Какъв процент от световното население е засегнато от духове (демони, дяволи, негативни енергии и т.н.)?

Моля, обърнете внимание че сме използвали “негативни енергии” като колективно съществително да представим различните видове фини субекти (с различна духовна сила), които имат намерение да навредят на хората и обществото.

1. Процент от населението на света, засегнато от духове

Световното население през 2013 г. се оценява на 7,1 милиарда (Ref: census.gov).

01-BG-comparission-world-ghosts

Сумата на духове (демони, дяволи, отрицателни енергии, и т.н.) в сегашната епоха е десет пъти повече от хората. Тъй като населението на духовете (демони, дяволи, отрицателни енергии, и т.н.) надвишава броя на населението на човечеството до такава голяма степен, те се отразяват неблагоприятно на голяма част от населението на света в сегашната епоха. Този процент варира през годините. Докато поголямата част от човечеството е засегнато, някои страдат в по-голяма степен, отколкото други, тъй като те са обладани от тези демонични лица. Моля, вижте статията на разликата между засегнати и обладани от дух (демон, дявол, негативна енергия, и т.н.).

В следващите раздели, ние представяме нашите констатации (чрез духовно изследване) по отношение на степента, в която населението на света е засегнато или обладано от тези демонични лица.

2. Засегнати срещу обладани от духове

През 2013 г.,

 • 30% от населението на целия свят е обладано от духове (демони, дяволи, отрицателни енергии, и т.н.)
 • 50% са засегнати от тях
 • 20% не са засегнати. Извън това:
  • 50% от тези 20% никога не са били засегнати
  • 50% от 20% са били засегнати за няколко месеца

02-BG-Percentage-impacted-by-negative-energies

Забележка: Тези проценти не са статични и се променят с течение на времето.

Както можете да видите, има висок процент от населението на света, което е обладано или засегнато. Това е една от главните причини за сегашните сътресения в света. Демонични енергии работят чрез хора и се възползват от техните личностни дефекти, за да създадат конфликти и нестабилност в света на индивидуално ниво, семейството, обществото и нацията.

Някои може да си мислят: “Аз със сигурност не се чувствам като да съм обладан”, това е така, защото думата “обладан” може да създава претстава от филми като “Екзорсистът” и “Дяволът в Емили Роуз”. В действителност, в почти всички случаи обладаните лица не знаят, че те са обладани, докато се проявят по драматичен начин, както в случая на Емили Роуз. Това е така, защото в повечето случаи процесът на обладане се случва постепенно в продължение на период от много години. Също така с прогресивен контрол над съзнанието на човека, духът в крайна сметка улавя ума и интелекта на обладаното лицето, така че изцяло мислите и инстинктите на лицето са в действителност на обладаният субект.Общо взето хора смятат, че обладанет означава тежко обладане, обаче обладането може да бъде леко, умерено или тежко – вижте раздела по-долу.

3. Вид на духове, засягащи населението в света

По отношение на 80% от населението на света, което е засегнато или обладано от негативни енергии:

 • 70% се дължат на духове на по-ниско ниво (т.е. 56% от цялото население)
 • 30% се дължат на духове на по-високо ниво, като мантрици (т.е. 24% от цялото население)

4. Световното население по ниво на обладане

Моля, прочетете статията на нивата на обладане.

03-BG-breakdown-ghosts

От 30% от хората, които са обладани както е показано на диаграмата по-горе:

 • 14% от населението са в категория “леко обладане”. Тази категория на обладане може лесно да бъде разбрана от самия интелект. Това се дължи на очевидни признаци или проява на поведение при физическо, психическо, интелектуално и духовно ниво. При леко обладане, духовната сила на обладаващия субект и неговия контрол върху обладаното лице е минимална в сравнение с другите нива.
 • При 8% от хората, които попадат в категорията на “тежко обладане” са най-опасни за човечеството, тей като обладаващия субект е с по-висока духовна сила (като мантрик) и е най-вече се интересуват от увреждане ан обществото като цяло. Поради това обладават хора, които имат подобни негативни личности и които имат тенденция да навредят на други хора, като например извършване на терористични актове върху обществото.

5. Духовно ниво и способността да се диагностицират хора, засегнати или обладани от негативни енергии

Доста често заминалите предци и негативните енергии влияят или подбуждат ситуации на Земята. Невъзможно е за един човек, без напреднало шесто чувство (и който не е запознат със засягането или обладането от духове):

 1. Да разбере дали един човек е обладан или засегнат
 2. Да диагностицира действителната коренна причина за дадено събитие и
 3. Дали да го припише на физическо, психическо или духовна кауза като атака от негативна енергия.

Когато негативна енергия на по-високо ниво, като например мантрици подбуждат инцидент или събитие, става още по-трудно да се възприеме ролята им зад събитието. По-високо ниво на негативни енергии контролират духове на по-ниско ниво, точно както босове на мафията контролират общия криминал. По-лесно е да се хване общия криминал, но е много трудно да се свърже събитието с шефа на мафията.

От друга страна, ако човек има по-високо духовно ниво и шесто чувство способност, той или тя е в състояние да възприеме истинските причини за развитието на инцидентите и събитията. Като правило, човек може да определя една атака от дух на същото ниво на което е и той. Например, ако един човек е на 50% духовно ниво и има активно шесто чувство, той може да определи само дух от 50% духовно ниво.

Ако бихте искали да знаете повече за този аспект, вижте статията на нива на способността за възприемане на паранормални дейности с нашето шесто чувство

6. Процент от населението на света, засегнато от духове през ерите

Следната хистограма показва обхвата на човечеството засегнато/обладано от духове (демони, дяволи, отрицателни енергии, и т.н.) от началото на Универсума.

04-BG-graph

Забележка: 100% от сегашната ера на Раздора (Калиюга) се отнася до момента, в края на ерата.

Причината за увеличаване на ефекта от духовете (демони, дяволи, отрицателни енергии, и т.н.) на населението на света е, защото средното духовното ниво на човечеството е намаляло с течение на времето. Както можете да видите, средното духовно ниво в ерата на Истината (Сатяюга) е 70%; на хората, които са живеяли в тази епоха, е била дадена необходимата духовна защита от духове (демони, дяволи, отрицателни енергии, и т.н.). От друга страна в сегашната ера на Раздора (Калиюга), средното на духовно ниво е 20%, което означава по-голямата част от населението не разполага с достатъчно духовна сила, за да се предпази от духове (демони, дяволи, негативни енергии и т.н.).

В този под-ера в основната ера на Калиюга, силата на негативните енергии е достигнала своя връх през 2012-13 година.

Моля, прочетете статията ни за Трета световна война и Армагедон и Борба между доброто и злото