Drugi dio: Sadašnja borba između dobra i zla

1. Gdje se vodi bitka između dobra i zla?

Bitka između dobra i zla  vodi se uglavnom u suptilnom svijetu između suptilnih sila dobra i suptilnih sila zla. Iako je ta bitka mnogo većih razmjera nego bilo koja bitka na Zemlji (Bhulok/ Bulok), nju može opaziti jedino osoba s razvijenim šestim čulom.

Kada suptilne sile dobra počnu dobivati suptilnu bitku, slijedi bitka na fizičkoj ravni tj. na Zemlji. Ta će bitka utjecat će na cijeli svijet, no ona je neophodna kako bi se uklonili svi zli ljude s lica Zemlje. Na početku se bojno polje Zemlje odvija u umovima ljudi, te nam izgleda kao da živimo u svijetu koji je poludio. To prilično nalikuje današnjem stanju svijeta, prvenstveno zato što negativne energije zaposjedaju ili utječu na cijelu ljudsku zajednicu. Uz to raste i broj prirodnih katastrofa (poplave, zemljotresi, tsunamiji, epidemije, suše itd.). Bitka će se iz suptilnog svijeta prikazati u većoj mjeri i proširiti kaos na Zemlju. Konačno će kulminirati u Treći svjetski rat  uz velike prirodne katastrofe. Prirodne katastrofe su način na koji priroda čisti planetu od elemenata u kojima prevladava Tama (inercija, neznanje) komponenta i time utire put za bolji svijet.

2. Kada se pojačava bitka između dobra i zla?

Bitka između dobra i zla se pojačava kada osnovna suptilna Sattva (Satva–čistoća, znanje) komponenta padne na relativno nisku razinu (ili dođe do dna), a osnovna suptilna Tama komponenta poraste do relativnog vrha. Opadanje Sattva komponente ovisi od razmjeru zlih ljudi na Zemlji. Količina smanjenja Sattva komponente razlikuje se tijekom vremena i mijenja se u svakoj eri. Na primjer, najgore razdoblje u Satyayugi (Satjajuga – prva era Univerzuma) daleko je više sattvik (u kome prevladava Sattva komponenta) od razdoblja s najviše sattvikte u cijeloj Kaliyugi (Kalijuga -sadašnja era Univerzuma).

Napomena: Brojke za prve tri ere odnose se na cjelokupne ere, ne na mini cikluse u okviru njih.

U budućnosti, u sljedećim mini ciklusima, niska razina ili dno će nastupiti kada udio zlih ljudi pređe 35%, 40% itd. Kada dostigne 100%, Univerzum će prestati postojati, jer će Bog uništiti cjelokupnu populaciju.

3. Tko sudjeluje u bitci između dobra i zla?

  • Većina tragatelja za Bogom širom svijeta nije svjesno suptilne bitke, jer nema razvijeno šesto čulo pomoću kojeg bi ju razumjeli, niti su uopće čuli za takvu bitku. Zato se oni ne mogu niti pripremiti za suočavanje s napadom negativnih sila, niti mogu sudjelovati u bitci. Većina Svetaca na Zemlji koji se bave jedino osobnom duhovnom praksom također nema svijest o toj bitci. Bog djeluje kroz njih u skladu s Njihovom duhovnom razinom. Međutim, osim te uloge Oni ne mogu značajnije doprinijeti u bitci između dobra i zla.
  • Ljudi i suptilna tijela koji su na strani dobra, na duhovnoj razini od 30-50%, mogu razumjeti ovu temu samo na psihološkoj razini. Kako nemaju dovoljno duhovne snage, mogu malo doprinijeti na duhovnoj razini. Takvi ljudi koji se fizički bore na Zemlji, obično stradaju. Ali time barem stječu zasluge, jer se bore na strani Boga.
  • Oni na duhovnoj razini od 50% i više, zato što imaju duhovnu emociju (bhav-bav) i borbeni stav, mogu sudjelovati u bitci na duhovnoj razini. Da bi netko bio sposoban sudjelovati u takvoj bitci na duhovnoj razini, mora imati vrlo nizak ego, razvijeno šesto čulo i jako dobro razumijevanje Duhovnosti koje nadilazi sektaško gledanje ili organizirane religije. Takvi tragatelji djeluju pod vodstvom Svetaca više duhovne razine koji mogu pristupiti Univerzalnom Umu i Intelektu i razumiju Božju volju. Kako su djela koja takav tragatelj čini prema Božjoj volji, on ima pristup Božanskoj energiji i svojim djelima ne stvara račun uzimanja i davanja. Bogoljublje osobe privlači Božju pomoć. Kako Bog dolazi u pomoć istinskim bogoljubnicima, ljudi povezani s njima i njihovom misijom također dobivaju korist. To se može razumjeti iz sljedećeg primjera. Kada bogoljubnik zarobljen u zgradi usred zemljotresa zavapi Bogu za pomoć, Bog šalje ljude da ga spase. Zbog toga će i ostali ljudi u istoj zgradi također biti spašeni.
  • Vrlo je malo Svetaca koji su aktivno uključeni u to da upućuju tragatelje kako da obavljaju duhovnu praksu za dobrobit društva i da ih vode u ovim teškim vremenima. Oni to čine zahvaljujući svojoj želji za uspostavom Pravičnosti (Dharma-Darma) na Zemlji. Zbog toga su Oni u mnogo većoj mjeri jedno s Bogom, čija je osnovna karakteristika Pravičnost. Duhovna praksa za dobrobit društva podrazumijeva pomoć čovječanstvu kako bi razumjeli i prakticirali Duhovnost u skladu sa šest osnovnih principa Duhovnosti i vodili pravičan život. Stoga Bog u puno većoj mjeri djeluje kroz Njih. Oni su aktivno uključeni u suptilnu bitku i uče tragatelje kako se boriti protiv zla na duhovnoj razini.
  • Svi ljudi i suptilna tijela ispod duhovne razine od 30%, ljudi sa visokim egom, oni čije je ponašanje usmjereno protiv društva, smatraju se borcima na strani zlih sila. Ova vrsta ljudi ogrezla je u kriminalu ili terorističkim aktivnostima, korupciji, seksualnom zlostavljanju drugih, te vrijeđaju Božanstva ili simbole obožavanja i štovanja. Religiozni fundamentalisti misle da se bore na strani Boga i upuštaju se u (religiozni) terorizam, ali i oni spadaju u zle sile. Kao dio ove suptilne bitke, snažnije negativne energije (mantrici) prisiljavaju duhovno slabija suptilna tijela predaka da koriste svoje račune uzimanja-i-davanja sa ‘dobrim’ potomcima i stvaraju im nevolje.

Pročitajte članak – Zašto bi moji preminuli preci željeli povrijediti?

4. Sadašnja suptilna bitka

Sadašnja era u kojoj živimo je Kaliyuga, unutar Kaliyuge, unutar Kaliyuge, unutar Kaliyuge, unutar Kaliyuge, unutar glavne Kaliyuge. Mi tako živimo u najmračnijem dijelu ovog mini ciklusa glavne ere Kaliyuge u kojem su materijalizam, nedostatak Duhovnosti i sebičnost ljudi dostigli vrhunac. Sve to ukazuje na porast Tama komponente u ljudima.

Odnos između dobrih i zlih sila 2006. godine bio je 70:30. Danas postotak zlih ljudi predstavlja 30% društva. U ovom dijelu ere to znači da je Sattva komponenta pala na najnižu točku. Slično je s burzom, kada indeks padne ispod psihološke barijere kažemo da je burza ‘dotakla dno’.

Netko se može zapitati, “ako je omjer 70 prema 30 na strani dobra, kako to onda može biti problem?” To također ima suprotno značenje od onog što se tvrdi na početku članka da je danas većina ljudi u svijetu zla. Odgovor leži u činjenici da je većina dobrih sila u višim ravnima Univerzuma. U ovim visokim ravnima postojanja one su toliko jedno s Bogom da su u stavu promatranja događaja koji se odigravaju, jer imaju stav da sve što se događa, događa se prema Božjoj volji. Zle sile koriste ovu odliku dobrih sila i postavljaju se da napadnu i uspostave prevlast na Zemlji.

U ovo vrijeme, čovječanstvo je na pragu toga da bude svjedok povijesne promjene mini ere Kaliyuge u mini eru Satyayuge u okviru glavne ere Kaliyuge. Ova promjena era donijeti će metode čišćenja planete od ljudi i elemenata u kojima prevladava Tama komponenta.

 

Većina čovječanstva nije svjesna da se od 1999. do 2012. godine glavna bitka dobra protiv zla vodila u suptilnim ravnima. U posljednjih desetak godina, ova suptilna bitka djelomično se manifestirala i na fizičkom planu na Zemlji. Svjedoci smo porasta intenziteta prirodnih katastrofa, ratova, nereda i antidruštvenih aktivnosti. Osnovni razlozi za to su porast suptilne Tama komponente povezane sa zlom tj. negativnim energijama i društvo kojem nedostaje duhovna praksa i koje ne živi u skladu s Pravičnošću.

5. Detalji sadašnje suptilne bitke dobra i zla

Počevši od 1999. godine, bitka dobra protiv zla se pojačavala u suptilnim ravnima. Božanstva i Sveci bore se u ovoj bitci u suptilnom svijetu protiv vrlo moćnih sila zla tj. negativnih energija veće snage. U osnovi ova borba dobrih sila se događa potpuno suptilno i odigrava se na ‘razini postojeće moći’. Razina postojeće moći može se razumjeti pomoću analogije sa Suncem. Svakoga dana kada se sunce rađa, cvijeće cvijeta. Sunce ne pita cvijeće da cvijeta, niti čini da cvijeće cvijeta. To se događa automatski samim prisustvom Sunca. Jednako tako, samim Svojim postojanjem odnosno Svojim sveznanjem, sveprisutnošću i svemoći, Sveci i Božanstva vode ovu bitku pomoću Svoje Božanske svijesti (Chaitanya-Čaitanija) koja teče neprekidno.

Pogledajte članak – Hijerarhija moći u univerzumu.

Tragatelji za Bogom koji rade duhovnu praksu za dobrobit društva sudjeluju u ovoj bitci  svojom malom moći. Kada šire svjesnost o Duhovnosti u društvu kao dio svoje duhovne prakse, ometaju ih negativne energije iz duhovne dimenzije. Tragatelji za Bogom mogu izdržati ove napade zahvaljujući primjeni metoda duhovnog iscjeljivanja kao i duhovnoj snazi koju stječu duhovnom praksom, blagoslovima i, što je najvažnije, zahvaljujući Božjoj milosti. Sile zla u suptilnom svijetu također posjeduju i daju energiju antidruštvenim elementima na Zemlji, kao što je prikazano u sljedećem grafikonu. Zato kada gledamo televizijske vijesti vidimo svijet koji je kaotičan, u kojem vlada nemoral, suludo ponašanje, rastući terorizam, sukobi i ratovi.

Kako većina ljudi ne razumije duhovni uzrok ili perspektivu sadašnjeg kaotičnog vremena, oni pokušavaju ispraviti situaciju fizičkim sredstvima kao što je vođenje rata protiv terorizma, itd. ili psihološkim sredstvima održavanjem konferencija, sastanaka na vrhu itd. Međutim, to ne dovodi do rješenja jer sve antidruštvene elemente, kao marionete, pokreću suptilne sile zla. Zato ih nije moguće uništiti ili ukloniti fizičkim ili psihološkim sredstvima. Čak i kada bi najgori antidruštveni elementi na Zemlji bili uništeni, negativne energije (mantrici) bi jednostavno zaposjele druge antidruštvene elemente dajući im svoju duhovnu moć. Ta je duhovna moć daleko veća od bilo koje fizičke moći.

Stanje u kome je svijet danas, može se popraviti jedino kada se prevlada zlo u suptilnom svijetu. To je razlog što su Božanstva i Sveci angažirani u suptilnoj bitci protiv snažnijih negativnih energija iz najdubljih ravni Pakla (Patal) i bore se Svojom duhovnom snagom u razdoblju od 1999. do 2023. godine.

Suptilna bitka dosiže svoj vrhunac 2018. godine i polako će početi jenjavati narednih godina kako suptilne sile dobra nadvladaju sile zla. Antidruštveni elementi koji su u počeku dobivali energiju od snažnijih negativnih energija suptilnog svijeta (mantrika), više neće imati pristup toj duhovnoj energiji. Kao posljedica toga smanjit će se broj antidruštvenih elemenata i broj ljudi koji je zaposjednut ili pod utjecajem zlih sila. Tako će zle sile biti nadvladane. Uslijediti će fizički rat koji će zahvatiti cijelu planetu. Bitka na fizičkom planu je također potrebna da izbriše sve zle ljude i antidruštvene elemente s lica Zemlje. U glavnoj fizičkoj bitci koja će se dogoditi sljedećih godina i s porastom prirodnih katastrofa, stanovništvo svijeta će se značajno smanjiti. Razmjer ove fizičke bitke kakva do sada nije viđena, utjecati će na cijelo čovječanstvo. Ova promjena će najteže djelovati na ljude s nižom duhovnom razinom tj. ispod 30%. Oni koji su zli biti će uništeni, s obzirom da se bore na strani zla. Ljudi koji nisu opredijeljeni, tj. nisu ni na strani zla ni na strani dobra, trpjet će u unakrsnoj vatri.

6. Duhovni značaj sadašnjeg vremena

U svim razdobljima od početka Univerzuma, prevladava određena osnovna suptilna komponenta , na primjer u Satyayugi prevladava Sattva komponenta, a sada u Kaliyugi prevladava RajaTama komponenta.

Razdoblje od 1999. do 2023. godine predstavlja doba sumraka između dvije ere jer se krećemo od duhovno nepovoljnijeg doba (mini-Kaliyuge) ka duhovno boljem (mini-Satyayuge) u okviru glavne ere Kaliyuge. Tijekom razdoblja sumraka od 25 godina,  svaka duhovna praksa koja se obavlja prema osnovnim principima Duhovnosti donosi ogromnu dobrobit. Zato Bog blagoslivlja tragatelje duhovnim napretkom čak i u teškim vremenima.

U stvari, svaka godina duhovne prakse u ovih 25 godina sumraka, jednaka je razdoblju od 50 godina u nekoj drugoj eri. Ako uzmemo da je prosječno trajanje odraslog doba u ljudskom životu oko 50 godina, duhovna praksa koja se obavi u ovih 25 godine bila bi otprilike ekvivalentna duhovnoj praksi preko 1250 godina. Drugi način gledanja na to je da dobivamo korist od 20 života duhovne prakse u samo jednom životu.

7. Što se događa poslije bitke?

7.1 Sa silama zla

Poslije bitke, kada suptilne negativne sile budu konačno pokorene, prestati će sa borbom i otići obavljati rigoroznu duhovnu praksu kako bi povratile duhovnu snagu i još jednom pokušale dobiti prevlast u Univerzumu. Također, kao rezultat pobjede, na Zemlji i svim ravnima iznad Čistilišta (Bhuvarlok/ Buvalok) uslijediti će razdoblje u kojem će Sattva komponenta prevladati. Početi će mini Satyayuga, poznata kao Božansko Kraljevstvo. Ova era se prvo uspostavlja u svim suptilnim ravnima iznad Zemlje, a zatim nastaje i na Zemlji.

7.2  Sa čovječanstvom

Sada smo usred prekretnice u povijesti čovječanstva. Poslije fizičke bitke, dolazi razdoblje pokušaja i pogrešaka u kojem se svijet prilagođava novoj svjetskoj situaciji i pokušava skupiti komadiće. Za to vrijeme u ljudima koji su preživjeli razviti će se potencijal za upravljanje Božanskim Kraljevstvom. Nakon tog razdoblja stalnih promjena čovječanstvo će doživjeti skoro tisuću godina mira. U novoj eri, biti će obnovljeno duhovno buđenje i cvjetati će discipline kao što je znanost Ayurvede (Ajurveda), koja je u današnjem svijetu neprihvaćena kao znanost.

Važno je napomenuti da će tih tisuću godina biti posljednja Božanska era u Univerzumu. Sattva komponenta stvorena u toj eri biti će sve što će čovječanstvu biti dostupno do kraja Univerzuma, nakon nekih 432.000 godina. Nakon ovih tisuću godina neće biti ponovnog stvaranja suptilne Sattva komponente, jer će Univerzum polako kliziti nizbrdo prema Tama komponenti i prema svojoj neizbježnoj razgradnji.

Od svih ravni postojanja u Univerzumu, ravan Zemlje je najpovoljnija za obavljanje duhovne prakse. Nažalost, nastankom razdoblja mira i napretka, vremenom će se čovječanstvo izgubiti u svjetovnim zadovoljstvima i zaboraviti na duhovnu praksu. Stoga će sattvikta početi opadati. Doći će do brzog rasta nepravičnosti što će dalje smanjivati sattviktu i povećavati RajaTamu. To opadanje Sattve i porast RajaTame utjecati će na sve ravni. Iako je utjecaj na suptilne ravni samo djelomičan, čak i to neznatno opadanje Sattva komponente izaziva jaka ometanja kod dobrih suptilnih tijela u ravnima iznad Čistilišta, naviknutih na njenu stalnu visoku razinu.

Detaljnije informacije o vremenima koja dolaze možete naći u članku Treći svjetski rat i Armagedon.

8. Zaključak

Za tragatelje za Bogom koji žele duhovno rasti, ovih 25 godina predstavlja jedinstvenu priliku za duhovni rast. Svaki trud uložen u spoznaju Boga tijekom tih godina imati će višestruki učinak. Ako ne znate kako započeti obavljanje duhovne prakse, posjetite našu stranicu – Započnite svoje duhovno putovanje.

Zli ljudi i antidruštveni elementi na Zemlji postaju marionete u rukama suptilnih negativnih energija. Da bi se smanjila snaga negativnih energija svi tragatelji trebaju povećati duhovnu praksu pojanjem i posvećenošću Bogu. Pomoć u širenju Duhovnosti, uz ulaganje truda da se smanji ego i mane osobnosti, rezultiraju brzim duhovnim rastom.

Tragatelji na duhovnoj razini preko 60% mogu pojati i moliti se za uništenje negativnih energija u skladu sa smjernicama koje dobivaju od Svetaca.