Гомутра (урина от крава) като средство за духовно изцеление

1. Въведение в Гомутра

Гомутрата според Аюрведа се препоръчва като помощно средство при изцеление. В SSRF, Гомутрата (урина от индийска крава) често се използва като средство за духовно изцеление и ние сме били свидетели на някои удивително положителни резултати. В тази статия ще споделим с вас някои от нашите открития за Гомутрата, механизъма на действие, и как тя може да се използва като средство за духовно изцеление.

2. Духовните свойства на Гомутрата и духовно изцеление

IOSR Journal of Pharmacy and Biological Sciences (IOSR-JPBS) публикува лабораторен анализ на урината от крава, и показва че съдържа азот, сяра , фосфор, натрий, магнезий, карболовата киселина, желязо, силиций, магнезий, хлор, магнезий , лимонена киселина, титруеми, янтарна киселина , калциеви соли , витамини А, B, C, D, E, минерали, лактоза, ензими, креатин, хормони и златни киселини.

Но дали този химически състав е магическата формула за духовно изцеление? Нашето изследване показва, че има редица фактори, в допълнение към химическия състав, които я правят особена като средство за духовно изцеление. Научихме, че химичният състав няма никакво значение в лечебните способности на Гомутра.

Гомутрата, макар неодушевена, има способността да привлича Божествено съзнание (Чайтаня), което от своя страна увеличава на Саттва компонент и дава възможност за духовно изцеление. Човек може да постави под въпрос, защо урината от индийска крава има такива специални лечебни способности. Точно както водата има вродената способност да чисти и огъня да изгаря, индийската крава е единственото животно което има способността да привлича честотите на всички Божества в Универсума. В резултат на това, всички изхвърлания или странични продукти като мляко, Гомутра (урина от крава) и кравешка тор, наследяват тези честоти и се считат за сатвик. Индийската урина от крава има способността да привлече до 5% от честотите на всички Божества в Универсума.

Да поставим този процент в перспектива:

 • Духовната практика на песнопеене Името на Бога според религията на раждане има потенциал за привличане на честотите на всички божества в Универсума и да ги увеличи до 30%.
 • Въпреки това, когато човек започва да песнопее Името на Бога според религията на раждане или Името на семейното им Божество, способността за привлечане на честотите на всички божества е незначителна.
 • Само когато човек достигне духовно ниво от 50% и песнопее Името на Бога според религията на раждане, или Името на семейното му Божество, той е в състояние да привлече до 5% от честотите на всички божества в Универсума.

По-долу са някои подробности, отнасящи се до Гомутрата и нейните духовни качества.

 • Способност за привличане на Божествено съзнание в сравнение с други неодушевени предмети използвани за духовно изцеление.
Предмет използван за изцеление % Чайтаня Божествено Съзнание
Религиозни символи  2
Светият пепел  2
Јасминова (Јасмин) пръчица  2
Светена вода (вода + Светият пепел)  2
Ароматна пърчица или парфюм  2
Цвят  2
Урина от крава (Гомутра)  3
Свят сакрамент даден от Светец  4
Ръкопис на Светец над 90%  5

Чайтаня е Санскритска дума която означава Божественото съзнание. Това е всезнаеща и всемогъща сила на принципа на Бога. Божественото съзнание е по-фино и мощно, отколкото финият основен Сатва компонент. Следователно, когато има Божествено съзнание, сатвикта на даден обект се увеличава.

Забележка: На скалата от 1 до 100 присъствието на Божественото съзнание в неодушевен предмет обикновено е 0, а максималното възможно Божествено съзнание в един неодушевен предмет е 6. Това високо ниво може да се намери на мястото на последната почивка на Светец отвъд 90% духовно ниво. Моля вижте статията за това кой може да бъде считан за Светец.

 • Предметите за духовно изцеление и свързаните с тях Абсолютни Космическите принципи (Панчамахабутас) чрез които те действат.
Предмет използван за изцеление Абсолютен Космически елемент чрез който работи
Религиозни символи Земя
Светият пепел Огън
Јасминова (Јасмин) пръчица Въздух
Светена вода (вода + Светият пепел) Вода+Огън
Ароматна пърчица или парфюм Земя
Цвят Варира в зависимост от цвета
Урина от крава (Гомутра) Вода
Свят сакрамент даден от Светец Вода
Ръкопис на Светец над 90% Огън

Докато всички тези неодушевени предмети са способни да привлекат Чайтания, само Гомутрата има способността да привличе до 5% от честотите на всички божества в Универсума.

Винаги когато има нападение от духовното измерение, негативните енергии в крайна сметка използват един от Абсолютните Космически Принципи за намеса на физическо ниво, както кожен обрив. При използване на средства за духовно изцеление като Гомутра, най-добре е да се използват за противодействие на атаките от неосезаемото измерение които са били утаявани, използвайки Абсолютен Земя Принцип (Прутвитатва) или Вода Елемент Принцип (Апататва). Обикновеният човек не ще бъде в състояние да разбере какви Абсолютни Космически Принципи са използвани за да се предизвика атака от неосеземото, и може да се наложи да предприеме опити и погрешна методология за това кои лечебни средства за изцеление да използва.

 • Подходящо Божеството в Универсума, което е свързано с Гомутра е Дата принципа. Една от функциите на Дата принципа е защита срещу проблемите причинени от фините тела на заминалите предци.
 • По отношение на проявените и непроявените енергии, Гомутрата е повече към проявния вид на енергия, по-специално Шакти (Божествената енергия). Затова е най-добре Гомутрата да се използва за противодействие на атаки от духовното измерение, където негативните енергии са използвали по-проявен вид духовна енергия.

2.1. Кога да използвате Гомутра?

Въз основа на прекомерното излагане на всички видове фините атаки, SSRF препоръчва ежедневна употреба на Гомутрата с един от методите дадени в следващия параграф. Когато се прилага като средство за духовно изцеление, ефектът от Гомутрата продължава около 6 часа.

Максималният резултат се наблюдава особено когато коренната причина за проблем е духовен по природа, като кожен обрив, причинен от негативни енергии. Ако коренната причина е чисто физическа, има само някакъв положителен ефект, наблюдавани след употребата на Гомутра.

Може би единственият недостатък на използването на Гомутра като средство за духовно изцеление е на психологическото ниво. Хората могат да се чувстват неудобно от факта, че е урина, или може да бъдат обезпокоени от специфичния й мирис или вкус. Въпреки това, предимствата от използването на Гомутра са много повече от недостатъците.

3. Как да използвате Гомутра?

Гомутрата може да се използва по следните начини като средство за духовно изцеление.

Директно прилагане:

 • Прякото прилагане на концентрирана Гомутра на засегнатата част от тялото. Пиенето на няколко капки Гомутра също се препоръчва като средство за духовно изцеление.

Разреждане във вода:

 • След слагане на няколко капки Гомутра във водата, тя може да се поръсва из къщата, за да се пречистат духовно помещенията. Алтернативно, след добавяне на малко количество Гомутра в кофа с вода, може да се използва при къпене. По-долу е чертеж чрез неосезаемо знание на механизма на действие на Гомутрата когато се използва във вода за къпене. Той е изготвен от Г-жа Йоя Вале, търсач с напреднало шесто чувство за визия, и е бил проверен от Неговото Светейшество Д-р. Джаянт Атавле.

1-BG-Subtle-pic-Gomutra-bath

4. Подготовка на Гомутра за духовно изцеление

За да се гарантира, че урината от кравата има духовен потенциал, ние трябва да имаме предвид следното:

 • Видa на крава: Типът на крава от която се събира урината трябва да бъде индийска крава. Основната причина за това е духовната чистота на Индия, където околната среда е най- благоприятна за духовен растеж . В Индия има вродено разбиране, че кравата има способността да привлича Божествени честоти и по този начин тя се третира с уважение. В другите страни, кравата се отглежда главно заради способността и да дава мляко и когато това свърши, бива закла. Вековете на малтретиране на кравата в другите страни, заедно с не толкова благоприятната или не-сатвик среда, са намалили духовната способност на кравата в тези страни до незначителна степен, където кравата не е по-добра от всяко друго животно.
 • Третиране на кравата: В зависимост от това колко добре кравата се третира на физическо, умствено и духовно ниво, това ще се отрази на духовния потенция на Гомутрата. Например, кравата снабдена ли с сатвик храна? Ментално щастлива ли е?
 • Срок на годност на Гомутрата: Срокът на годност на Гомутрата от гледна точка на химическия състав е 6 месеца. Въпреки това, нейните духовни изцелителни свойства траят около 5 години.