Ако духовете (демони, дяволи, отрицателни енергии, и т.н.) извършват духовна практика тогава те защо не стават добри?

Има много разлики между търсач и дух, който извършва духовна практика.

  • Различни намерения: Основната разлика е в намерението зад извършването на духовна практика. Търсачите са с намерение разтваряне на петте сетива, ума и интелекта към осъзнаване на Бог. Под разтваряне на петте сетива, ума и интелекта, имаме предвид идентифициране с душата или Бог в нас, във всички наши дейности в живота. За духа намерението е да получи духовна сила или енергия. За един търсач, това означава намаляване на егото, което е функция от петте сетива, ума и интелекта, за духа това означава увеличаване на егото.
  • Намаляване срещу повишаване на желанията: Един истински търсач се стреми да намали желанията си, докато духовете използват своята духовна енергия за задоволяване на своите желания чрез обладаване на хора и т.н.
  • Повдигане срещу нанасяне вреда на обществото: Истинският търсач работи за подобряване на обществото на духовно ниво, в универсален смисъл на думата, докато духовете събират духовна енергия, за да нанесат вреда на обществото.

Същността е, че извършването на духовна практика и придобиване на духовна сила е равносилно на работа в една компания, за печелене на пари. В допълнение, това, което човек най-сетне възнамерява да прави с тези пари, до голяма степен зависи от него. Целта, за която човек използва духовната енергия определя дали сме тръгнали по пътя на “търсач” или “дух”, след като умрем.