Общи понятия в Духовността

Духовността трябва да се преживее

В Духовността, думите имат само 2% значение, докато 98% от важността се крие в опита.

Духовността трябва да се преживее

На снимката виждаме два бряга и между тях мост. Как да преминем от интелектуалното знание до другата страна, за да изпитаме това знание?

Както виждате, мостът представлява “духовна практика” и е от ключово значение за преживяване на интелектуалното знание. Духовната практика е спънка дори за най-интелигентните хора, които четат или слушат нещо за Духовността. Причината за това е, че повечето интелектуалци са оплетени в думи и спорят за Писанията на теоретична основа. В крайна сметка, обаче, е необходимо да изпитаме Духовността и думите написани в писанията. (Виж статията ” Какво представляват духовните преживявания?“)

boatmanТова може да бъде разбрано от известната история на учен и на лодкаря.

Веднъж сиромах лодкар превозвал много учен човек по реката. Голяма част от пътя двамата прекарали в разговор. Ученият човек изброил няколко Свети текста и попитал лодкаря дали и той ги е чел. Когато лодкарят отговорил отрицателно, ученият отбелязал: “Ти си пропилял половината от живота си.” С напредването на дискусията лодката започнала да пропуска вода и тя бързо започнала да навлиза през пукнатините. Виждайки какво се случва лодкарят попитал Учения човек : “Господине, знаете ли да плувате ?” На това Ученият човек отговорил: ” Чел съм няколко книги за плуването и съм събрал много информация за това, но не знам да плувам. ” А лодкарят отговорил: “Тогава целият Ваш живот е пропилян. Лодката е на път да потъне! “

Теоретичните познания на ученият не били от никаква полза. По същия начин, за да преминем големия океан от светски живот и чрез него да изпитаме щастие, е необходимо да извършваме духовна практика, а не само да събираме интелектуално знание.