1_BG_Why we want happiness

1.3 Защо искаме щастие?

Преди да проучим получаването на трайно щастие, питали ли сте се някога защо ние копнеем да бъдем щастливи? Един простичък отговор би бил, “Хубаво е да бъдеш щастлив!”

2_BG_Why we want happinessИстинската причина обаче е, че дълбоко във всеки един от нас е душата (атма). Душата е Бог в нас и едно от качествата на Бога, е вечното блаженство (Ананд). Блаженство ещастието,което е от най-висш порядък, и което не зависи от нищо друго. Подсъзнателно, ние знаем, че една превъзходна форма на щастие (т.е. Блаженство), съществува и ние се борим, за да намерим това естествено състояние на Блаженство.

Но ние правим една голяма грешка. Ние търсим това щастие извън себе си, вместо да се опитаме да докоснем Блаженството отвътре.

Веднъж някой казал на шега, “Толкова е жалко, че Бог не е създал с нашите очи насочени навън, когато ние ще намерим трайно щастие само ако погледнем навътре.”

И това е причината, поради която ние сме пленени и напълно уловен от това, което виждаме във външния свят!