mjesec u srpnju. Navodimo neke načine kako možete ostvariti dobrobit kroz to razdoblje uslijed povećane aktivnosti Guru Principa.

Zadržavanje stava učenja

Ponekad se možemo sučiti sa situacijama u životu koje predstavljaju izazov na razne načine. Zadržavajući stav učenja prema svim životnim situacijama, mi se usklađujemo s Guru Principom i možemo ostvariti dobrobit od onoga što nam se pokazuje. Postoji izreka „situacija sama po sebi je Guru”, zato možemo održati duhovnu emociju (bhav) da je svaka situacija s kojom se suočavamo dana od Boga za naše učenje. Možemo pitati Boga, što nas On uči u svakoj situaciji.

Povećanje zahvalnosti na onome što Bog daje

Bog je stvorio cijeli Univerzum. On nam je dao život i održava ga u svakom trenutku. On osigurava što nam je potrebno pa se možemo usredotočiti na duhovnu praksu. Ipak, tu svijest nismo u mogućnosti održati većinu vremena. Povećanje truda u izražavanju zahvalnosti Bogu pomaže nam razviti i održati duhovnu emociju zahvalnosti, koja nam omogućuje ostvarenje brzog duhovnog napretka.

Povećanje truda u duhovnoj praksi kvantitativno i kvalitativno

Razdoblje koje vodi do Gurupournime vrlo je povoljno za duhovni rast. Ulažući više truda u duhovnu praksu kroz to vrijeme, možemo prema sebi privući više Guru Principa i ostvariti maksimalnu dobrobit. Možemo povećati trud i kvalitetom i kvantitetom. Kvanitativno povećanje truda može značiti povećanje vremena u pojanju, ulaganje više truda u Proces uklanjanja mana osobnosti, provođenje više vremena u služenju Apolutnoj istini (Satseva) i sl. Kvalitativno povećanje može značiti pojanje, ulaganje truda u obavljanje satseve s koncentracijom,  savršeno i s manje grešaka, dublja introspekcija grešaka i u čemu se možemo poboljšati, itd.

Ponuditi Bogu ono što imamo

Bog nam je spreman dati sve, ali kako možemo postati prihvatljivi za primanje onoga što On daje? Nudeći Bogu svega što god imamo, stvaramo unutar sebe mjesto za primanje Njegovih blagoslova. Bogu možemo ponuditi svoj um pojanjem ili prakticirajući iskreno Proces uklanjanja mana osobnosti. Možemo ponuditi svoje tijelo i intelekt kroz razne Satseve. Možemo ponuditi svoj imetak donirajući Svecima ili duhovnim organizacijama koje su posvećene širenju duhovnosti temeljenim na Univerzalnim principima. SSRF zainteresiranim tragateljima omogućuje razne načine kroz služenje na fizičkoj razini, predavanje uma, intelekta ili imetka. Od svega spomenutog, nuđenje imetka je najlakše, ali osoba dobije najviše doborobiti ako daje na svim razinama, ukoliko je to moguće.

Želimo vam povećanje duhovne prakse kroz ovo vrijeme i Blaženu Gurupournimu!