دعا چگونه اثر می کند؟

 


چکیده

ما در این مقاله،  مروری کلی ازچگونگی عملکردِ دعا را ارائه می دهیم. دو نوع دعا وجود دارد – به منظورِ فواید دنیوی و برای رشدِ معنوی.  

براین اساس، دعا بوسیله ی تجلی های مختلف خداوند برآورده می شود. پژوهش های معنوی نشان داده اند که حتی انرژی های منفی هم می توانند به نیایش گران پاسخ گویند! سطح معنوی فرد ، به تنهایی یکی از مهمترین عواملی است که به برآورده شدن  دعای یک فرد ،  اطمینان می بخشد.

با وجودِ این که دعا برای صلح جهانی ،خیر خواهانه است، اما اکثرِ اوقات به دلیل سطح معنوی مردم نیایش کننده ، برآورده  نمی شود.

برعکس ، افرادی که حقیقتاً  می توانند از طریق دعا تغییری بوجود آورند،  قدیسین هستند ، امّا از آنجایی که کاملا با خداوند یکی شده اند و خود را از او جدا نمی بینند، نیایش را بیهوده می پندارند.  در نهایت ، وضعیت  دعا کردن  نیز در برآورده شدن آن تاثیردارد.


1 .  معرفی شیوه ی دعا کردن

 زمانی که افراد  با مشکلات یا موقعیت های غیر قابل حل در زندگی روزمره مانند از دست دادن شغل ، بیماری غیر قابل علاج،  مشکلات مالی فراوان، و غیره روبرو می شوند،   به  درگاهِ خدا  و یا یکی از تجلیاتِ او، هم چنین به یک تمثال خاص، دعا می کند. این دعاها،  همراه با چشم داشتِ مادی یا  معنوی هستند.

سالکان خدا، که هدف اصلی آنها  در زندگی رشد معنوی است ، نه تنها درموقعیت های دشوار، بلکه حتّی در تمامی  موقعیت های روزمره نیز  مرتب به  به درگاهِ خداوند دعا می کنند.  به هرحال دعاها ،  نه تنها برای چشم داشتِ  مادی ، بلکه به منظورِ رشد معنویِ آنان است و گفته می شود که بخشی از تمرین معنوی آنها است .

این مقاله ، عملکردِ هر دو جنبه های متفاوت در برآورده شدنِ دعا  را شرح می دهد.

برای بهتر  فهمیدن این مقاله  لطفا” مقاله های زیر خوانده بشود.

تعریفِ  دعا        

تفاوتِ  بین دعای همراه  با چشم داشت  و دعا ی بدون چشم داشت  چیست ؟

باید به این نکته توجه کرد  که در هنگامِ  دشواری و سختی در زندگی ، ریشه ی طبیعی مشکل می تواند فیزیکی، ذهنی، یا معنوی باشد. تحقیقات  انجام شده در  اس اس آر اف SSRF نشان داده است  که  80% از مشکلاتِ  زندگی، ریشه ای معنوی دارند. سرنوشت و اجداد متوفی،  دوعاملِ بسیار مهم درمشکلات زندگی هستند.

2 .  چگونه دعا برآورده می شود؟ شیوه ی آن چیست؟

2 .1     چه کسی دعا ی ما را برآورده می کند؟

              نمودار زیر نشان می دهد که چه کسی بسته به نوع دعا،  به دعاهای ما پاسخ  می دهد . به طورِ کلی،  هر دعا  ، بنا بر سطح معنوی هر فرد،  متفاوت است. بطور مثال ، یک فرد که 30% رشد معنوی دارد ، بیشتر اوقات برای امور مادی دعا نمی کند و  یک فرد که 50% رشد معنوی دارد بیشتراوقات برای رشدِ معنوی دعا نخواهد کرد. دعاها ، برطبق انرژی ناآشکار متفاوت  در جهان برآورد می شوند  . جالب اینکه حتی انرژی منفی هم به دعا جواب می دهد، حتی زمانی که افراد  نیاز به صدمه زدن و/ یا  به دام انداختنِ افرادی که  تحت تاثیر آنها هستند را  دارند؛  که با برآورده کردنِ خواسته های آنها در ابتدا صورت می گیرد.   برایِ مثال، همانطوری که در نمودار زیر نشان داده شده است ،   فرد ی  که آرزوی مرگِ  دیگری را دارد ، از طریق بخشِ چهارم انرژی منفی ناآشکار در دوزخ،  یاری می شود.   دعاهای مادی ، معمولاً به وسیله ی  تمثال های سطح پایین و یا انرژی های  کمترمثبت  برآورده می شوند و دعاها  برای رشد معنوی،  از طریق تمثال  های سطح بالا و یا انرژهای مثبت سطح بالا برآورده می شوند.

How answers what type of prayers?

•        زمانیکه دعای  ما  همراه  با چشم داشت ازخداوند  و یا تمثال بخصوص است ، مانند درخواست شغل یا درمان بیماری، همانطور که قبلاً گفتیم ، توسط  تمثال های  پایین تر  و یا انرژی های کمتر مثبت  جواب داده شده می شود. اجازه بدهید به عنوان مثال  فردی را معرفی  کنیم که برای داشتن شغل ، عاجزانه  دعا می کند . اگر سرنوشت این فرد این باشد که به مدت 5 سال بدون شغل  باشد، آنگاه، انرژی های کمترمثبت    یا تمثال های درجه پایین می توانند دعا را برآورده کنند و 5 سال بیکاری را به  زمانی  بعد در زندگی فرد موکول کنند.  بنابراین، این فرد حتماً   باید   به این مرحله ی 5 سال بیکاری  وارد شود. (دلیل آن این است که  یک فرد،  باید سرنوشت خود را قبول کند و  تنها از طریقِ تمرینِ معنوی می تواند  بر آن غلبه کند. )

•        بعضی اوقات تمثال های سطح بالاترِ معنوی هم می توانند به موقعیت های دنیوی یک سالک کمک کند ، به این صورت که در رشد  معنوی آنها ، مانع ایجاد نمایند.

2.2 چگونه دعا برآورده می شود؟

•              وقتی یک فرد دعا می کند، او خدارا فوراً  به یاد می آورد و در مورد مسائلِ بسیار درونی اش، با او  خالصانه گفتگو می کند . بر  طبقِ  قانونِ  عکس المعل ، خداوند  هم به او احساس نزدیکی بیشتری می کند.

•           دعاها،  قادر به فعال کردن اصول تمثالی ( تجلی های خدایی) در جهان هستند. زمانی که دعا همراه با سپاسگزاری باشد، ناآشکارترین  ارتعاشات ، بوجود می آیند. این ارتعاشات دارای قدرتی هستند که نه تنها تمثال خاص را فعال می نمایند،  بلکه به آنها  برخورد هم می کنند، از این رو اصول تمثالی (تجلی های خدایی) سریع ترفعال می شوند.  فعال شدنِ اصول تمثالی (تجلی های خدایی) ، موجبِ  برآورده  شدن دعاها می شود. تمثیل ها ، دعاها را  بوسیله ی قدرت حل و فصل برآورده  می کنند. عطف به مقاله ی تمثال چه کسی است؟

 

 

  نمونه هایی از دعاهای همراه با سپاس گزاری:

̻            خدایا، لطفاً  این شغل را به من عطا کن ، من واقعاً به آن نیاز دارم . خدایا، لطفاً  سپاس مرا  بپذیر که به من خِرَدِ دعا    کردن را دادی.

̻            خدایا، باشد که در طی روز،  تمامِ کارهایم همانندِ تمرین معنوی ام  باشد. خدایا، من به درگاهت  سپاس می گویم که به من خِرَدی راعطا کردی  که این دعا بوسیله ی من انجام  گیرد. 

.•          دعاها ، ارتعاشاتِ  ناآشکار الهی را  به سوی فرد جذب کرده، و در نتیجه، راجا- تاما  در اطراف فرد ، ویران می شود. درنتیجه ، در فضای اطراف فرد ،  عنصر ناآشکارِ  ساتویک  بیشتری  ایجاد می شود. همانطور که  اصل ناآشکار ساتوا  در فضای اطراف  افرایش می یابد،   افکار فرد تحلیل می یابد و آنها نیزبه ساتوا تبدیل می شوند. زیرا ،  ذهن ،از محیطِ اطراف  تاثیر می گیرد.  

Sheaths

 

 

 

 

 

•           نیایش، ذراتِ ناآشکار اصلِ  ساتوا را در پوشش حیاتی بدن افرایش می دهد. هنگامی  که ما سپاس می گوییم ، ذراتِ ناآشکار اصل   ساتوا در پوشش ذهنی  بدن هم افزایش می یابد. بنابراین ، دعا با سپاس، کامل میشود ،نتیجه ی آن،  پاک سازی معنوی در پوشش های حیاتی و ذهنی بدن است . 

             برای اطلاعا ت بیشتر درمورد بدن حیاتی و ذهنی، به  مقاله “ما از چه چیزهایی تشکیل شدیم؟”  رجوع  شود.

             به دلیلِ  پاکسازی معنوی  پوشش حیاتی بدن و پوشش ذهنی بدن ،  تاثیر پذیری  ازدو پوشش ،  شروع به  ویران شدن

می نماید .

             با کاسته شدن  تاثیرپذیری، افکار در مورد خویشتن  به حداقل می رسد و جاذبه نسبت به دنیای مادی (مایا) کاهش می یابد.  این منجر به  تمایلِ  بیشتر  به خداوند می شود و آرزوی یکی شدن با او افزایش می یابد. هم چنین ، با پاک سازی هردو پوشش ، انرژی منفی نمی تواند وارد بد ن شود.

             عطف به مقاله ی چگونه  ذکر به پاکسازی تاثیرات ذهنی  ما  کمک می کند؟

•            هنگامی که  ما دعا می خوانیم، می پذیریم که قادر به حل مشکلات خود نیستیم . بنابراین ما خود را کمتر می بینیم، و منیّت ما کاسته می شود. با  کاسته شدن منیّت،  سطح معنوی ما بطور موقت افزایش می یابد. این باعث میشود که اصل ناآشکار ساتوا موقتاً افزایش یابد. علاوه  بر آن، وقتی که ما سپاس می گوییم، تواضع در ما  افزایش  می یابد  که حتی  بیشترین تاثیر مثبت را برای سطح معنوی  ما دارد. در نتیجه ،  ارتباط ما با خدا افزایش می  یابد. این افزایش در اصلِ ناآشکارِ ساتوا ،  به خودی خود ، توانایی ما را به غلبه کردن بر مشکلات افزایش می دهد.

بالا^

3.  چه زمان دعای ما برآورده می شود ؟

65% از  حوادث درزندگی ما،  بر طبقِ سرنوشت اتفاق می افتد. حوادثِ از پیش تعیین  شده ، همان حوادثی هستند که از کنترلِ ما خارج اند.لطفاً   به مقاله ی  جبر و اختیار مراجعه  شود.

حوادث از پیش تعیین شده  ، چه خوب و چه بد،  درزندگیِ ما ، غیر قابلِ اجتناب هستند. حوادثِ بدِ مقدر شده،  می تواند بیماری  و یا ازدواج ناموفق باشد. فرد معمولی ، هنگامی که  حادثه ای  بد درزندگی اش  اتفاق می افتد ، معمولاً  به درگاهِ خدا دعا می کند. آنها  دعا می کنند که ازحادثه ی  بد رهایی یابند ، با این وجود،  می دانیم که دعاهای ما ، همیشه برآورده نمی شوند. به مقاله ی: سرنوشت ، به عنوانِ ریشه ی اصلی معنوی موجب بروز مشکلات در زندگی می شود  مراجعه شود. پس قانون  چیست ؟ چه زمانی دعا ، حوادثِ بدِ مقدر شده  را باطل مینماید؟ آیا حادثه خود اتفاق نمی افتد یا حداقل در برابرِ آن مقاوم می شویم؟

قانون این اسـت:

•           اگر دعا  قوی تر از شدّتِ حوادثِ مقدر شده باشد، آنگاه  دعا برآورده می شود.

•           اگر شدّتِ حوادثِ مقدر شده  بیشتر ازدعا باشد، آنگاه  بخشی از دعا  برآورده می شود و یا اصلاً برآورده نمی شود.

4.  چه چیزی می تواند در کارآیی دعای شخص موثر باشد؟

عوامل زیر می تواند کارآیی دعا را افزایش دهد:

 •         سطح معنوی فرد دعا کننده –  هر چه سطح معنوی بالاتر باشد ، دعا اثر بیشتری خواهد داشت.
  •         کیفیت دعا-  این که دعا بدونِ فکر باشد ، همراه با احساس قلبی باشد، و یا همراه با حسِ معنوی (باآو) سالک باشد.
   •        برای چه کسی دعا خوانده می شود ( یعنی ، برای خود و یا دیگران) – وقتی  برای دیگران دعا می کنیم،به  قدرت معنوی خیلی بیشتری نیاز داریم . هرچه افرادِ بیشتری از جامعه ، تحت تاثیر حوادث قرار بگیرند، قدرت معنوی بیشتری برای تاثیر گذاری به نتیجه ی دلخواه، موردِ نیاز است. فقط قدیسین در مراتبِ بالا می توانند تغییری در اجتماع  بوجود آورند.
   •         منیّت – منیّتِ پایین تر، اثر بیشتری دربرآورده شدنِ دعا دارد.
 •         از چه  نوع وضعیت نیایش  (مودرا) فرد باید استفاده کند؟ این یکی از مهمترین عوامل  برای بیشتر افراد است ؛ زیرا عوامل بالای  ذکرشده ، در اکثر افراد کمتر دیده می شود.

1.4 سطح معنوی فرد ودعا

سطح معنوی فرد دعا کننده از مهمترین معیارها برای تاثیر دعا است.

 •        برای سالکی با  سطح معنوی بالای 60% ، دعا لزومی ندارد. آنها از طریق احساس / عاطفه ی معنوی که می گوید” بگذار هر چی به خواست خدا اتفاق افتد” عمل می کنند. آنها حقیقتاً تجربه می کنند که هرچیزی در زندگی آنها، بوسیله ی خواست خدا اتّفاق می افتد،
 •         ذهن آنها،به طورِ مداوم در سطحِ قدردانی از خدا است . به محض اینکه این مرحله حاصل شد، دعا دیگر لزومی ندارد.
 •         دعای افرادی که سطح معنوی آنها  زیرِ 30 %  است،  کارآیی لازم را  ندارد و در بهترین  حالت برای آنها ، منفعتِ روانی دارد. به این دلیل  که  منیّت بالای  آنها، مانع از رسیدنِ دعا، به اصلِ تمثیلی  می شود.
 •         بنابراین ، ما می توانیم ببینیم که دعا، اثر بیشتری بر افرادی دارد که سطح معنوی  آنها  بینِ 60-30%   است.

به مقاله ی” کاهشِ جمعیت دنیا با  افزایشِ سطح معنوی ” رجوع  کنید.

گاه بگاه ، تلفن هایی به ما می شود که گروهی از مردم جمع شده اند تا برای صلح جهانی دعا کنند، یا به دلایل خیرخواهانه ی دیگری مانندِ کاستن از گرمایشِ کره ی زمین .از چشم انداز واقع گرایانه، این یکی از بهترین تلاش های روان شناختی است. دلیل دیگر این است که اکثر رویدادهای جهانی ، بر پایه ی محکم  معنوی  بنا شده اند  و تنها بوسیله ی  تلاشِ معنویِ موجوداتِ برتر ،  مانند قدیسین با مرتبه ی بالا  می توان بر آنها غلبه کرد.

حتی اگر میلیونها  نفر از افراد( که سطحِ معنوی متوسطی دارند) دور هم جمع شوند و  هم زمان  دعایی را برای رفعِ مشکلات مهمّ دنیا بخوانند، نمی توانند کاری کنند.مثل این است که مورچه های زیادی بخواهند یک بولدوزر را بلند کنند.

نکته : برخی از افراد حتی فکر می کنند که قدیسین می توانند تغییری جهانی ایجاد کنند، پس چرا آنها صلح جهانی را رهبری نمی کنند یا برای کاستن از گرمای زمین برنامه ریزی نمی کنند؟ تناقض اینجا است که  قدیسین با وجودِ داشتنِ قدرت معنوی برای  تاثیری گذاری در رویدادهای جهانی، این حسِ معنوی را دارند که خدا بهترین داننده است.  همچنین آنها در مرحله ی ” مشاهده گر” ( ساکشی باآو  sâkshibhâv) هستند و  دخالتی در طرحِ الهی  نمی کنند و کاملاً مطابق با طرحِ او هستند.  آنها کاملاً ازاین طرحِ الهی آگاه هستند که تمامی رویدادها، برطبق سرنوشتِ فردی یا گروهی اتفاق می افتد. (حواد ثِ مقدر شده  حوادثی هستند که به دلیلِ عملکردِ گذشته ی ما به وقوع می پیوندند، خواه در این زندگی باشد و یا در زندگی های گذ شته ).

 5.   بهترین وضعیت برای دعا کردن چگونه است؟

 

SSRF از طریقِ تحقیقات معنوی،  وضعیت زیر (مودرا) را شناسایی و توصیه می کند، این بهترین وضعیتی است که بالاترین انرژی الهی از طریق دعا بدست می آید.  نمودارهای  ناآشکارزیر،  دومرحله را در این وضعیت  (مودرا) نشان می دهند و این که واقعاً در هنگامِ دعا کردن،چه  اتفاقی در سطح معنوی فرد می افتد .

  5. 1  توضیح  مرحله ی اول وضعیتِ نیایش  (مودرا)

Stage 1 of prayer posture

در مرحله ی اول این وضعیت  مودرا ، دست ها  برای دعا خواندن بالا برده می شوند و شست ها به آرامی  ناحیه ی بینِ ابروها آدنیا – چاکرا  Adnya-chakra را لمس می کنند.  (مرکز انرژی معنوی در ناحیه ی بینِ ابروها) . بهتر است  پس از قرار گرفتن دراین  وضعیت ، دعا را شروع کنیم.

زمانی که سرمان را برای  وضعیتِ دعا خم می کنیم ، حسِ  معنوی پیرامونِ ما بیدار می شود. این امر، به طور متقابل،  ارتعاشاتِ  ناآشکار خاصِ  تمثیل های  جهان  را فعّال می کند. این ارتعاشاتِ  الهی ،از طریقِ نوک ِانگشتان ، که به شکل گیرنده عمل می کنند، وارد بدن  می شوند.این ارتعاشاتِ الهی سپس از طریق شست ،  به آدنیا – چاکرا Adnya – chakra   (مرکز انرژی معنوی درناحیه ی  بینِ  ابروها) هدایت می شود.

نتیجه ی آن ،  افزایش انرژی مثبتِ معنوی در ما است که  موجبِ احساسِ سبکی بیشتر می شود یا این که نشانه های  تنش های فیزیکی و روانی در ما  را بهبود می بخشد.

 5. 2  توضیح مرحله ی دومِ وضعیت نیایش ( مودرا)

Stage 2 of prayer posture

بعداز اتمام دعا، فرد باید مودرا ی دوم (وضعیت)  که در نمودار بالا نشان داده شده است، را انجام دهد. به این معنی  که به جای اینکه دستها فوراً به پایین آورده شوند،  باید آنها را در ناحیه ی  میانی  سینه قرار داد تا مچ ها ،سینه را لمس نمایند .  این امر موجب تسهیلِ بیشترِ فرآیندِ  جذبِ آگاهی الهی  بر طبق اصلِ تمثیلی  می شود. بنابراین ، آگاهی الهیِ اصل ِتمثیلی که در ابتدا ازطریق سر انگشتان وارد شده بود، اکنون به ناحیه ی میانِ سینه  به  جایگاهِ   آناهات  – چاکرا Anahat-chakra   انتقال می یابد . درست مانند آدنیا چاکرا، آناهات چاکرا هم ارتعاشاتی که بیشتر

ساتویک هستند را جذب می کند.  بوسیله ی لمس مچ با سینه ، آناهات چاکرا فعال شده و به جذبِ بیشترِ ارتعاشات ساتویک کمک می کند. ، آناهات چاکرای فعال شده ، حسِ  معنوی و سرسپردگی در سالک را بیدار می کند.

در این مرحله  از دعا ( مودرا)  فرد باید درون گرا باشد و بر تجربه ی بودن در حضورِخداوند،  تامل نماید.

 5 .2 .1 وضعیتِ درستِ سر در هنگامِ نیایش

Correct posture when praying
Final prayer position

نکات قابل توجه:

 •       بدن باید خمیده باشد نه راست .
 •       انگشتان باید به موازاتِ  پیشانی باشند. انگشتان نباید تحتِ فشار باشند ، بلکه باید آزاد باشند.
 •       انگشتان باید به هم بچسبند  – و جدا از یکدیگر نباشند.
 •       شست باید به آرامی ناحیه ی  آدنیا- چاکرا  Adnya-chakra را لمس کند.
 •       دست ها باید به آرامی ، و با فاصله ای اندک  بین کف دستها، برروی یکدیگر قرار گیرند.  برای سالکان با  سطح معنوی، بالای50 % احتیاجی به فاصله ی بینِ کف دست ها نیست .

 5 .3   چه زمانی دعا کردن همراه با حسِ معنوی است؟

نمودار زیر نشان می دهد  در زمانی که فردی با سطحِ معنوی 50%   با حسِ معنوی دعا می کند، چه اتفاقی می افتد.  به این مسئله ی مهم باید توجه داشت که افرادی که درمجاورتِ فرد هستند،  نیز از مزایای آگاهی الهی (چایتانیا – (Chaitanya فرد دریافت کننده برخوردار می شوند.

(رجوع شود به آن قسمت از نمودار که نشان می دهد 5% از ارتعاشاتِ آ گهی الهی به خارج از بدن منتقل می شود.)  به این دلیل است که اغلب مشاهده می شود زمانی که افراد ، همراه با حسِ معنوی دعا می خوانند ، حسِ معنوی افراد دیگری که در مجاورت هستند، نیز فعال می شود

.

 

 5. 4    آیا هرزمان که  دعا می کنیم ، باید در این وضعیت قرار بگیریم؟

اگر فردی در سطح بالاتر معنوی باشد ( بالای 50%) ، ارتعاشاتِ الهی ناآشکار ( ناپیدا) مستقیماً از  خودِ  براهما راندا Brahmarandhra    دریافت می شود . براهماراندا  Brahmarandhra یک بخشِ ناآشکار باز در بالای ساهاسرار- چاکرا Sahasrar-chakra  است ( مطابق با علم معنوی  کوندالینی یوگا – Kundalini  yoga  ) که به ذهن و خرد جهانی متصل است. این گشایش ناآشکار، در افرادِ با سطح پایین معنوی، بسته است.  عامل اصلی که  براهماراندا  Brahmarandhra را باز می کند، سطحِ  پایینِ منیّت است . در این مرحله  از رشدِ معنویِ ما،  نیاز به   وضعیتِ  مودرای دعا با توضیحات ذکر شده ، کمتر و کمتر می شود.

 

با این وجود ، اگر  سطح معنوی فردی  بین 50% و 80%  باشد، و دعا ی خود را با مودرا ی توصیه شده  هماهنگ   کند، آنگاه  منفعتِ بیشتری از آگاهی الهی را دریافت خواهد کرد. این منفعت اضافی،  30% بیشتر از فردی با سطح معنوی 50% خواهد بود و با اضافه شدن سطح معنوی، سهمِ  آن کمترو کمتر خواهد شد.

 

از آنجایی که بیشترِ افراد درسطح معنوی بالا نیستند ،  قادر به دریافتِ ارتعاشاتِ  الهی از طریق  براهماراندا Brahmarandhra   نخواهند بود.با این وجود،  اغلب افراد (با سطح معنوی 60-30% ) ،  قادر به دریافتِ ارتعاشاتِ ناآشکار از طریق انگشتان خود (اما به میزانِ کمتر) هستند، چون سرانگشتان ما،  به دریافت و فرستادن انرژی ناآشکاربسیار حساس هستند . برای افرادی که در این سطح هستند، بهترین روش، استفاده ازوضعیتِ نیایش  (مودرا) پیشنهاد شده در بالا  است. تمامی عواملِ دیگر، یکسان هستند. با دعا کردن  همراه با مودرای توصیه شده، دعای شخص،  به میزانِ 20%  کارآیی بیشتری خواهد داشت ، نسبت به زمانی که  دعای آنها با مودرا همراه نیست.

 5. 5  مقایسه ی تاثیرات وضعیت ما   

ما در هنگامِ نیایش،  دستها را به صورت مختلف   قرار می دهیم . با  انجامِ تحقیقات معنوی در موردِ وضعیت های مختلف ( مودرا) در نیایش ،به این موارد دست یافته ایم . یافته ها یه شرح زیراند:

Efficacy of varioius prayer positions

 

پاورقی ها:

 1. 100% هنگامی است که از تمامی منافع معنوی بهره مند می شویم ، که در نتیجه ی آن رسیدن به خداوند است .
 2. سطح آشکار اصل تمثالی، یعنی ، سطح تمثالی  بالاتر، متوسط یا پایین تر.
 3. در صد رسیدن به اصل تمثالی.
 4. نشان گر این امکان است  که انرژی منفی ، با دخالت در دعای شخص، از ایمانِ فردِ سالک می کاهد. . این انرژی های منفی،  با دخالت در دعا ، موجب می شوند تا دعاها  برآورده نشوند، بنابراین ، ایمانِ فرد را ضعیف میکند.

سعی کنید تجربیات ناآشکار را  خودتان انجام دهید. بنابراین یک دعا را به صورت وضعیت های  مختلف  مودرا  در بالا ، جداگانه  انجام دهید.

در بعضی اوقات، افراد در هنگام دعا  خواندن ، دست های یکدیگر را می گیرند. این نیز یک تمرین معنوی اشتباه است ؛ چون اگر فردی که درکنار ما  قرار دارد تحتِ تاثیر انرژی منفی باشد،احتمال  دارد که انرژی منفی  او به ما منتقل شود.

رجوع به مقاله  ” چه تعداد ازجمعیت دنیا تحت تاثیر انرژی منفی هستند ؟

6 .   خلاصه ای از نکاتِ شیوه ی دعا کردن .

  •   سطح معنوی فرد نشان می دهد که یک فرد دعا را برای رشد معنوی می خواهد یا منافع مادی. بسته به نوع دعا ، تمثال ها  با سطحِ  بالاتر یا سطحِ  پایین تر، با احترام  پاسخ گوی دعای فرد هستند.
  •   حسِ معنوی همراه با هر دعا ، اثرِ مثبتی بر کارآیی  دعا ی فرد دارد.
 •   بسته به نوعِ وضعیت ( مودرا) استفاده شده ، منافعی که  فرد از دعا بدست می آورد، متفاوت است .
 •   سایرِ عوامل یکسان هستند ، استفاده از (مودرا) وضعیت پیشنهاد شده برای دعا  کردن، شانس برآورده شدنِ  دعا را تا 20%  افزایش می دهد.
 •   دعاها ی خوانده شده بوسیله ی افراد با سطحِ پایینِ معنوی، در موردِ مشکلاتِ جمعیتی ، مانند صلح جهانی یا  کاستن از گرمای زمین ،تاثیری ندارد.
 •   وقتی  شخص همراه با دعا کردن ، سپاس می گوید، تاثیرِ دعای او بیشتر می شود.

Online tutorial on what is Spiritual research

 • تعریف دعا
 • اهمیت دعا به عنوانِ تمرین معنوی
 • تمثال چیست ؟
 • سه عنصر اساسی نا آشکار،  ساتوا، راجا و تاما چیست ؟
 • فرق دعا ی همراه با چشم داشت و بدون چشم داشت چیست ؟
 • مزایای دعا
 • قدردانی  چیست ؟
 • سطح معنوی چیست ؟
 • سرنوشت ، به عنوانِ ریشه ی اصلی معنوی ، موجب بروز مشکلات در زندگی می شود