Istraživanje vibracija kojima zrače odrezak, biskvitni kolač od jaja i riža s lećom

Sažetak

U svakodnevnom životu donosimo brojne odluke o prehrani, odijevanju itd. Čovječanstvo ima dobrobiti od duhovne čistoće stvorene donošenjem ispravnih životnih odluka. Također se smanjuje utjecaj Raja (Rađa) i Tama osnovnih suptilnih komponenti (pretjerana aktivnost i neznanje). Broj ljudi koji slijede duhovno čist način života u vrijeme Kaliyuge je u opadanju. Naš izbor hrane i pića također nije iznimka. U ovom ćemo članku saznati o vibracijama koje odašilju kosani odrezak (pljeskavica), biskvitni kolač od jaja i riža s lećom. Shvatit ćemo važnost izbora hrane koja nam daje duhovnu dobrobit.

1. Duhovni učinak odreska, biskvitnog kolača i leće s rižom

U današnjoj eri (Kaliyuga) ljudi su naviknuti na kulturu brzog zadovoljstva. Navikli su u svemu napredovati brzo i jednostavno, u čemu ni hrana nije izuzetak. Živimo u svijetu u kojem odmah možemo dobiti sve što poželimo i nismo spremni čekati. Za neke stvari to može biti odlično, kao što je dobivanje važnih poruka e-mailom na mobilne telefone, ali nije dobro kada se odnosi na hranu i zdravlje.

Odresci i biskvitni kolači danas se često prodaju u trgovinama brze hrane. Takva hrana je kalorična i ima malu prehrambenu vrijednost. Poznata je kao brza hrana (eng. fast food). Može biti privlačna iz puno razloga, uključujući praktičnost, cijenu i okus. Za ljude koji nisu svjesni posljedica prehrambenih navika na zdravlje, brza hrana može izgledati vrlo privlačno. Međutim, redovito uzimanje masne, brze hrane može stvoriti ovisnost i vodi do raznih komplikacija kao što su pretilost, kronične bolesti poput dijabetesa, povišenog kolesterola i krvnog tlaka, niskog samopoštovanja, pa i depresije, kao i utjecati na učinkovitost rada na radnim mjestima. Djeca koja svakodnevno jedu brzu hranu u pravilu imaju lošije ocjene i slabiju izvanškolsku aktivnost.

Duhovno istraživanje je pokazalo da je konzumiranje vegetarijanske prehrane korisnije od nevegetarijanske prehrane. Vegetarijanska prehrana je više sattvik i ima manje Raja-Tama komponente od nevegetarijanske prehrane. U odrescima i biskvitnim kolačima (napravljenim s jajima), kao nevegetarijanskoj hrani, prevladava Raja-Tama komponenta i njenim konzumiranjem raste Tama komponenta. Stoga je bolje izbjegavati takvu hranu. Ukoliko u prehrani prevladava Tama komponenta, zbog stvaranja Tama misli, ravnoteža uma i intelekta je narušena i osoba postaje nemoralna. Nasuprot tome riža s lećom je vegetarijanska prehrana. Konzumiranje sattvik vegetarijanske prehrane rezultira upijanjem pretežno Sattva frekvencija koje su pogodne za naš duhovni napredak.

2. Analiza pomoću biofeedback uređaja

Sa iznadprosječno razvijenim šestim čulom, osoba može spoznavati duhovne vibracije predmeta i prema tome, je li predmet duhovno koristan, donositi duhovno ispravne odluke.

Neke vrste “biofeedback” uređaja poput “RFI” (Rezonantno polje slikanja) i “PIP” (Polikontrasna interferentna fotografija) mogu snimiti vibracije oko predmeta i prikazati ih u vizualnom formatu. Na taj način prosječna osoba može vidjeti auru ili energetsko polje oko predmeta.

Molimo Vas pročitajte članak o PIP tehnologiji i njenoj svrsi.

U ovom eksperimentu, uporabom znanstvenih “biofeedback” uređaja, istražili smo vibracije koje odašilju odrezak, biskvitni kolač (napravljen s jajima) i riža s lećom. 

2.1 Rezultati dobiveni sa RFI (Rezonantno polje slikanja)

U ispitivanju smo zabilježili promjene koje su se dogodile u okruženju zbog samog predmeta. Budući da se uvjeti u okolini vrlo često mijenjaju, zabilježili smo i osnovno čitanje okoline prije nego što je predmet ispitan. Dakle, prije ispitivanja odreska, biskvitnog kolača s jajima i riže s lećom, postavljen je prazan tanjur na stol i zapisana su zapažanja. Zapažanja su ponovljenja nakon postavljanja predmeta na tanjur.

”RFI” snimke i pojašnjenja

Što je mjereno Snimak (MHz) Pojašnjenje
  1. Odrezak

  1A. Prije

729.17

Boja frekvencije je ljubičasta. Mentalna aktivnost, ali u osnovi zdrava okolina.

1B. Tijekom

667.96

Tamno plava boja frekvencije označava  povećanje fizičke aktivnosti. Sa duhovnog stajališta, zbog odreska duhovna razina okoline je opala.

  1. Kolač s jajima

  2A. Prije

665.36

Boja ove frekvencije je plava što označava čiste misli, iskrenost i pozitivnost. To je pozitivna energija.

2B. Tijekom

481.26

Narančasta boja frekvencije označava vibraciju na emocionalnoj razini, tj. zbog kolača duhovna razina u određenoj mjeri opada.

  1. Riža s lećom

  3A. Prije

682.16

Tamno plava boja frekvencije označava povećanje fizičke aktivnosti, ali je okolina normalna i zdrava.

3B. Tijekom

704.53

Boja ove frekvencije je tamno plava. To znači da se vibracija okoline nije promijenila zbog riže s lećom, ostala je pozitivna kakva  je bila i ranije.

2.2 Rezultati dobiveni s PIP (Polikontrasna interferentna fotografija)

CRO_empty_plate-1
CRO_burger

Na prethodnoj PIP fotografiji vidljiv je odrezak tamno roza boje što označava duhovno ometanje. Narančasti prsten iz okoline približio se i raširio oko odreska. To znači da ovaj predmet (kosani mesni odrezak) privlači negativnu energiju.

Aura boje šafrana označava emocionalne napetosti vidljive u okolini.

Tamno zelena aura je smanjena zbog povećanja negativne narančaste aure.

Zeleni prsten se udaljio od odreska zbog narančastog prstena. Ta je aura vidljiva na rubovima i smanjena je u odnosu na auru kada odrezak nije bio na tanjuru. Pozitivna zelena aura maknuta je prema rubu zbog negativne aure koja se povećala u okolini utjecajem odreska.

Prsten žute boje (pozitivna energija) nije vidljiv u okruženju odreska. Prsten žute boje bio je prisutan prije postavljanja odreska za testiranje, ali nakon što je on stavljen na tanjur, prsten je nestao.

CRO_cake

Boja biskvitnog kolača s jajima je tamno roza i označava ometanje. Međutim, ometanje je manje u usporedbi s odreskom.

Narančasti prsten u okruženju približio se i raširio oko kolača.

Aura boje šafrana se više udaljila od kolača nego kod odreska. 

Tamno zelena aura se umanjila i udaljila zbog povećanja negativne narančaste aure.

Zelena aura se udaljila od kolača zbog narančastog prstena.

Prsten žute aure vidljiv je do neke mjere oko kolača.

CRO_lentil-rice

Boja leće s rižom je zelena što označava potpunu pozitivnost i duhovnu čistoću (sattvikta).

Narančasti prsten se udaljio od riže s lećom. Zbog zelenog prstena pozitivne energije, narančasti prsten ne može doći do riže s lećom.

Aura šafrana oko riže s lećom je smanjena u usporedbi s aurom oko odreska i kolača s jajima.

Tamno zelena aura je vidljiva što znači da se konzumiranjem riže s lećom upija pozitivna energija.

Zelena aura, koja je vidljiva na periferiji, udaljena je zbog povećanja žute aure (Chaitanya) iz riže s lećom.

Žuta aura je vidljiva u velikom udjelu oko riže s lećom. Aura žute boje, prisutna u okolini prije postavljanja riže s lećom na tanjur za testiranje, povećana je prisutnošću riže s lećom.

3. Zaključak

Iz  navedenih opažanja možemo uvidjeti da odrezak i biskvitni kolač s jajima privlače negativne vibracije te uništavaju duhovnu čistoću u okruženju. Nasuprot tome, riža s lećom privlači pozitivne vibracije i duhovnu čistoću, a isto tako povećava duhovnu čistoću u okruženju.

Skeniranje i analizu pomogao je uraditi gosp. Santosh Joshi (Universal Energy Researcher,Mumbai, Indija).

Navedeni zaključci potvrđuju rezultate našeg duhovnog istraživanja na raznim vrstama hrane.

SSRF poziva znanstvenike i stručnjake iz ovog područja koji bi mogli pružiti pomoć u istraživanja ovakvih tema iz znanstvene perspektive.